Buteo start beicas rapsams

BUTEO START® beicas rapsams

Kaip veikia beicas BUTEO START®?

Insekticidinis beicas skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų apsaugai nuo kenkėjų. 

 • Veiklioji medžiaga: flupiradifuronas 480 g/l (40,37 %) - IRAC grupė 4.
 • Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui.

BUTEO START – sisteminio veikimo insekticidinis beicas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų sėklos beicavimui. Jis apsaugo žaliąsias augalų dalis ankstyvuosiuose jų augimo tarpsniuose nuo rapsinių (Psylliodes spp.) ir kryžmažiedinių spragių (Phyllotreta spp.) bei požemines dalis nuo kopūstinių musių lervų (Delia radicum).

Kaip naudoti beicą BUTEO START®?

BUTEO START nuo kenkėjų apsaugo augalus ankstyvuosiuose jų augimo tarpsniuose, todėl jei sudygus augalams gausiai plinta kenkėjai, rekomenduojama purkšti insekticidais.

Augalai
Kenkėjai
Norma, l/100 kg sėklų
 Žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsukai

Rapsinės spragės (Psylliodes spp.)

Kryžmažiedės spragės (Phyllotreta spp.)

Kopūstinės musės (Delia radicum)

 0,625 l/ 100 kg sėklos

Rekomenduojamas tirpalo kiekis, l/100 kg sėklų: 1,25-2,5 l/100 kg sėklų.

PASTABOS

 • Sėjos norma yra 3 kg sėklos į hektarą.
 • Rapsai ir rapsukai, beicuoti BUTEO START, tame pačiame lauke gali būti sėjami ne dažniau kaip kas trejus metus.
 • Prieš beicavimą produktas turi būti labai gerai suplaktas pakuotėje. Jei produktas sunkiai teka iš pakuotės, šio proceso palengvinimui rekomenduojama naudoti siurblį ar mechaninį maišytuvą.
 • Sėklą beicuoti tik sėklų beicavimo įmonėse profesionalia sėklų beicavimui skirta įranga. Beicavimo metu sėkla turi būti kokybiškai padengta produktu, užtikrinant kuo mažesnį dulkėtumą beicuojant, sandėliuojant ir transportuojant beicuotas sėklas.
 • Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, kad jose nebūtų dulkių ir kitų priemaišų.
  Beicavimo metu beicavimo tirpalas turi būti pastoviai maišomas.
 • Didesnės nei 20 l pakuotės turi būti keliamos mechaninių keltuvų pagalba.
 • Sėti tik sureguliuotomis sėjamosiomis, kurios užtikrina tinkamą sėklos įterpimą į dirvą, sumažina išbyrėjimą ir neleidžia susidaryti dulkių debesims.
 • Beicavimas BUTEO START yra integruotos kenkėjų kontrolės sistemos dalis. Kovojant su žaladariais taip pat būtina taikyti ir kitas agronomines priemones.
 • Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 9% ar kitaip pažeistos sėklos.
 • Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
 • Beicuotų sėklų maišus būtina pažymėti.
 • Beicuotų sėklų maišus laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui.
 • Sėklos iki sėjos turi būti laikomos vėsioje, sausoje patalpoje ir būti apsaugotos nuo šalčio.
 • Po beicavimo įrenginiai turi būti kruopščiai išplauti vandeniu.
 • Nerekomenduojame beicuotos sėklos palikti kitam sezonui.
Buteo Start geroji praktika naudojimui

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė

Brošiūros
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“