Falcon Forte

FALCON® FORTE fungicidas

Kaip veikia fungicidas FALCON FORTE?

Plataus spektro, sisteminio veikimo, triazolų ir spiroketalaminų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių ligų.

 • Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 53 g/l (5,42%), spiroksaminas 224 g/l (22,9%), tebukonazolas 148 g/l (15,13%).
 • Produkto forma: koncentruota emulsija.

FALCON FORTE yra sisteminis fungicidas, kuris naikina lapų ir varpų ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Naujas trijų veikliųjų medžiagų derinys užtikrina dar aukštesnį efektyvumą nuo ligų. Dėl veikliosios medžiagos prothiokonazolo, pagerėja fungicido poveikis nuo daugėlio ligų, įskaitant ir kviečių dryžligę, lapų septoriozę, miežių - tinkliškąją dryžligę, rinchosporiozę, ramulariją. Du skirtingi veikimo būdai neleidžia išsivystyti rezistencijai, efektyviau kovoja su ligomis. FALCON FORTE pasižymi greitu, tolygiu patekimu į augalus, ilgesne veikimo trukme, gera augalų tolerancija. Net ir žemesnėje temperatūroje yra efektyvus nuo miltligės.

Kokius ligų sukėlėjus naikina fungicidas FALCON FORTE?

Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo nuo:

Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo nuo:

Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo nuo:

Žieminius rugius apsaugo nuo:

Kaip naudoti fungicidą FALCON FORTE?

Purškimo laikas:

 • -nuo lapų ligų purkšti prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams arba vos tik pasirodo pirmieji simptomai, kai kviečiai, kvietrugiai ir rugiai pradeda bamblėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), miežius purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30-61);
 • -nuo varpų ligų kviečius, kvietrugius ir rugius purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), miežius purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pradžios (BBCH 51-61). Fungicido efektyvumas nuo varpų ligų bus geresnis kviečius, kvietrugius ir rugius purškiant nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59-69), miežius – nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pradžios (BBCH 59-61).
 • Purškimo norma: 0,6-0,8 l/ha.
 • Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
 • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti: 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
 • Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Veikimo laikas

Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. FALCON FORTE apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje FALCON FORTE naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią FALCON FORTE normą.

PASTABOS

 • Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
 • Purkšti tik sausus augalus.
 • Nenaudoti esant stipriam vėjui.
 • Nuo miltligės galima purkšti esant +5-+12°C temperatūrai, o purškiant nuo kitų ligų oro temperatūra neturi būti žemesnė nei +12°C.
 • Kai FALCON FORTE naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pageltimas), kai javai purškiami esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (esant žemesnei nei +12°C arba aukštesnei nei +25°C temperatūrai, mažai santykinei oro drėgmei), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.
 • Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25ºC arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
 • Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Produkto sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Protiokonazolas ir tebukonazolas pagal veikimo pobūdį priklauso DMI fungicidams (FRAC kodas G1), spiroksaminas yra aminų grupės fungicidas (FRAC kodas G2). Kryžminio atsparumo tarp šių veikliųjų medžiagų nėra, tačiau tikėtina, kad kryžminis atsparumas yra tarp tai pačiai veikimo grupei priklausančių veikliųjų medžiagų (tas pats FRAC kodas).

Patogenų atsparumo išsivystymo rizika FALCON FORTE vertinama kaip vidutinė. Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo riziką, FALCON FORTE būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurkškite daugiau kartų nei nurodyta etiketėje. Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“