Biscaya

BISCAYA® OD insekticidas

Kaip veikia inekticidas BISCAYA OD?

Sisteminio veikimo, neonikotinoidų cheminės grupės insekticidas, skirtas naikinti rapsinius žiedinukus(Meligethes spp.) ir ankštarinius paslėptastraublius (Ceutorhynchus assimilis) žieminiuose ir vasariniuose rapsuose ir amarus, avietinius žiedgraužius (Anthonomus rubi), rapsinius žiedinukus (Meligethes spp.) braškėse.

  • Veiklioji medžiaga: tiaklopridas 240 g/l (23.1 %).
  • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija.

BISCAYA sisteminio veikimo insekticidas skirtas žieminių ir vasarinių rapsų bei braškių apsaugai nuo kenkėjų. Insekticido sudėtyje yra veiklioji medžiaga tiaklopridas, priklausanti neonikotinoidų cheminei grupei. Insekticidas pasižymi stipriu toksiniu poveikiu kenkėjų virškinimo ir nervų sistemoms. BISCAYA veikia sistemiškai, todėl apsaugo ir naujai užaugusias augalų dalis.Insekticidas yra modernios formos, dėl to puikiai prilimpa ir pasiskirsto purškimo metu.

Kaip naudoti insekticidą BISCAYA OD?

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI

BISCAYA naudojamas rapsinių žiedinukų (Meligethes spp.) ir ankštarinių paslėptastraublių (Ceutorhynchus assimilis) naikinimui žieminiuose ir vasariniuose rapsuose.

Įprastomis rapsų augimo sąlygomis, naudojant pilną insekticido normą, produktas veiksmingas yra maždaug savaitę. Insekticido veiksmingumo laikas gali šiek tiek sutrumpėti jei augalai sparčiai auga, ir priešingai, jei rapsai auga lėčiau nei įprastai – BISCAYA veiksmingumo periodas ilgėja.

Nupurškus pasėlius su BISCAYA, kenkėjai iš karto nežūsta, todėl laukuose jų galima rasti dar kelias dienas po purškimo. Nepaisant to, kenkėjai augalų labiau nepažeidžia, nes jų gyvybinės funkcijos yra stipriai pažeistos, o maitinimosi poreikis  stipriai sumažėjęs.

DĖMESIO! Žydinčius rapsų laukus insekticidu BISCAYA galima purkšti nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, kai bitės nėra aktyvios.

BISCAYA rekomenduojama naudoti pasirodžius kenkėjams, kai vabalų kiekis viršija žalingumo ribą: rapsiniai žiedinukai - 1-2 vabalai stiebo augimo tarpsnyje ir 3-4 vabalai ant augalo žiedpumpurių tarpsnyje,  ankštariniai paslėptastraubliai – 1 vabalas ant augalo. Dažniausiai ankštarinių paslėptastraublių plitimas sutampa su žydėjimo tarpsnio pabaiga (kai pradeda kristi žiedlapiai) žieminiuose rapsuose, o vasariniuose rapsuose – su žiedpumpurių tarpsnio pabaiga.

Augalai

Kenkėjai

Norma, l/ha

Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo

Didžiausias purškimų skaičius

Žieminiai ir vasariniai rapsai

Rapsiniai žiedinukai (Meligethes spp.),

Ankštariniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus assimilis)

0,3
28 dienos
1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150-200 l/ha.

BRAŠKĖS

BISCAYA naudojama lauko (purkšti su apsauginiais antgaliais) ir po danga auginamų braškių apsaugai nuo čiulpiančių ir graužiančių kenkėjų, tokių kaip amarai, avietinis žiedgraužis (Anthonomus rubi), rapsiniai žiedinukai (Meligethes spp.).

Naudojimo laikas ir norma

BISCAYA yra sisteminis insekticidas, pasižymintis dvejopu veikimu: vabzdžiui daro neigiamą įtaką nupurškus dėl tiesioginio kontakto su produktu arba per augalą, kai kenkėjai maitinasi apdorotais augalais. Insekticidu braškes purkšti reikia pastebėjus kenkėjus arba pirmuosius pažeidimo požymius.

Augalai

Kenkėjai

Norma, l/ha

Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo

Didžiausias purškimų skaičius

Braškės

Amarai,

avietinis žiedgraužis (Anthonomus rubi),

rapsiniai žiedinukai (Meligethes spp.)
0,3
3 dienos
1

PASTABOS

  • Lietus praėjus 1-2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
  • Nepurkšti jei oro temperatūra mažiau nei 10ºC.
  • Ruošiantis apdoroti žemės sklypus augalų apsaugos produktais, ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“