BARITON® SUPER

BEICAS ŽIEMINIAMS IR VASARINIAMS JAVAMS

Naujausias BAYER beicas žieminiams ir vasariniams javams BARITON® SUPER, buvo sukurtas atsižvelgiant į ūkininkų poreikius. Jūs ne tik apsaugosite grūdus nuo pagrindinių ligų, tokių kaip kūlės, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, bet ir sudarysite jiems sąlygas geriau žiemoti. Dėl veikliųjų medžiagų tebokonazolo ir fludioksonilo beicuoti javai užaugina didesnę šaknų masę, padidėja šaknų plotas bei pagerėja daigumas. Išbeicuoti grūdai su BARITON® SUPER turi didesnę tikimybę peržiemoti ir pavasarį greičiau atsigauna bei pasisavina trąšas.

  • Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 50 g/l (4,52 %), tebukonazolas 10 g/l (0,9 %), fludioksonilas 37,5 g/l (3,39 %)
  • Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Tai sisteminio ir kontaktinio veikimo, triazolintionų, triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas, naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.

KAIP VIEKIA BEICAS BARITON® SUPER?

Protiokonazolas ir tebukonazolas yra sisteminiai triazolintionų ir triazolų cheminės grupės (DMI – demetilinimo inhibitoriai) fungicidai, pasižymintys veiksmingu plataus ligų spektro sukėlėjų naikinimu, o ypač pašaknio puvinių, kūlių, dryžligių. Protiokonazolas taip pat veiksmingai naikina ir pavasarinį pelėsį.

Fludioksonilas yra kontaktinio veikimo veikli medžiaga pasižyminti ypač geru veiksmingumu nuo pašaknio puvinių ir pavasarinio pelėsio.

KOKIUS LIGŲ SUKĖLĖJUS NAIKINA BARITON® SUPER?

Javų ligos
Veiklioji medžiaga
PTZ TBZ FLD Bariton Super
Kviečių kietosios kūlės
 XXX  XXX  XXX  XXX

Kviečių dulkančios kūlės

 XXX  XXX  XX  XXX
Kviečių pašaknio puviniai
 XXX  XX  XXX  XXX
Stiebinės kūlės
 XXX  XXX  XXX  XXX
Pavasarinis pelėsis
 XX  X  XXX  XXX
Daigų septoriozė
 XXX  XXX  XXX  XXX
Miežių kietosios kūlės
 XXX  XXX  X  XXX
Miežių dulkančios kūlės
 XX  XXX  X

XXX

 Kvieičių dulkančių kūlių nuotrauka. Kviečių dulkančių kūlių ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Kvieičių kietųjų kūlių nuotrauka. Kviečių kietųjų kūlių ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Kviečių dulkančios kūlės
 Kviečių kietosios kūlės
Ustilago spp. Tilletia tritici
 Pašaknio puvinių nuotrauka. Pašaknio puvinių ligų sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Stiebinės kūlės nuotrauka. Steibinės kūlės ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Pašaknio puviniai
 Stiebinės kūlės
Fusarium spp. Urocystis occulta
 Miežių dulkančių kūlių nuotrauka. Miežių dulkančių kūlių ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Pavasarinio pelėsio nuotrauka. Pavasarinio pelėsio ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Miežių dulkančios kūlės
 Pavasarinis pelėsis
Ustilago nuda f. sp. hordei Monographella nivalis
 Daigų septoriozės nuotrauka. Daigų septoriozės ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
 Tinkliškosios dryžligės nuotrauka. Tinkliškosios dryžligės ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
Daigų septoriozė
Tinkliškoji dryžligė
Stagonospora spp. Pyrenophora teres
Juostuotoji dryžligė nuotrauka. Juostuodosios dryžligės ligos sukėlėjus efektyviai naikina Bariton Super.
Avižų dryžligės nuotrauka. Angl. leaf blotch, lot. Drechslera avenae
Juostuotoji dryžligė
Aižų dryžligė
Pyrenophora graminea Drechslera avenae, Pyrenophora avenae

KAIP NAUDOTI BARITON® SUPER?

  • Norma: 1,0 l/t
  • Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 6,0-10,0 l/t
  • Didžiausia sėklų norma: 250 kg/ha.

EFEKTYVUMO BANDYMAI

2017-2018 m. Latvijoje atlikti bandymai su rugių veisle Kaupo, kuriuose tirtas pavasarinis pelėsis. Ligos intensyvumas pasiekė 95% - itin aukštas užkrėstumo lygis. Bandymuose buvo tirtas BARITON® SUPER beico efektyvumas 1 l/t normai.

Neibeicuoti rugiai Kaupo žiemojimas. Akivaizdus rezultatas - pastebimai daugiau augalų neperžiemojo.
Bariton Super beicuotų rugių Kaupo žiemojimas. Akivaizdus rezultatas - pastebimai daugiau augalų peržiemojo.
Kontrolė - nebeicuota sėkla
Bariton Super 1,0 l/ha

 

Efektyvumas naikinant pavasarinį pelėsį

Bariton Super efektyvumas nuo pavasarinio pelėsio. 2018 m. rugiai Kaupo. Kairėje - ligos intensyvumas, dešinėje beico 1 l/t normos efektyvumas
Kontrolė, ligos intensyvumas
BARITON® SUPER 1,0 l/ha

Pavasarį atliekant apskaitą matomas ryškus skirtumas - augalų antžeminė dalis didesnė, o rugiai žalesni, tvirtesni. Ištyrus nustatyta, kad BARITON® SUPER efektyvumas nuo pavasarinio pelėsio (Monographella nivalis) siekia 95%. Atsižvelgiant į ligos intensyvumą, BARITON® SUPER yra itin veiksmingas naikinant pavasarinio pelėsio ligos sukėlėjus.

Sertifikavimo šalis:
Lietuva
Bendrinis pavadinimas:

protiokonazolas 50 g/l (4,52 %)

tebukonazolas 10 g/l (0,9 %)

fludioksonilas 37,5 g/l (3,39 %)

Formuluotės tipas:
Takus koncentratas sėklų beicavimui

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“