Hussar Activ

HUSSAR ® ACTIV OD

HERBICIDAS

 • Veikliosios medžiagos: natrio metiljodsulfuronas 10 g/l , 2,4-D 2-etilheksilo esteris 377 g/l
 • Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 30 g/l
 • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

Sisteminis, sulfonilurėjos ir fenoksi cheminių grupių herbicidas, skirtas vienmečių vienaskilčių (ypač dirvinės smilguolės) ir vienmečių bei kai kurių daugiamečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose.

HUSSAR ACTIV OD yra sisteminio veikimo herbicidas. Į jo sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms ir turinčios skirtingą veikimo mechanizmą. Natrio metiljodsulfuronas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei. Jis pirmiausia į piktžoles patenka per lapus. Nedidelė dalis patenka per šaknis.
2,4-D 2-etilheksilo esteris priklauso fenoksi cheminei grupei. Pastarasis yra auksinų tipo herbicidas. Jis į piktžoles patenka tik per lapus.
Veikliosios medžiagos patekusios į augalus pasiskirsto visame augale, blokuoja augalo gyvybines funkcijas, sustabdo jo augimą ir vystymąsi. Pirminiai požymiai ant piktžolių paprastai pasirodo po kelių dienų, o po 2-4 savaičių piktžolės visiškai sunyksta.
Piktžolės efektyviau sunaikinamos, kai jos yra ankstyvame augimo tarpsnyje.

Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas 95–100 proc.)

 • Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti),
 • gausiažiedė svidrė (Lolium multiflorum),
 • miglės (Poa spp.),
 • šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus),
 • baltoji balanda (Chenopodium album),
 • snapučiai (Geranium spp.),
 • dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
 • aguona birulė (Papaver rhoeas),
 • kibusis lipikas (Galium aparine),
 • dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),
 • dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
 • savaime išsisėję rapsai,
 • dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),
 • trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris),
 • rugiagėlė (Centaurea cyanus),
 • daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • dirvinis garstukas (Sinapis arvensis),
 • vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
 • dirvinė usnis (Cirsium arvense) skrotelės tarpsnyje,
 • dalgučiai (Erodium spp.),
 • vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
 • notrelės (Lamium spp.) iki žydėjimo tarpsnio,
 • bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
 • rūgtis takažolė (Polygonum aviculare),
 • paprastoji žilė (Senecio vulgaris),
 • paprastasis kežys (Spergula arvensis).

Jautrios piktžolės (veiksmingumas 75-95 proc.)

 • Našlaitės (Viola spp.),
 • veronikos (Veronica spp.),
 • vikiai (Vicia spp.),
 • dirvinis pentinius (Delphinium consolidae),
 • paprastasis poklius (Descurainia sophia).

Naudojimo laikas ir normos

Herbicidas skirtas piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose.
Purškiama pavasarį prasidėjus augalų vegetacijai, kai sudygsta pavasarinės piktžolės, nuo javų trečiojo lapo išsiskleidimo iki antro bamblio pasirodymo (BBCH 13-32). Piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kai jos yra ankstyvame augimo tarpsnyje.
Kad herbicidas puikiai suveiktų, kai pasėliuose dirvinė smilguolė yra labai išplitusi arba kai ji yra vėlyvesniame augimo tarpsnyje, rekomenduojama purškimo nevėlinti. Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai herbicidas panaudojamas iki vienaskilčių piktžolių krūmijimosi pabaigos (BBCH 29). Kai vienskiltės piktžolės yra bamblėjimo tarpsnyje, herbicido poveikis sumažėja.

Norma: 0,75-1,0 l/ha.
Kai piktžolės yra vėlesniuose augimo tarpsniuose, ypač vienaskiltės piktžolės ir rugiagėlės, esant žemai temperatūrai purškimo metu, rekomenduojama naudoti didžiausią normą. Taip pat didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra miglių.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

PASTABOS

 • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • Mažiausia oro temperatūra purškimo metu - +5°C, didžiausia - +25°C. Geriausia purkšti, kai oro temperatūra didesnė nei +12°C.
 • Nereikia papildomai pridėti paviršiaus aktyviųjų medžiagų, nes produktas savo sudėtyje turi aliejaus, didinančio herbicido prilipimą.
 • Negalima HUSSAR ACTIV OD naudoti avižose ir miežiuose.
 • Negalima HUSSAR ACTIV OD naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.
 • Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
 • Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV OD purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo ar maisto medžiagų nepritekliaus.

SĖJOMAINA

Produktas greitai skyla dirvoje, todėl jis nepavojingas kitais metais auginamiems augalams.
Jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa, ir nuo herbicido panaudojimo javuose iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be arimo.

Jei nupurkštas HUSSAR ACTIV OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai suarus dirvą, galima atsėti tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Herbicidą HUSSAR ACTIV OD būtina naudoti pagal rekomendacijas, kad neišsivystytų dirvinės smilguolės atsparumas herbicidams. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Naudoti, kai piktžolės aktyviai auga, yra jaunos, bet ne vėliau kaip iki dirvinės smilguolės krūmijimosi pabaigos (BBCH 29).
Nenaudoti mišiniuose (arba nepurkšti vienas paskui kitą) su kitais sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidais, turinčiais poveikį vienskiltėms piktžolėms.

TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE!

Agronomas Albinas Blažys
Agronomas Donatas Kavaliauskas
Albinas Blažys Donatas Kavaliauskas
Tel.: +370 698 27327 Tel.: +370 686 95517
Regionai: Jonava, Pakruojis, Panevėžys, Pasvalys, Radviliškis,Širvintos, Ukmergė. Regionai: Anykščiai, Alytus, Biržai, Druskininkai, Ignalina, Kupiškis, Lazdijai, Molėtai, Rokiškis,Švenčionys, Šalčininkai, Utena, Varėna,Visaginas, Zarasai.
   
Agronomas Povilas Viganauskas
Gabrielis Pauliukevičius Povilas Viganauskas
Tel.: +370 616 23092 Tel.: +370 616 15346
Regionai: Elektėnai, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kaunas, Kėdainiai, Marijampolė, Prienai, Šakiai, Tauragė, Trakai, Vilnius. Regionai: Akmenė, Joniškis, Kalvarija, Kazlų Rūda, Kelmė, Klaipėda, Kretinga, Marijampolė, Pagėgiai, Plungė, Raseiniai, Rietavas, Telšiai, Skuodas, Šiauliai, Šilalė, Šilutė.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“