FALCON® FORTE fungicidas

Kaip veikia fungicidas FALCON FORTE?

Plataus spektro, sisteminio veikimo, triazolų ir spiroketalaminų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, spygliuočių ir lapuočių sodmenų ligų.

FALCON FORTE spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose apsaugai nuo ligų registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

 • Veikliosios medžiagos:
  • protiokonazolas 53 g/l (5,42%) - FRAC grupė 3,
  • spiroksaminas 224 g/l (22,9%)  - FRAC grupė 5,
  • tebukonazolas 148 g/l (15,13%) - FRAC grupė 3.
 • Produkto forma: koncentruota emulsija.

FALCON FORTE yra sisteminis fungicidas, kuris naikina lapų ir varpų ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. FALCON FORTE taip pat gali būti naudojamas spygliuočių ir lapuočių sodmenų medelynuose apsaugai nuo miltligės ir rūdžių.

Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.
 

Kokius ligų sukėlėjus naikina fungicidas FALCON FORTE?

Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo nuo:

Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo nuo:

Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo nuo:

Žieminius rugius apsaugo nuo:

Spygliuočių ir lapuočių sodmenis medelynuose apsaugo nuo:

 • Miltligės (Blumeria spp.)
 • Rūdžių (Puccinia spp.)

Kaip naudoti fungicidą FALCON FORTE?

Žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, žieminių rugių pasėlis

Purškimo laikas:

 • -nuo lapų ligų purkšti prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams arba vos tik pasirodo pirmieji simptomai, kai kviečiai, kvietrugiai ir rugiai pradeda bamblėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), miežius purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61);
 • -nuo varpų ligų kviečius, kvietrugius ir rugius purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), miežius purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pradžios (BBCH 51-61). Fungicido efektyvumas nuo varpų ligų bus geresnis kviečius, kvietrugius ir rugius purškiant nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59-69), miežius – nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pradžios (BBCH 59-61).
 • Purškimo norma: 0,6-0,8 l/ha.
 • Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
 • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti: 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
 • Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Veikimo laikas

Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. FALCON FORTE apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje FALCON FORTE naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią FALCON FORTE normą.

Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose

Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose purškiami profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius.

 • Purškimo norma: 0,6-0,8 l/ha.
 • Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
 • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti: 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).

FALCON FORTE naudojimas spygliuočių ir lapuočių sodmenims medelynuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Veikimo laikas

Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. FALCON FORTE apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos  programoje FALCON FORTE naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią FALCON FORTE normą.

PASTABOS

 • Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
 • Purkšti tik sausus augalus.
 • Nenaudoti esant stipriam vėjui.
 • Nuo miltligės galima purkšti esant +5-+12°C temperatūrai, o purškiant nuo kitų ligų oro temperatūra neturi būti žemesnė nei +12°C.
 • Kai FALCON FORTE naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pageltimas), kai javai purškiami esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (esant žemesnei nei +12C arba aukštesnei nei +25C temperatūrai, mažai santykinei oro drėgmei), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“