Taisyklės

Kada vyksta akcija?

Nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. spalio 1 d. (imtinai).

Kas gali dalyvauti akcijoje?

Akcijoje gali registruotis ir dalyvauti visi* BAYER produktų Pirkėjai nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. spalio 1 d. pirkę/pirksiantys BAYER augalų apsaugos produktus iš bet kurio Lietuvos tiekėjo.

*Akcijoje negali dalyvauti su Akcijos rengėju susiję asmenys. Dalyviams būtina registruoti ir turėti pirkimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo kvitą arba pirkimo sąskaitą).

Kokia dalyvavimo sąlyga?

Pirkti per Akcijos laikotarpį BAYER produktų už ne mažiau kaip už 45 000 EUR, neįskaitant PVM. Užregistruoti pirkimus ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 8 d. www.cropsciece.bayer.lt puslapyje nurodytu el. laišku laimingaduona@pro-fit.lt.

Kokie produktai dalyvauja Akcijoje?

Visi BAYER augalų apsaugos produktai: Bariton® Super, Redigo® Pro, Monceren® G, Attribut®, Betanal® 160, Betanal® Expert, Betanal® maxxPro, Conviso® One, Estet, Fenix®, Grodyl®, Hussar® Activ, Hussar® Activ Plus, Komplet®, MaisTer®, MaisTer® Power, MCPA Super, Puma Universal®, Sekator®, Targa Super, Actirob® B, Cerone®, Aliette®, Ascra Xpro®, Falcon® Forte, Flint®, Folicur®, Gloria®, Infinito®, Input®, Leimay, Previcur® Energy, Propulse®, Prosaro®, Serenade® ASO, Siltra Xpro®, Tilmor®, Variano Xpro®, Biscaya®, Decis® Mega, Proteus®.

Koks prizas?

3 d. kelionė vienam asmeniui į Vokietiją į Kelno miestą, apsilankymas Lėverkuzeno BAYER futbolo komandos varžybose ir BAYER gamykloje.

Gautas prizas į pinigų ekvivalentą nekeičiamas.

Kaip registruoti pirkimus?

 • Pirkimus patvirtinančius dokumentus siųsti el. laišku  laimingaduona@pro-fit.lt iki 2019 m. spalio 8 d.. Siunčiant pirkimo dokumento kopiją/ nuotrauką būtina elektroninio laiško tekste nurodyti pirkimo dokumento numerį, pirkimo datą, pirkimo sumą, Tiekėjo pavadinimą, Pirkėjo kontaktus.
 • Pirkimo dokumentą (*.pdf formate) ar jį įrodančioje nuotraukoje (*.jpg formate) turi pilnai matytis pirkimo dokumento numeris, prekės pavadinimas, kiekis, suma, prekę pardavusio ir prekę įsigijusio asmens rekvizitai.
 • Maksimalus įkeliamo dokumento kopijos dydis - 7 MB.
 • Registruoti pirkimus galima išsyk po įsigijimo.
 • Vieną pirkimą galima registruoti tik vieną kartą.
 • Pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimai sumuojami pagal bendrą sumą laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. spalio 1 d.
 • Pirkimai registruojami pagal pirkimo dokumentuose nurodytą Pirkėją (pvz. Petro Petraičio ūkininko ūkis).
 • Organizatorius pasilieka teisę netvirtinti registracijos, jei ji neatitinka Akcijos sąlygų ar kitaip pažeidžia taisykles.

Kokio laikotarpio sąskaitos užskaitomos?

Pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimai laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. spalio 1 d. sumuojami pagal bendrą sumą.

Iš kurių tiekėjų pirkti produktus?

Priimamos visų Lietuvos tiekėjų išrašytos sąskaitos.

Kiek sąskaitų galima pateikti?

Registracijų, dalyvaujančių Akcijoje kiekis nėra ribojamas, t.y. galima pateikti tiek sąskaitų, kiek turite pirkimus patvirtinančių dokumentų.

Kiek prizų galima gauti?

Dalyvių pirkimai yra sumuojami pagal registruotų pirkimo dokumentų bendrą sumą. Už kiekvieną pasiektą 45 000 EUR+PVM pirkimų ribą dalyvis gauna vieną prizą.
Prizų kiekis nėra ribojamas.

Kada skelbiami prizų laimėtojai?

Su Akcijos laimėtojais organizatoriai susisieks nurodytais telefonais, ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 1 d. Apie akcijos pabaigą bus pranešta svetainėje  www.cropscience.bayer.lt ir asmeniškai susisiekus su laimėtojais nurodytu registracijos formoje kontaktu.

Dalyvių atsakomybė

Akcijos dalyviai patvirtina, kad jų registruojami pirkimai yra galiojantys, teisingi ir jie turi pirkimą patvirtinančių dokumentų originalus (pirkimo kvitą arba pirkimo sąskaitą).
Dalyviams griežtai draudžiama nesąžiningais būdais įtakoti rezultatus.

Duomenų apsauga

Organizatorius renka ir tvarko duomenis Akcijos vykdymo pagrindu, laimėjimo ir paslaugos teikimo tikslu pagal privatumo politiką (Privatumo politiką rasite čia).

Kitos nuostatos

Akcijos organizatorius pasilieka teisę nutraukti Akciją ir keisti Akcijos taisykles bet kuriuo metu, apie tai iš anksto informuodamas interneto svetainėje www.cropscience.bayer.lt.

Kaip dalyvauti akcijoje?

 1. Siųskite elektroninį laišką į laimingaduona@pro-fit.lt
 2. Prie elektroninio laiško prikabinkite pirkimo dokumentus
 3. Laiško tekste nurodykite pirkimo dokumento numerį (sąskaitos numerį), pirkimo datą, pirkimo sumą, Tiekėjo pavadinimą, Pirkėjo kontaktus. 

Kur rasti visas akcijos taisykles?

www.cropscience.bayer.lt
Informacija apie Akciją teikiama telefonu +370 682 62393 ir el. paštu gabriele.vasiliauskaite@bayer.com bei pagalba.laimingaduona@pro-fit.lt .

 

Registruotis
© „Bayer AG“