MCPA Super

MCPA Super

HERBICIDAS

 • Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l
 • Produkto forma: tirpus koncentratas

MCPA super - sisteminio veikimo, fenoksi klass herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu, raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.

VEIKIMO BŪDAS

MCPA Super veiklioji medžiaga MCPA, pagal veikimo pobūdį, priklauso sintetiniams auksinams. MCPA Super yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, į augalus patenka per lapus ir stiebus, kaupiasi meristeminiuose audiniuose, sutrikdydamas fotosintezės procesą. Optimaliam herbicido veikimui reikia, kad oro temperatūra būtų +10º C - +20º C. Produktą gerai toleruoja augalai. Poveikis piktžolėms pastebimas praėjus 2 - 7 dienoms po purškimo, piktžolės sunyksta per 10-15 dienų

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žemės ūkio augalai

Norma l/ha

Purškimo laikas

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos

1,0-1,5

 

pasėliai purškiami nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Javai su dobilų įsėliu

0,8-1,2

dobilams turint 2 - 3 tikruosius lapelius, o javams esant krūmijimosi tarpsnyje ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudonieji dobilai  sėklai

0,8-1,2

dobilams turint 2 - 3 tikruosius lapelius.

Pastaba. Kūlenas gyvulių šėrimui galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo

Pievos ir ganyklos

1,5 – 2,0

Purkšti, kai piktžolės jaunos, aktyviai auga ir ne daugiau kaip 1 kartą.  Pastaba: nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.

 

Bulvės

2,0

Iki bulvių sudygimo, vegetuojančios piktžolės.

Bulvės

1,0

Purškiama, kai bulvės yra 3 – 8  cm aukščio,  BBCH 11 – 19 tarpsniuose.

 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ ha.
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
 • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 4-6 valandos.

VEIKIMO SPEKTRAS

Jautrios piktžolės:

 • baltoji balanda (Chenopodium album),
 • trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris),
 • dirvinė Sunis (Cirsium arvense),
 • dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit),
 • dirvinis garstukas (Sinapis arvensis),
 • dirvinė pienė (Sonchus arvensis),
 • dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense).

Vidutiniškai jautrios piktžolės:

 • paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium),
 • vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
 • rūgštynės (Rumex sp.),
 • daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • paprastoji kiaulpienė (Taraxacum afficinalis),
 • dirvinė našlaitė (Viola arvensis).

Mažai jautrios piktžolės:

 • kibusis lipikas (Galium aparine),
 • notrelės (Lamium spp.),
 • bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
 • dirvinė veronika (Veronica arvensis).

PASTABOS

 • Produktui jautrūs kopūstai, salotos (Lactuca sativa), ropės (Brassica rapa), pomidorai (L. esculentum), špinatai (Spinacia oleracea), garstyčios (Sinapis spp.), brokoliai (Brassica oleracea L. var. Italica), žiediniai kopūstai (Brassica oleracea L. var. Botrytis L.), agurkai (Cucumis sativus), svogūnai (A. cepa), cukriniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Altissima), pašariniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Alba), raudonieji burokėliai (Beta vulgaris spp. Esculenta), vasariniai ir žieminiai rapsai (Brassica napus).
 • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki produktui jautrių augalų.
 • Nepurkšti jei pasėliai nusilpę nuo nepalankių oro sąlygų, jei oro temperatūra viršija +25ºC.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“