Attribut

Attribut

ATTRIBUT® HERBICIDAS

 • Veiklioji medžiaga: natrio propoksikarbazonas 700 g/kg.
 • Produkto forma: vandenyje tirpstančios granulės.

Sisteminio poveikio herbicidas, skirtas sudygusių vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių, kai kurių vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir rugių pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

Tai sisteminio veikimo herbicidas, kuris įsisavinamas per piktžolių šaknis ir lapus. Veiklioji medžiaga natrio propoksikarbazonas blokuoja acetohidroksilo rūgščių sintezę. Patekusi į augalą veiklioji medžiaga su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas.

Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia įsisavinti vandens ir maisto medžiagų, jos nustoja augti ir konkuruoti su javais. Po kurio laiko pagelsta piktžolių lapai, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo rūšies ir aplinkos sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta per 3-4 savaites.

VEIKIMO SPEKTRAS

Labai jautrios piktžolės

(veiksmingumas 95-100%)

Dirsės (Bromus sp.)

Tuščioji aviža (Avena fatua)

Aguona birulė (Papaver rhoeas)

Aklės (Galeopsis sp.)

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum)

Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)

Rapsų pabiros (Brassica napus)

Jautrios piktžolės

(veiksmingumas 85-94,9%)

Paprastasis varputis (Elytrigia repens)

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Vidutiniškai  jautrios piktžolės

(veiksmingumas 70-84,9%)

Rugiagėlė (Centaurea cyanus)*

Vidutiniškai  atsparios piktžolės

(veiksmingumas 50-69.9%)

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Vienametė miglė (Poa annua)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Kibusis lipikas (Galium aparine)
*Tik panaudojus 100 g/ha normą

NAUDOJIMO LAIKAS

Javai purškiami pavasarį, augalų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 1329). Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla virš +5°C. Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos išskleidžia 23 lapelius (paprastąjį varputį 35 lapelius). Augalai herbicidą pilnai įsisavina per 2 valandas po purškimo. Lietus 2–3 val. po purškimo neigiamos įtakos produkto efektyvumui neturi.

REKOMENDUOJAMA NORMA

 •  Atsižvelgiant į piktžolių spektrą ir dydį rekomenduojama norma:
  • 0,06–0,1 kg/ha žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams;
  • 0,06 kg/ha vasariniams kviečiams.
 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 1.

PASTABOS

 • Panaudojus ATTRIBUT, javams gali pasireikšti fitotoksiškumas, tačiau tai greitai praeina ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.
 • ATTRIBUT nenaudoti:
  • jei tikimasi šalnų;
  • javuose su ankštinių žolių įsėliu;
  • avižose, nes produktas naikina tuščiąją avižą;
  • miežiuose, nes produktas naikina sudygusius miežius;
  • esant sausrai.
 • Siekiant apsaugoti netikslinius žemės ūkio augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki pasėlių.
 • purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. Vengti
 • Naikinant piktžoles žieminiuose kviečiuose ir žieminiuose kvietrugiuose rekomenduojama naudoti lipniąją medžiagą.
 • Darant mišinius su kitais herbicidais rekomenduojama pirmenybę teikti herbicidams, kurie savo sudėtyje turi apsauginių medžiagų.

SĖJOMAINA

Po ATTRIBUT panaudojimo žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar rugiuose galima sėti šiuos augalus:

 

Po seklaus dirvos dirbimo

Suarus

Tų pačių metų rudenį*

Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, rugiai

Žieminiai miežiai

Kitų metų pavasarį*

Apribojimų nėra

*Produkto naudotojai prisiima atsakomybę dėl galimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje.

Jei nupurkštas ATTRIBUT pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.) žuvo, tą patį pavasarį galima atsėti tik vasarinius kviečius, kitus žemės ūkio augalus galima sėti tik rudenį (žr. lentelę).

TIRPALO RUOŠIMAS

Į purkštuvo talpą supilama pusė purškimui skirto vandens ir įjungiama maišyklė. Reikiamas produkto kiekis lėtai ir tolygiai supilamas į purkštuvą ir gerai išmaišomas. Supilamas likęs vanduo ir vėl išmaišoma. Purkšti įjungus maišyklę. Purkšti vidutinio stambumo lašais. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant. Dėl didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems ATTRIBUT kiekiams, labai svarbu po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą.

MAIŠYMAS

Dėl ATTRIBUT maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. ATTRIBUT mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumui nevertintas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

 • Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
 • Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

ATTRIBUT sudėtyje esantis natrio propoksikarbazonas priklauso sulfonilamino-karbonil-triazolinonų cheminei grupei. Pagal veikimo būdą HRAC* šią veikliąją medžiagą klasifikuoja kaip ALS inhibitorių (HRAC kodas B).

Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atsparios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku, rekomenduojama norma ir laboratorinis tyrimas patvirtina sumažėjusį jautrumą.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina laikytis šių rekomendacijų:

- kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, optimalus sėjos laikas, gilus dirvos dirbimas);

- naudokite rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku; piktžolės yra jautriausios, kai aktyviai auga, yra jaunos;

- kadangi kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas tarp visų HRAC B grupės veikliųjų medžiagų, mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo būdo herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles; tai ypač aktualu laukuose, kur paplitusios didelę atsparumo išsivystymo riziką turinčios piktžolės tokios, kaip dirvinė smilguolė, pelinis pašiaušėlis, aguona birulė, daržinė žliūgė, bekvapis šunramunis;

- panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar piktžolės buvo sunaikintos, neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis;

- išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis; jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

*HRAC – veiklos su atsparumu herbicidams komitetas (www.hracglobal.com).

LAIKYMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, pašarų, indų maistui, šildytuvų ir atviros ugnies, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas 2 metai.

TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE!

Agronomas Albinas Blažys
Agronomas Donatas Kavaliauskas
Albinas Blažys Donatas Kavaliauskas
Tel.: +370 698 27327 Tel.: +370 686 95517
Regionai: Jonava, Pakruojis, Panevėžys, Pasvalys, Radviliškis,Širvintos, Ukmergė. Regionai: Anykščiai, Alytus, Biržai, Druskininkai, Ignalina, Kupiškis, Lazdijai, Molėtai, Rokiškis,Švenčionys, Šalčininkai, Utena, Varėna,Visaginas, Zarasai.
   
Agronomas Povilas Viganauskas
Gabrielis Pauliukevičius Povilas Viganauskas
Tel.: +370 616 23092 Tel.: +370 616 15346
Regionai: Elektėnai, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kaunas, Kėdainiai, Marijampolė, Prienai, Šakiai, Tauragė, Trakai, Vilnius. Regionai: Akmenė, Joniškis, Kalvarija, Kazlų Rūda, Kelmė, Klaipėda, Kretinga, Marijampolė, Pagėgiai, Plungė, Raseiniai, Rietavas, Telšiai, Skuodas, Šiauliai, Šilalė, Šilutė.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“