Duomenų tvarkymas Akcijos metu

Informacinis pranešimas

Dėl UAB „Bayer“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo

Šiame pranešime rasite svarbiausią informaciją apie tai, kaip UAB „Bayer“ (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis siekiant tinkamai įvykdyti Akciją, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su jais bei prizų išdavimą. Jeigu turėsite daugiau klausimų dėl savo, kaip duomenų subjekto teisių, kviečiame kreiptis į mus žemiau nurodytais kontaktais.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas (dalyvavimas Akcijoje pagal nustatytas taisykles).

Registracijos į žaidimą metu, UAB „Bayer“ rinks ir tvarkys tokius duomenis:

 • Informaciją apie pirkėją (pirkėjo pavadinimas ir/ar juridinė forma), produktų pirkimo data bei kokie produktai ir už kokią sumą buvo pirkti;
 • Pirkimo dokumentą/sąskaitą, įrodantį dalyvavimą žaidime bei taisyklių atitikimą.

  Akcijos administravimo (vykdymo) tikslu duomenys bus perduodami duomenų tvarkytojui UAB „RA PROFIT“, S. Žukausko g. 49, Vilnius, su kuriais duomenų valdytojas yra sudaręs duomenų tvarkymo sutartį. Taip pat, siekiant vykdyti įsipareigojimus Akcijos nugalėtojams, UAB „Bayer“ gali suteikti nugalėtojų asmens duomenis tokioms įmonėms kaip: kelionių agentūrai arba prize nurodytų paslaugų teikėjui, pristatymo įmonei, siekiant užtikrinti sklandų prizų išdavimą nugalėtojams.

  Informuojame, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  • susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
  • reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • tam tikrais atvejais reikalauti perkelti Bendrovės pateiktus duomenis (teisė perkelti);
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite savo prašymą UAB „Bayer“ paštu adresu Sporto g. 18B, LT-09238 Vilnius, Lietuva arba elektroniniu paštu duomapsauga@bayer.com asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą Lietuvoje.

  Patvirtiname, kad Bendrovėje taikomos proporcingos ir tinkamos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

  Duomenis, susijusius su Akcijos vykdymu, tvarkysime iki Akcijos pabaigos arba kol įteiksime prizus nugalėtojams. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei siekiant įgyvendinti taikomas mokestines prievoles duomenų valdytojui, šiame pranešime nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį, įstatymų leidžiamą, laiką.

  Duomenų valdytojo rekvizitai:

  UAB „Bayer“

  Juridinio asmens kodas: 111818633

  Buveinės adresas: Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva

  Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
  Turite agronominių klausimų?

  Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

  © „Bayer AG“
  © „Bayer AG“