REDIGO PRO® beicas vasariniams javams

Kokios beico REDIGO PRO® savybės?

Sisteminio veikimo fungicidinis triazolų grupės beicas, naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas vasarinių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių kvietrugių ir avižų sėklos beicavimui.

 • Veikliosios medžiagos:
  • protiokonazolas 150 g/l (12,8 %) - FRAC grupė 3,
  • tebukonazolas 20 g/l (1,7 %) - FRAC grupė 3.
 • Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Kaip veikia beicas REDIGO PRO®?

REDIGO PRO® naikina ligų sukėlėjus tiek sėklos viduje, tiek paviršiuje. Abi veikliosios medžiagos, protiokonazolas ir tebukonazolas, yra sisteminio poveikio, todėl produktas naikina platų spektrą ligų sukėlėjų.

Kokius ligų sukėlėjus naikina REDIGO PRO® ir kaip panaudoti beicą?

Augalai

Ligų sukėlėjai

Norma, l/t sėklos

Vasariniai kviečiai

Kietosios kūlės (Tilletia caries, T. foetida), dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda tritici)

0,5

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

0,667

Vasariniai miežiai

Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda hordei)

0,5

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana/ Cochiobulus sativus Fusarium spp.), juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea), tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)

0,667

Vasariniai kvietrugiai

Pašaknio puviniai
(Fusarium spp.)

0,667

Avižos

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

0,667

Rekomenduojamas tirpalo kiekis, l/t sėklos: 2,0-10,0.

Beicuota sėkla

Redigo Pro beicuota sėkla Atkreipkite dėmesį kaip atrodo nebeicuota sėkla ir REDIGO PRO dviem normomis beicuota sėkla. Užtikrinkite, kad beicuojama sėkla būtų gerai išvalyta, o beicavimo mašina tinkamai sukalibruota.

Platus naikinamų ligų spektras

Redigo Pro naikinamų ligų spektras

Naujos kartos beicas REDIGO PRO pakeičia pirmtaką LAMARDOR. Matomas ženklus privalumas - didesnis efektyvumas naikinant pašaknio puvinius (Fusarium spp.) išlaikant aukštą efektyvumą naikinant kietųjų, dulkančiųjų, stiebinių kūlių ir juostuotosios dryžligės ligų sukėlėjus.

Sustiprinta pašaknio puvinių kontrolė

Redigo Pro efektyvumas prieš pašaknio puvinius Fusarium spp.

Dėl didelės veikliųjų medžiagų koncentracijos REDIGO PRO efektyviai suvaldo pašaknio puvinius (Fusarium spp.) kai naudojama 0,667 l/t norma.

PASTABOS

 • REDIGO PRO galima beicuoti visas vasarinių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių kvietrugių ir avižų veisles.
  Minimalus darbinio tirpalo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 2 l ir neviršyti 10 l tonai sėklos: tai atitinka 1,5-9,3 l vandens + 0,5-0,667 l REDIGO PRO 1 tonai sėklos.
 • Norint gero rezultato, reikia beicuoti gerai sureguliuotomis mašinomis, naudoti rekomenduojamą normą, kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu. Bloga beicavimo kokybė turi neigiamos įtakos beico efektyvumui.
 • Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, be dulkių ir kitų priemaišų. 
 • Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos.
  Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui. 
 • Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
 • Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta. REDIGO PRO išbeicuota sėkla turi būti sėjama laikantis vietos rekomendacijų: sėti optimaliame gylyje, gerai paruoštoje dirvoje užtikrinant gerą sėklos daigumą ir tolimesnį javų augimą. Netinkamai paruošta dirva, pernelyg sausas sėklos guolis, labai puri, grumstuota ar užmirkusi dirva, per giliai ar pernelyg arti dirvos paviršiaus pasėta sėkla, taip pat sėkla, kurios prastas daigumas – gali turėti įtakos sudygimui, o REDIGO PRO tai gali dar labiau sustiprinti. 
 • Siekiant javus apsaugoti nuo oru plintančių ligų vėlesniais augalų vystymosi tarpsniais turi būti naudojami atitinkami fungicidai.
 • Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, beicuotos sėklos gali kiek vėliau pradėti dygti, tačiau tai javų augimui ir derliui neigiamos įtakos neturi. 
 • Beicuotų sėklų maišus būtina pažymėti ir laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui. 

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė

Brošiūros
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“