„Bayer“ integruota piktžolių kontrolės sistema

Informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir jūsų teisę į duomenų privatumą

UAB „Bayer“, įmonės kodas: 111818633, adresas Sporto g. 18, Vilnius, Lietuva (toliau – „mes“) yra gyvybės mokslų bendrovė, kuri šalia kitų produktų taip pat kuria ir herbicidus. Kad galėtų atsakingai teikti rekomendacijas ir tobulinti šiuos produktus, jų veiksmingumas yra tiriamas/stebimas lauko sąlygomis, o tais atvejais, kai poveikis yra mažesnis nei tikėtasi, piktžolių atsparumo tyrimai atliekami Frankfurte veikiančiame „Bayer“ Piktžolių atsparumo kompetencijų centre.

Tam, kad galėtume planuoti, organizuoti ir vykdyti atsparumo tyrimus ir aiškinti jų rezultatus, mes turime rinkti duomenis apie atitinkamus laukus ir labai negausius ūkininko asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė ir miestas, kuriame jis gyvena.

Šiuo laišku norime jus informuoti, kad jūsų asmens duomenis tvarkome mėginių rinkimo ir rezultatų sisteminimo tikslais. Šiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu užtikrinti laukiamą mūsų produktų veiksmingumą ir identifikuoti galimo jų neveiksmingumo priežastis. Mes esame įsitikinę, kad šiais tikslais mes tvarkome duomenis taip, kad nebūtų pažeidžiamos jūsų privatumo teisės ir interesai.

Mūsų renkami ir tvarkomi asmens duomenys yra jūsų vardas ir pavardė, pašto kodas ir miestas, kuriame gyvenate, taip pat informacija apie jūsų lauką, pvz., GPS vietos duomenys, naudojami herbicidai, pasėliai, dirvos dirbimo būdas, dirvožemio rūšis.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų bus suteikta tiktai tiems mūsų darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra susijusios su piktžolių mėginių ėmimu ir mėginių tvarkymu, atsparumo diagnostiniais tyrimais ir rezultatų vertinimu ir sklaida. Tarp jų yra kitų „Bayer“ susijusių įmonių darbuotojai ir paslaugų tiekėjai, kurie taip pat analizuoja mėginius. Šiuos paslaugų teikėjus mes kruopščiai atsirenkame ir nuolat stebime jų darbą. Jie tvarkys asmens duomenis tiktai vadovaudamiesi mūsų nurodymais ir su jais bus sudaryta tinkama duomenų tvarkymo sutartis.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi šalyje, esančioje už Europos ekonominės erdvės ribų, kurioje, Europos Komisijos sprendimu, nėra užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis. Tokiais atvejais mes užtikrinsime tinkamą duomenų apsaugos lygį, pvz., sudarydami atitinkamus sutartinius susitarimus, į kuriuos yra įtrauktos Europos Komisijos parengtos standartinės duomenų apsaugos sutarčių sąlygos. Mes saugosime jūsų asmens duomenis tiktai tol, kol turėsime teisėtą interesą stebėti atsparumo plitimą arba atsparumo tipą, įskaitant pakartotinį lauko mėginių ėmimą.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti. Jūs taip pat turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu turėtumėte klausimų dėl duomenų privatumo, susisiekite su mumis el. paštu duomapsauga@bayer.com arba susisiekite su mūsų paskirtu asmeniu, atsakingu už duomenų apsaugą, toliau nurodytu adresu:

UAB „Bayer“
Sporto g. 18, Vilnius, Lietuva

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“