Bariton super baneris

Bariton Super

BEICAS

 • Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 50 g/l (4,52 %), tebukonazolas 10 g/l (0,9 %), fludioksonilas 37,5 g/l (3,39 %)
 • Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Sisteminio ir kontaktinio veikimo, triazolintionų, triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas, naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BARITON Super – sisteminio ir kontaktinio veikimo, triazolintionų, triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas, naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.

Protiokonazolas ir tebukonazolas yra sisteminiai triazolintionų ir triazolų cheminės grupės (DMI – demetilinimo inhibitoriai) fungicidai, pasižymintys veiksmingu plataus ligų spektro sukėlėjų naikinimu, o ypač pašaknio puvinių, kūlių, dryžligių. Protiokonazolas taip pat veiksmingai naikina ir pavasarinį pelėsį.

Fludioksonilas yra kontaktinio veikimo veikli medžiaga pasižyminti ypač geru veiksmingumu nuo pašaknio puvinių ir pavasarinio pelėsio.

BARITON Super galima beicuoti visų žemiau išvardintų augalų veisles nuo nurodytų ligų:

Augalai

Ligų sukėlėjai

Norma, l/t sėklų

Rekomenduojamas tirpalo kiekis, l/t sėklų

Žieminiai kviečiai

Kietosios kūlės (Tilletia tritici)

 

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

 

Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)

1,0

6,0-10,0

Žieminiai kvietrugiai

Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Žieminiai miežiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

Miežių dulkančios kūlės (Ustilago nuda f. sp. hordei)

Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)

Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)

Juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea)

1,0

6,0-10,0

Rugiai

Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Vasariniai kviečiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

Kietosios kūlės (Tilletia tritici)

1,0

6,0-10,0

Vasariniai kvietrugiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Vasariniai miežiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)

Juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea)

Miežių dulkančios kūlės (Ustilago nuda f. sp. hordei)

1,0

6,0-10,0

Avižos

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Didžiausia sėklų norma: 250 kg/ha. 

BARITON SUPER EFEKTYVUMAS

Bariton super - bandymas Latvijoje 2018 m. kontrolė ir Bariton Super beicas 1 l/t  

BARITON SUPER BANDYMAI

2017-2018 m. Latvijoje atlikti bandymai su rugių veisle "Kaupo", kuriuose tirtas pavasarinis pelėsis. Ligos intensyvumas pasiekė 95% - itin aukštas užkrėstumo lygis. Bandymuose buvo tirtas Bariton Super beico efektyvumas 1 l/t normai.

Bariton super - bandymas Latvijoje 2018 m. kontrolė ir Bariton Super beicas 1 l/t  

 

Pavasarį atliekant apskaitą matomas ryškus skirtumas - augalų antžeminė dalis didesnė, o rugiai žalesni, tvirtesni. Ištyrus nustatyta, kad Bariton Super efektyvumas nuo pavasarinio pelėsio (Monographella nivalis) siekia 95%. Atsižvelgiant į ligos intensyvumą, Bariton Super yra itin veiksmingas naikinant pavasarinio pelėsio ligos sukėlėjus.

PASTABOS

 • Ruošiant tirpalą beicavimui vandens pilama tiek, kad bendras tirpalo kiekis būtų nuo 6 iki 10 l/t sėklų, t. y. 5-9 l vandens + 1 l BARITON Super.
 • Norint gauti gerą efektą, reikia beicuoti gerai sureguliuotomis mašinomis, kad sėklos tolygiai būtų padengtos beicu, panaudota tiksli produkto norma. Blogai sureguliuota ar netinkama beicavimo technika gali turėti įtakos beico veiksmingumo sumažėjimui. Visada vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.
 • Beicuojama sėkla turi atitikti kokybės parametrus (tinkamas daigumas, drėgnumas ne daugiau kaip 16%, sėkla turi būti nepažeista, nesuskilusi, nesudygusi).
 • Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, joje neturi būti dulkių ir kitų priemaišų.
 • BARITON Super išbeicuota sėkla turi būti pasėta tą patį sezoną.
 • Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta.
 • Netinkamai paruoštas sėklos guolis, t. y. per daug išpurenta ar grumstuota, užmirkus, per gili ar per sekli sėja, prasto daigumo sėkla, taip pat herbicidų likučiai dirvoje turi neigiamos įtakos javų sėklų daugumui. BARITON Super beicas šių veiksnių neigiamą įtaką daigumui gali sustiprinti.
 • Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
 • Beicuotų sėklų maišus būtina pažymėti ir laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui.

TIRPALO RUOŠIMAS

Beicuojama išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kitų beicų likučių. Prieš pradedant tirpalo ruošimą, produktą reikia labai gerai suplakti pakuotėje. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą pačią dieną. Beicavimo metu tirpalas turi būti gerai maišomas. Būtina atidžiai sureguliuoti tiekimo sistemą ir darbo metu stebėti tirpalo dozavimą. Po darbo reikia kruopščiai išplauti beicavimo mašinos sistemą.

PRODUKTO LAIKYMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 2 metai.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“