Biolysvės

 

„Phytobac®“: „Bayer“ remia biolysvių tyrimus

„CropScience“ remia biolysvių mokslinius tyrimus, kad ūkininkai galėtų naudoti augalų apsaugos produktus nekenkdami aplinkai.

Šiuo metu augalų apsaugos produktų naudojimas yra griežtai kontroliuojamas. Kadangi žinome šių medžiagų suirimo laiką, jas gaminame patvirtintomis koncentracijomis. Tačiau ūkininkams pildant ir valant savo purkštuvus, gali kilti problemų. Medžiagai išsipylus, galima sutelktoji tarša. Tokiais atvejais biolysvė, kurioje taikomi gamtiniai skaidymo metodai, gali apsaugoti nuo sutelktosios aplinkos taršos. 

Kas yra biolysvė?  

Biolysvė yra vieta, kur suskaidomi žemės ūkyje naudotų pesticidų likučiai. Biolysvė yra konteineris su medžiagų mišiniu, kuriame gali gyvuoti mikroorganizmai. Tai švedų išradimas. Pirmųjų biolysvių dugnas buvo užsandarintas molio sluoksniu, o jos buvo pripildytos mišiniu, sudarytu iš 25% dirvožemio, 50% šiaudų ir 25% kiminų. Šiandien atliekami įvairūs eksperimentai su biolysvių turiniu. Biolysvės statomos ten, kur dirbama su augalų apsaugos produktais, o jų paskirtis yra sumažinti taršos riziką pildant ir valant purkštuvus.

Biolysvės gali būti įvairaus dizaino

 Biolysvę galima statyti duobėje kieme, su užvažiavimo rampa skersai jos. Į ją galima dėti purkštuvą, kai jis pildomas ar nenaudojamas.

Biolysvę tai pat galima pastatyti šalia plovimo vietos, kur purkštuvas pildomas, plaunamas ar laikomas, kai nėra nuplautas. Visas plovimo ir lietaus vanduo iš plovimo vietos surenkamas į konteinerį arba išgaruoja. Uždengus plovimo vietą, vandens kiekis bus mažesnis.  

„Phytobac®“  

„Phytobac®“ yra registruotas „Bayer“ prekės ženklas ir sertifikuota biolysvės koncepcija, dabar plačiai paplitusi Prancūzijoje. Koncepcija apima pagalbą ūkininkams nuo planavimo etapo iki įrengimo bei sistemos naudojimo būdus ir įvertinimą.

„Bayer“ pradeda naują danų mokslinių tyrimų ir plėtros projektą

Prancūzijos ūkininkų, naudojančių „Phytobac®“ sistemą, apklausos rezultatai rodo, kad sistemą paprasta ir patogu naudoti, ji nekenkia aplinkai ir nereikalauja daug išlaidų. Be to, ji padeda pagerinti žemės ūkio sektoriaus įvaizdį. 2012 m. „Bayer“ kartu su danų mokslininkais pradėjo tyrimų projektą norėdama išsiaiškinti, ar „Phytobac®“ sistema tokia pat efektyvi Šiaurės Europos šalyse kaip ir Prancūzijoje.

 

 

© „Bayer AG“