Aliette

ALIETTE® fungicidas

Kaip veikia fungicidas ALIETTE?

Sisteminio veikimo, etilfosfonatų cheminės grupės fungicidas, naikinantis, salotų, agurkų ir dekoratyvinių augalų ligų sukėlėjus, priklausančius Phytophthora, Pythium, Pseudoperonospora, Bremia gentims.

 • Veikliosios medžiagos: aliuminio fosetilas 800 g/kg (80 %).
 • Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

ALIETTE naudojimas išplėstas braškėms, dirvos/substrato apdorojimui prieš salotų sėją/sodinimą, spygliuočių ir lapuočių sodmenims, auginamiems medelynuose šiltnamiuose vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ALIETTE yra sisteminio veikimo fungicidas, pasižymintis greitu įsisavinimu per šaknis ir lapus. Veiklioji medžiaga patekus į augalus juda visomis kryptimis, o ypač į augimo kūgelius, taip užtikrindama naujai besivystančių lapų ir šaknų apsaugą. ALIETTE stabdo grybienos augimą, hifų skverbimąsi, sporų vystymąsi, sporuliaciją ir tokiu būdu neleidžia ligoms plisti. Taip pat šis fungicidas pasižymi netiesioginiu poveikiu – skatina augalo gynybos mechanizmų veiklą.

ALIETTE stabdo ligų plitimą, tačiau geriausi rezultatai pasiekiami, kai fungicidas naudojamas prieš pasireiškiant ligų požymiams.

Kai ALIETTE laistomas substratas, jo veikimo laikas trunka nuo 1 iki 3 mėnesių. Apsauginis laikotarpis trumpėja, jei naudojama mažesnė norma, o substrate yra didelis kiekis molio ir organinių medžiagų (humuso). Ligų sukėlėjams, kurie iš dalies plinta per dirvą didesnę įtaką turi ne substrato/dirvos sudėtis, bet drenažas. Užmirkęs, prastai drenuojamas substratas/dirva sudaro palankias sąlygas grybinės infekcijos plitimui.

Kaip naudoti fungicidą ALIETTE?

Geriausias rezultatas pasiekiamas, jei tirpalas ant augalo lapų džiūsta lėtai. Todėl rekomenduojama purkšti esant aukštai santykinei drėgmei, geriau vakare. ALIETTE panaudojimas esant ne tokiam intensyviam šviesos stipriui mažina galimo neigiamo poveikio riziką, kas ypač aktualu salotoms.

ALIETTE skirtas naudoti nuo grybinių ligų:

 • braškėms;
 • salotoms, auginamoms lauke ar šiltnamiuose. Naudojant šiltnamiuose fungicidą purkšti prieš sodinimą;
 • agurkams, auginamiems lauke ar šiltnamiuose;
 • dekoratyviniams augalams, spygliuočių ir lapuočių sodmenims, auginamiems medelynuose šiltnamiuose

Pirmametės braškės

Braškių šaknų šerdies raudonligė (Phytophthora fragariae):

 • Sodinukų šaknų mirkymas prieš sodinimą. Šaknis tirpale laikyti 15-30 minučių prieš sodinimą
 • Norma: 0.2-0.3.  Negalima tirpale mirkyti šaldytų ar ką tik iš šaldytuvo išimtų braškių daigų, yra rizika juos pažeisti.

arba

 • Purkšti praėjus 4 savaitėm po sodinimo.
 • Norma: 4 kg/ha.
 • Vandens kiekis: 800-1000 l/ha.

Braškių vytulys ir uogų odiškasis puvinys (Phytophthora cactorum):

 • Purkšti praėjus 2-3 savaitėm po sodinimo kai augalai gerai įsišaknija, purškimą kartoti po 20-30 dienų. Jei pastebit užkratą trečią kartą purkšti rudenį (rugsėjo pradžioje ar anksčiau).
 • Norma: 4 kg/ha.
 • Vandens kiekis: 800-1000 l/ha.

Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 42 dienos.

Salotos

Netikroji miltligė (Bremia lactucae):

 • Purškimas** prieš persodinimą (lauke);
 • Norma*: 3 kg/ha;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 4;
 • Vandens kiekis: 400-600 l/ha;
 • Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 14 d.

arba

 • Purškimas** po persodinimo (lauke) praėjus 1 savaitei kai augalai gerai įsišaknija, turi 4-6 lapelius. Purškimus kartoti kas 7-14 dienų;
 • Norma*: 3 kg/ha;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 4;
 • Vandens kiekis: 400-600 l/ha;
 • Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 14 d.

Agurkai auginami lauke

Netikroji miltligė (Pseudoperonospora cubensis):

 • Purškimas profilaktiškai;
 • Norma*: 3-4 kg/ha***;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 4;
 • Vandens kiekis: 800-1000 l/ha;
 • Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 3 d.

arba

 • Purškimas prieš pasireiškiant ligos požymiams kai susidaro palankios sąlygos ligos plitimui. Papildomus purškimus kartoti kas 8–14 dienų;

 • Norma*: 3-4 kg/ha;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 4;
 • Vandens kiekis: 800-1000 l/ha;
 • Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 3 d.

arba

 • Purkšti didžiausią normą vos tik pasirodo pirmieji ligos požymiams (norma: 4 kg/ha). Jei sąlygos infekcijai plisti yra palankios purškimą kartoti po 8-14 dienų (norma: 3-4 kg/ha);

 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 4;
 • Vandens kiekis: 800-1000 l/ha;
 • Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 3 d.

Agurkai auginami šiltnamyje

Netikroji miltligė (Pseudoperonospora cubensis):

 • Purkšti profilaktiškai. Jei sąlygos infekcijai plisti yra palankios purškimą kartoti po 8-14 dienų;

 • Norma*: 0.3-0.4%;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 4;
 • Vandens kiekis: 1000 l/ha;
 • Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 3 d.

Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose

Šaknų puviniai (Pythium spp.) ir pašaknio ir šaknų puviniai (Phytophthora spp.)

 • Apdorojimo laikas: laistyti prieš ar po sodinimo****;

 • Norma*: 0.05-0.1%;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1;
 • Vandens kiekis: 5-10 l/m2.

 arba

 • Apdorojimo laikas: apdoroti laistymo sistemos pagalba prieš pasireiškiant ligos požymiams. Esant reikalui pakartoti po 10 dienų;

 • Norma*: 0.25-0.5%*****;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1-2;
 • Vandens kiekis: 2 l/m2.

arba

 • Apdorojimo laikas: orchidėjas apdoroti laistymo sistemos pagalba prieš pasireiškiant ligos požymiams. Esant reikalui purškimą kartoti po 10 dienų;

 • Norma*: 0.125%;
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1-2;
 • Vandens kiekis: 2 l/m2.

*Norma kg/ha paskaičiuota atsižvelgiant į įprastus purškimo metodus. Purškiant lysves norma turi būti perskaičiuota įvertinat tarpus tarp eilių ir apdorojamų lysvių plotį. Purškiant šiltnamiuose norma paprastai išreiškiama procentais (%).

**Praėjus valandai po apdorojimo palaistykite 5-10 mm vandens, taip pagerinsite produkto veiksmingumą ir sumažinsite galimo neigiamo poveikio atsiradimo riziką. Jei palaistyti neįmanoma, prieš apdorojimą purškiamą tirpalą sumaišykite su 1 kg kalcio hidroksido (Ca(OH)2).

***Purškiant agurkus nuo netikrosios miltligės ALIETTE reikia naudoti mišiniuose su kitais augalų apsaugos produktais. Kuo vešlesnė lapija ir/ar spartesnis augimas tuo didesnę fungicido normą naudoti.

****Pvz. azalijos, begonijos, chrizantemos, puansetijos, sanpaulijos, gloksinijos ir tulpės. Peperomijos ir senų veislių gerberos yra jautrios ALIETTE. Azalijoms naudoti ne didesnę kaip 6 g/m2 ALIETTE normą.

*****Mažesniąją normą naudoti smulkesniems augalams ir jei infekcija nėra intensyvi.

PASTABOS

 • Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.
 • Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
 • Nuo apdorojimo iki lietaus turi praeiti ne mažiau kaip 1 val.
 • Nenaudoti ALIETTE, jei oro temperatūra yra žemesnė nei +3ºC. Esant žemai temperatūrai augalų vegetacija sustoja, dėl ko nevyksta produkto įsisavinimas.
 • Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
 • Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
 • Turi būti užtikrintas viso lauko apdorojimas ALIETTE.
 • Nenaudoti ALIETTE, jei pasėlis kenčia nuo šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ir pan.
 • Purkškite tik techniškai tvarkingais sukalibruotais purkštuvais. Purškiant traktoriniais purkštuvais pasirinkite tinkamą greitį, kad sija būtų kaip įmanoma stabilesnė. Vengti tirpalo dulksnos patekimo ant šalia auginamų augalų.
 • Į apdorotus plotus galima eiti tik visiškai nudžiuvus tirpalui ant augalų.

MAIŠYMAS

 • ALIETTE mišiniai su vario ir azoto junginiais gali pakenkti apdorojamiems augalams.
 • ALIETTE negalima maišyti su produktais, kurių sudėtyje yra aliejų ar sieros.
 • Dėl ALIETTE maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“