Bee_On_Rapeseed_Flower_Article_Header.jpg

Svarbi informacija naudojantiems insekticidus

Svarbi informacija naudojientiems insekticidus

1. Ar PPIS sistemoje reikai registruoti purškimus visada, nepaisant to, kokius augalus planuojama purkšti? Išimčių nėra?

Vadovaujantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių 59 punktu, visada privaloma pranešti apie planuojamą purškimą PPIS ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas jeigu ruošiamasi:


  1. purkšti žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše;
  2. naudoti augalų apsaugos produktą, kurio etiketėje nurodyta, kad jis „pavojingas bitėms“;
  3. sėti sėklą augalų, kuriuos lanko bitės, kuri apdorota tokiu produktu, kurio etiketėje nurodyta, kad jis „pavojingas bitėms“

2. Ar galima kviečius ir kitas grūdines kultūras purkšti dienos metu, jei lauke nėra nei vienos žydinčios piktžolės, o šalia neauga žydintys augalai?

Taip, kviečius galima purkšti dienos metu, nes kviečiai nėra patrauklūs bitėms ir yra įrašyti į Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą žydinčių augalų, kuriuos galima purkšti dienos metu, sąrašą:
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/20200616_sakymas_dl_ydini_1.pdf, todėl jie gali būti purškiami dienos metu, t.y. nuo 4 iki 21 val.


3. Ar galima purkšti nežydinčius rapsus, pupas, žirnius dienos metu, jei lauke nėra nei vienos žydinčios piktžolės?

Galima purkšti dienos metu, jeigu rapsai, pupos ir žirniai nežydi ir lauke nėra žydinčių piktžolių, tačiau kaip minėta aukščiau būtina pranešti apie planuojamą purškimą PPIS ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas