Maister Power

MaisTer Power OD

HERBICIDAS

 • Veikliosios medžiagos: foramsulfuronas 31.5 g/l, natrio metiljodosulfuronas 1 g/l, metiltienkarbazonas 10 g/l.
 • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija
 • Apsauginė medžiaga: ciprosulfamidas 15 g/l.

Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

MAISTER POWER OD sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Šis plataus veikimo spektro herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių kukurūzų pasėliuose. Produkto sudėtyje esanti nauja apsauginė medžiaga – ciprosulfamidas, kukurūzus nuo herbicidinio poveikio apsaugo tiek per lapus, tiek ir per šaknų sistemą.

Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti su pasėliu. Piktžolės nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4 savaites po herbicido panaudojimo.

MAISTER POWER OD geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis mažina produkto efektyvumą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

 • MAISTER POWER OD efektyviai naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Priklausomai nuo pasėlyje augančių piktžolių rūšių atitinkamai reikėtų naudoti 1,0 L/ha arba 1,5 L/ha normą.
 • Norma: 1,0-1,5 l/ha.
 • Vandens norma: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 1.
 • Naudojimo laikas:
  • MAISTER POWER OD purškiamas pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas puikiai naikina ir didesnes piktžoles, tačiau rekomenduojama purkšti kuo jaunesnes piktžoles, kad kuo anksčiau būtų sumažinta konkurencija pasėliui. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio pasėliui, vėliausiai MAISTER POWER OD purkšti, kai kukurūzai yra 6 lapelių augimo tarpsnyje.

VEIKIMO SPEKTRAS

 • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
 • Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9% efektyvumas.

Vienaskiltės

Norma

1 L/ha

1.5 L/ha

Paprastasis varputis  Elytrigia repens

Vidutiniškai jautri

Jautri

Tuščioji aviža  Avena fatua

Jautri

Labai jautri

Paprastoji rietmenė  Echinochloa crus-galli

Jautri

Labai jautri

 

 Dviskiltės

Norma

1 L/ha

1.5 L/ha

Dirvinis bobramunis Anthemis arvensis

Labai jautri

Labai jautri

Paprastasis kietis  Artemisia vulgaris

Jautri

Labai jautri

Rapsas  Brassica napus

Labai jautri

Labai jautri

Trikertė žvaginė  Capsella bursa-pastoris

Labai jautri

Labai jautri

Baltoji balanda  Chenopodium album

Jautri

Labai jautri

Dirvinė usnis  Cirsium arvense

Jautri

Labai jautri

Paprastasis dalgutis  Erodium cicutarium

Labai jautri

Labai jautri

Vaistinė žvirbliarūtė  Fumaria officinalis

Labai jautri

Labai jautri

Kibusis lipikas  Galium aparine

Labai jautri

Labai jautri

Smulkusis snaputis  Geranium pusillum

Vidutiniškai jautri

Vidutiniškai jautri

Apskritalapė notrelė  Lamium amplexicaule

Labai jautri

Labai jautri

Raudonžiedė notrelė  Lamium purpureum

Labai jautri

Labai jautri

Bekvapis šunramunis  Tripleurospermum perforatum

Labai jautri

Labai jautri

Takažolė  Polygonum aviculare

Labai jautri

Labai jautri

Vijoklinis pelėvirkštis  Fallopia convolvulus

Labai jautri

Labai jautri

Trumpamakštis rūgtis  Persicaria lapathifolia

Labai jautri

Labai jautri

Dėmėtasis rūgtis  Persicaria maculosa

Labai jautri

Labai jautri

Dirvinis garstukas  Sinapis arvensis

Labai jautri

Labai jautri

Dirvinė čiužutė  Thlaspi arvense

Labai jautri

Labai jautri

Pūdiminė veronika  Veronica agrestis

Vidutiniškai jautri

Jautri

Gebenlapė veronika  Veronica hederifolia

Vidutiniškai jautri

Jautri

Persinė veronika  Veronica persica

Jautri

Labai jautri

Dirvinė našlaitė  Viola arvensis

Labai jautri

Labai jautri

 

  PASTABOS

  • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
  • Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
  • Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.
  • Naudojant produktą pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui ar maistui.

  SĖJOMAINA

  Nuėmus įprastai augusių kukurūzų derlių, kitą pavasarį galima sėti visus žemės ūkio augalus. Prieš sėją dirvą būtina giliai suarti (min. 20 cm).

  Jeigu nupurkštas MAISTER POWER OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, praėjus 4 mėnesiams po purškimo ir giliai suarus (min. 20 cm) galima sėti tik žieminius varpinius javus.

  Sertifikavimo šalis:
  Lietuva
  Bendrinis pavadinimas:
  • foramsulfuronas 31.5 g/l
  • natrio metiljodosulfuronas 1 g/l
  • metiltienkarbazonas 10 g/l
  Toksiškumas:

  MAISTER POWER OD naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pristabdytas augimas, lapų pašviesėjimas), kai purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei +25°C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei +10°C, dideli dienos ir nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas. Šie požymiai greitai išnyksta ir neturi neigiamos įtakos kukurūzų derliui.

  Nerekomenduojama MAISTER POWER OD naudoti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kiekio ar maisto medžiagų stygiaus.

  Siekiant išvengti galimo fitotoksiškumo kukurūzams, rekomenduojama, kad tarp purškimų MAISTER POWER OD ir mikroelementų, aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos organofosfatų ar karbamatų cheminių grupių insekticidų naudojimo praeitų 7 dienų laikotarpis. Jeigu dėl kokių nors priežasčių neįmanoma išlaukti 7 dienų, tuomet maišant aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos insekticidus su MAISTER POWER OD naudoti mažesniąją rekomenduojamą herbicido normą.

  Saugos duomenu lapas

  Produkto etiketė
  © „Bayer AG“