Betanal expert

BETANAL® EXPERT herbicidas

Kokios herbicido BETANAL® EXPERT savybės?

Kontaktinio ir dirvinio veikimo, karbamatų ir benzofurano cheminių grupių herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms sudygusių cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose.

 • Veikliosios medžiagos: fenmedifamas 91 g/l, desmedifamas 71 g/l, etofumezatas 112 g/l

 • Produkto forma: koncentruota emulsija

Kaip veikia herbicidas BETANAL® EXPERT?

Veikliosios medžiagos fenmedifamas ir desmedifamas į piktžoles patenka tik per lapus ar ūglius, o etofumezatas – tiek per šaknis, tiek per lapus ir ūglius.

Herbicido efektyvumas priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Nupurškus piktžoles BETANAL EXPERT jos gelsta, atsiranda chlorozinės dėmės ant lapų, piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta. Geriausiai sunaikinamos piktžolės ankstyvuose jų augimo tarpsniuose.

Kokias piktžoles naikina herbicidas BETANAL® EXPERT?

Produktas labai gerai naikina piktžoles (efektyvumas 95-100 proc.), kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

 • Baltoji balanda (Chenopodium album),
 • daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense),
 • dirvinis garstukas (Sinapis arvensis),
 • dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),
 • juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum),
 • kibusis lipikas (Galium aparine),
 • našlaitė (Viola spp.),
 • notrelės (Lamium spp.),
 • paprastoji žilė (Senecio vulgaris),
 • raudonžiedis progailis (Anagallis arvensis),
 • smalkinis tvertikas (Erysimum cheiranthoides),
 • šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus),
 • trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris),
 • vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
 • veronikos (Veronica pp.),
 • vienmetė miglė (Poa annua),
 •  vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus).

Produktas gerai naikina piktžoles (efektyvumas 75-94 proc.), kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

 • Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti),
 • dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria),
 • gailioji dilgėlė (Urtica urens),
 • plačioji balandūnė (Atriplex patula),
 • rugiagėlė (Centaurea cyanus),
 • rūgtis takažolė (Polygonum aviculare),
 • trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium),
 • smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora),
 • vienmetis laiškenis (Mercurialis).

Produktas silpnai naikina (efektyvumas 50-74 proc.):

 • Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum).

Kaip naudoti herbicidą BETANAL® EXPERT?

Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai

BETANAL EXPERT visa norma – 3–3,75 l/ha, tačiau efektyviausiai produktas veikia, kai produkto norma išpurškiama per tris kartus, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje. Tačiau augintojai turi nevienodas technines galimybes laiku nupurkšti pasėlius, o ir oro sąlygos dažnai būna nepalankios purškimui, todėl yra siūlomos kelios runkelių apsaugos nuo sudygusių piktžolių sistemos:

I SISTEMA

Nepriklausomai nuo cukrinių ir pašarinių runkelių augimo tarpsnio, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje. Raudonieji burokėliai turi būti skilčialapių tarpsnyje.

 • Pirmas purškimas - BETANAL EXPERT 1 l/ha - 1,25 l/ha;
 • Antras purškimas - BETANAL EXPERT 1 l/ha - 1,25 l/ha, išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo;
 • Trečias purškimas - BETANAL EXPERT 1 l/ha - 1,25 l/ha, išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po antrojo purškimo.

II SISTEMA

Kai cukriniai ir pašariniai runkeliai bei raudonieji burokėliai turi du tikruosius lapelius, o piktžolės - ne daugiau kaip du lapelius:

 • Pirmas purškimas - BETANAL EXPERT 1,3 l/ha;
 • Antras purškimas - BETANAL EXPERT 1,7 l/ha, išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo.

III SISTEMA

Kai cukriniai ir pašariniai runkeliai bei raudonieji burokėliai turi keturis tikruosius lapelius, o piktžolės - du lapelius ir daugiau:

 • Vienas purškimas - BETANAL EXPERT 3 l/ha, taip purškiama tuomet, kai kokios nors aplinkybės trukdė išpurkšti herbicidą per kelis kartus, tačiau toks purškimas neapsaugo pasėlių nuo pakartotino piktžolių sudygimo.

Jei cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose yra daug kibiųjų lipikų, rūgčių, galima naudoti BETANAL EXPERT mišinį su Nortron®, išskyrus pirmąjį purškimą. Jei pasėliuose yra daug bekvapių šunramunių, dirvinių bobramunių arba savaime išsisėjusių rapsų galima naudoti BETANAL EXPERT mišinį su Goltix®, Caribou®.

Pastaba: Caribou rekomenduojama naudoti, kai runkeliai jau visiškai sudygę ir iš jų 90% yra tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje.

I SISTEMA

Nepriklausomai nuo cukrinių ir pašarinių runkelių augimo tarpsnio, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.

 • Pirmas purškimas - BETANAL EXPERT 1 l/ha - 1,25 l/ha+ Goltix 1 l/ha;
 • Antras purškimas - BETANAL EXPERT 1 l/ha -1,25 l/ha + Goltix 1 l/ha arba Caribou 0,03 kg/ ha, arba Nortron 0,2 l/ha. Purškiama išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo;
 • Trečias purškimas - BETANAL EXPERT 1 l/ha -1,25 l/ha + Goltix 1 l/ha arba Caribou 0,03 kg/ ha, arba Nortron 0,2 l/ha. Purškiama išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po antrojo purškimo.
 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200- 300 l/ ha.
 • Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 90 dienų.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 3.

PASTABOS

 • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • BETANAL EXPERT negalima purkšti karštą Diena (kai temperatūra viršija 250C), stipriai šviečiant saulei, nes produktas gali pakenkti pasėliams (sulėtėti augimas, atsirasti dėmės ant lapų). Jei diena labai karšta, reikia purkšti vakare.
 • Vėsus oras pristabdo produkto veikimą, bet pakilus temperatūrai, herbicido poveikis vėl suaktyvėja.
 • Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti kenkėjų, vyrauja sausra, šalnos ir kitos nepalankios sąlygos.
 • Nepurkšti, kai augalų lapai šlapi, o taip pat esant didesniam nei 4 m/s vėjui, nes tirpalas gali patekti ant gretimų pasėlių ir jiems pakenkti.
 • Praėjus 3 dienoms po purškimo, lauke galimaM dirbti mechanizuotus darbus, o praėjus 7 dienoms – rankų darbus.
 • Nenaudoti maistui herbicidu nupurkštų raudonųjų burokėlių lapų!

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“