Herbicidų veikimo mechanizmas

Veiklių medžiagų klasifikavimas pagal veikimo būdą

Norint tinkamai kontroliuoti piktžolių atsparumo problemą, herbicidų rotavimas atsižvelgiant į veiklių medžiagų veikimo būdą yra itin svarbus. „Bayer“ sudarė lentelę, kurioje pateikiami Lietuvoje registruoti herbicidai pagrindinėms kultūroms nurodant jų veikimo būdą ir HRAC klasifikavimo grupę. Rinkdamiesi kuriuos herbicidus naudoti atskiruose laukuos užtikrinkite veikimo mechanizmų įvairovę.

 

HRAC herbicidų klasifikavimas pagal veikimo būdą

HRAC herbicidŲ klasifikacija

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“