Gaminio klastotė yra nelegaliai pagamintas gaminys

Gaminių klastotės


Gaminio klastotė yra nelegaliai pagamintas gaminys, kuris yra sąmoningai pagamintas ir būtų panašus į originalų gaminį. Visi drabužiai, vaistai, gastronomijos produktai, kosmetika gali būti klastojami. Tai galioja ir augalų apsaugos produktams. Augalų apsaugos produktų klastočių rasta ir Lietuvoje.

 

Augalų apsaugos produktai yra patraukli gaminių kategorija klastotėms, nes, palyginti su tiesioginėmis gamybos sąnaudomis, jų rinkos vertė yra gana didelė. Į originalaus gaminio kainą įeina tyrimų metai, produkto plėtra, nuolatinė kokybės kontrolė, produkto tobulinimas ir išlaidos siekiant gauti rinkos ir naudojimo leidimus Lietuvoje. Gaminant klastotes, šių sąnaudų nebūna. Be to, gaminių klastotėse gali būti nepatikrintų sudedamųjų dalių, neturinčių nieko bendra su etiketėje išvardintomis medžiagomis. Tokios sudedamosios dalys yra pavojingos naudotojo sveikatai ir žalingos aplinkai.

 

Pavojai, susiję su produktų/gaminių klastočių naudojimu

Visi patvirtinti ir užregistruoti augalų apsaugos produktai/gaminiai, prieš leidžiant juos pateikti rinkai, eilę metų yra tiriami, intensyviai stebimi tiek gamintojo, tiek kompetentingos institucijos, nusprendusios, kad produktas yra tinkamas rinkai. Prieš priimant sprendimą leisti pateikti produktą rinkai, vertinamas poveikis naudotojo sveikatai ir aplinkai, taip pat veikliųjų medžiagų skaidymasis ir leistinos ribos. Produkto veiksmingumas tiriamas vietos sąlygomis bent dvejus metus iki pateikiant jį rinkai. Gaminių klastočių situacija yra kitokia. Kaip augalų apsaugos produktai jie neturi jokių garantijų dėl veiksmingumo. Jie gali būti pavojingi pačiam kultūriniam augalui, žmonių sveikatai ir aplinkai. Svarbu žinoti, kokia yra augalų apsaugos produkto pliūpsnio temperatūra. Produktų klastotes, kurių pliūpsnio temperatūra yra nepatvirtinta arba nežinoma, gali būti pavojinga gabenti, laikyti ir naudoti. Gali kilti problemų gaminant ir purškiant  tokius tirpalus, nes gaminių klastočių tirpumas nepatikrintas. Gali užsikimšti purkštuvai, susidaryti veikliųjų medžiagų nuosėdų ar kilti kitokių su tirpumu susijusių problemų. Poveikis augalams neištirtas, tad gali paaiškėti, kad toks produktas kultūriniuose augaluose sukelia neigiamas reakcijas, ko pasekoje pasėlis gali ir visiškai sunykti. Be to, derliuje gali likti veikliųjų medžiagų likučių, nešvarumų, kenksmingų ar net nuodingų sudedamųjų dalių, kurios galiausiai pateks į maisto produktus ar pašarą. Pavojingų medžiagų gali likti dirvožemyje ir sutrikdyti dirvožemio biologinius procesus arba patekti į paviršiaus ir požeminį vandenį bei sukelti didelį pavojų aplinkai. Naudojant gaminių klastotes atsiranda rizika ne tik patirti derliaus nuostolius, bet prarasti  žemės ūkiui skirtas išmokas bei subsidijas. Žvelgiant plačiau, produktų/gaminių klastočių naudojimas kenkia visų žemės ūkio produktų reputacijai visuomenės akyse.

 

Gaminių klastotės yra tikrovė – apsisaugokite!

Produktų/gaminių klastotės taip pat dažnai atskleidžiamos ir kitose Europos šalyse. Europos augalų apsaugos produktų pramonė, atstovaujama ECPA, nustatė, kad nelegalių augalų apsaugos produktų klastočių dalis ES rinkoje sudaro 5–7 proc. Pirkite augalų apsaugos produktus tik iš patikimo mažmenininko. Esant trumpoms, stebimoms ir skaidrioms tiekimo linijoms, klastočių galima išvengti. Galite būti tikri dėl gaminio autentiškumo įsigydami jį iš tinkamai akredituoto tiekėjo arba iš įgalioto produkto atstovo Lietuvoje. Įsitikinkite, kad produktas registruotas. Preparatai, kuriuos leidžiama pardavinėti ir naudoti Lietuvoje, yra patvirtinti Žemės ūkio tarybos augalų apsaugos departamento ir įregistruoti Augalų apsaugos registre. Patikrinkite pakuotę. Ant originalios pakuotės, kartu su gamintojo saugos ženklais, visada yra partijos numeris ir pagaminimo data.

 

Patikrinkite produkto autentiškumą su CAPSEAL programėle

 

 

Siekdami padėti ūkininkams ir platintojams atskirti klastotes nuo originalių „Bayer“ augalų apsaugos produktų ir sėklų, sukūrėme „CapSeal“ sistemą – modernus ir interaktyvus įrankis, padedantis užtikrinti mūsų produktų saugumą. Ant kiekvieno „Bayer“ augalų apsaugos produkto kanistro ar butelio kamštelio yra užklijuota speciali etiketė su unikaliu QR kodu.

 

Nuskaičius QR kodą su „Bayer CapSeal Advanced“ aplikacija, QR kodas patikrinamas pagal duomenų bazę ir vartotojas nedelsiant gauna atsiliepimą apie kodo autentiškumą.

 

Jei QR kodo autentiškumo patvirtinti nepavyksta, vartotojas bus įspėtas, kad rankose esantis produktas gali būti ne autentiškas „Bayer“ produktas. Aplikacija iškart pasiūlo susisiekti su „Bayer“ atstovu tiesiai išmaniajame telefone. Jei abejojate dėl „Bayer“ produktų autentiškumo galite susisiekti tiesiogiai ir su „Bayer“atstovais Lietuvoje. Padėsime išaiškinti produkto autentiškumą.

 

Be to, „CapSeal“ etiketė ant butelių ir kanistrų garantuoja originalų gaminio uždarymą tol, kol „CapSeal“ yra nepažeistas.

 

Apple app store Cap Seal
Google Play CapSeal