ATTRIBUT® herbicidas

Kaip veikia herbicidas ATTRIBUT®?

Sisteminio poveikio herbicidas, skirtas sudygusių vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių, kai kurių vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir rugių pasėliuose.

 • Veiklioji medžiaga: natrio propoksikarbazonas 700 g/kg - HRAC grupė 2.
 • Produkto forma: vandenyje tirpstančios granulės.

ATTRIBUT® įsisavinamas per piktžolių šaknis ir lapus. Veiklioji medžiaga natrio propoksikarbazonas blokuoja acetohidroksilo rūgščių sintezę. Patekusi į augalą veiklioji medžiaga su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas.

Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia įsisavinti vandens ir maisto medžiagų, jos nustoja augti ir konkuruoti su javais. Po kurio laiko pagelsta piktžolių lapai, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo rūšies ir aplinkos sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta per 3-4 savaites.

Kokias piktžoles naikina ATTRIBUT®?

 Jautrumas Piktžolės

Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas 95-100%)

Dirsės (Bromus sp.)

Tuščioji aviža (Avena fatua)

Aguona birulė (Papaver rhoeas)

Aklės (Galeopsis sp.)

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum)

Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)

Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)

Rapsų pabiros (Brassica napus)

   

Jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-94,9%)

Paprastasis varputis (Elytrigia repens)

Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)
   

Vidutiniškai  jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%)

Rugiagėlė (Centaurea cyanus)*

   

Vidutiniškai  atsparios piktžolės (veiksmingumas 50-69.9%)

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)

Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)

Vienametė miglė (Poa annua)

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)

Kibusis lipikas (Galium aparine)

*Tik panaudojus 100 g/ha norma

Kaip naudoti ATTRIBUT®?

Javai purškiami pavasarį, augalų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki antro bamblio susiformavimo (BBCH 13–32). Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla virš +5°C. Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos išskleidžia 2–3 tikruosius lapelius (paprastasis varputis3–5 lapelius). Augalai herbicidą pilnai įsisavina per 2 valandas po purškimo. Lietus 2–3 val. po purškimo neigiamos įtakos produkto veiksmingumui neturi. 

 •  Atsižvelgiant į piktžolių spektrą ir dydį rekomenduojama norma:
  • 0,06–0,1 kg/ha žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams;
  • 0,06 kg/ha vasariniams kviečiams.
 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Pastabos

 • Panaudojus ATTRIBUT, javams gali pasireikšti fitotoksiškumas, tačiau tai greitai praeina ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.
 • ATTRIBUT nenaudoti:
  • jei tikimasi šalnų;
  • javuose su ankštinių žolių įsėliu;
  • avižose, nes produktas naikina tuščiąją avižą;
  • miežiuose, nes produktas naikina sudygusius miežius;
  • esant sausrai.
 • Siekiant apsaugoti netikslinius žemės ūkio augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki pasėlių.
 • purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. Vengti
 • Naikinant piktžoles žieminiuose kviečiuose ir žieminiuose kvietrugiuose rekomenduojama naudoti lipniąją medžiagą.
 • Darant mišinius su kitais herbicidais rekomenduojama pirmenybę teikti herbicidams, kurie savo sudėtyje turi apsauginių medžiagų.

Sėjomaina

Po ATTRIBUT panaudojimo žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar rugiuose galima sėti šiuos augalus:

 

Po seklaus dirvos dirbimo

Suarus

Tų pačių metų rudenį*

Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, rugiai

Žieminiai miežiai

Kitų metų pavasarį*

Apribojimų nėra

*Produkto naudotojai prisiima atsakomybę dėl galimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje.

Jei nupurkštas ATTRIBUT pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.) žuvo, tą patį pavasarį galima atsėti tik vasarinius kviečius, kitus žemės ūkio augalus galima sėti tik rudenį (žr. lentelę).

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“