Piktžolių kontrolės planas - Bayer Crop Science

Piktžolių kontrolės planas


Geriausi piktžolių atsparumo valdymo būdai

Sezono pabaigoje piktžolių sėklos patenka į dirvą, o vėliau išauga ir vėl konkuruoja su pasėliais. Siekiant sumažinti lauko piktžolių sėklų banką būtina pritaikyti atitinkamas jų valdymo priemones. Pastangas mažinti piktžolių atsparumo herbicidams problemą apjungia vienas žodis „įvairovė“. Praktiniu požiūriu, įvairovė reiškia, kad ūkininkai turėtų naudoti įvairius žemės dirbimo metodus, sėjomainą, bei augalų apsaugos produktus. Taip pat derinti šiuos metodus su ne cheminiu metodu pagrįstomis priemonėmis, mažinančiomis piktžolių populiacijas.
Trys pagrindinės piktžolių kontrolės priemonės: sėjomaina, žemės dirbimas ir cheminiai metodai. Sudarius integruotą piktžolių kontrolės planą ir racionaliai taikant
šias praktikas galima sumažinti atrankos poveikį bet kokiai piktžolių rūšiai, tuo pačiu žymiai sumažinant atsparių piktžolių išgyvenimo tikimybę.


Sėjomaina

Pagrindinė taisyklė planuojant sėjomainą – vengti pamečiui auginti kultūras, kuriose ta pati piktžolių rūšis yra naikinama vieno veikimo mechanizmo herbicidais. Sėjomainos privalumai:

 • Kultūrų įvairovė leis naudoti platesnį spektrą herbicidų su skirtingais veikimo mechanizmais.
 • Piktžolių augimo ciklai gali būti sutrikdyti.
 • Naudojant įvairias kultūras sėjomainoje galima taikyti įvairesnį žemės dirbimą.

Žemės dirbimas

Žemės dirbimo metodai, arba necheminės priemonės, yra labai svarbios ir efektyvios mažinant sėklų banką. Žemės dirbimo metodų įvairovė turi būti bendro integruoto piktžolių kontrolės plano dalis, tačiau kartu ir atitikti agronominius principus.

Keli galimi metodai:

 • Kultivavimas ar arimas prieš sėją
 • Sėjos vėlinimas, kad dygstančios piktžolių bangos galėtų būti sunaikintos neatrankinio poveikio herbicidais
 • Naudoti sertifikuotą ir nuo piktžolių išvalytą sėklą
 • Piktžolių naikinimas nuėmus derlių (kai tai yra aktualu)

Herbicidų rotavimas ir maišymas

Parenkant herbicidus ar jų mišinius IPK (ang. IWM) programai, svarbu atsižvelgti į jų veikimo mechanizmus prieš bet kurią apibūdintą piktžolių rūšį. Atsparumo herbicidams komitetas (angl. HRAC), Kanados piktžolių mokslo draugija (KPMD) ir Amerikos piktžolių mokslo draugija (APMD) naudoja nesudėtingas herbicidų klasifikavimo, paremto veikimo mechanizmų pobūdžiu, sistemas, kurios žymimos atitinkamai raidėmis ir skaitmenimis (daugiau informacijos HRAC puslapyje www.
hracglobal.com).

Patarimai planuojant herbicidų naudojimą:

 • Vieno sezono metu piktžolių rūšiai lauke naikinti rinkitės kuo įvairesnių veikimo mechanizmų herbicidus ar jų mišinius.
 • Vengti naudoti to paties veikimo mechanizmo herbicidą dirbamame lauke, nebent jis yra naudojamas kartu su kitomis piktžolių naikinimo priemonėmis.
 • Vieno sezono metu riboti to paties veikimo mechanizmo herbicidų naudojimą tame pačiame lauke.
 • Naudokite neatrankinio veikimo herbicidus kontroliuoti piktžolių antplūdžius prieš sudygstant kultūrinam augalui.