Tvari plėtra - Bayer Crop Science

Tvari plėtra


Siekiame užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą kurdami naujoviškus produktus, taupydami išteklius, saugodami aplinką ir prisidėdami prie visuomenės gerovės.


„Bayer“ veikla pasaulyje

Parengėme visapusišką tvarios plėtros programą, sukūrėme tvarios plėtros valdymo struktūras ir strategijas bei užsibrėžėme tikslus. Norime būti vertinami pagal tai, kaip sieksime šių tikslų, o pateikdami ataskaitas apie juos užtikrinsime skaidrumą. Pavyzdžiui, savo metinėje tvarios plėtros ataskaitoje informuojame, kaip įgyvendiname dešimt „Global Compact“ principų. Ši ataskaita atitinka Pasaulinės ataskaitų iniciatyvos (angl. „Global Reporting Initiative“, GRI) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) gaires.