BETANAL® 160

Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ankstyvuose augimo tarpsniuose braškėse, špinatuose, auginamuose sėklai ir burokėliuose. BETANAL špinatuose, auginamuose sėklai ir burokėliuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

 • Veiklioji medžiaga: fenmedifamas 160 g/l - HRAC grupė 5.
 • Produkto forma: suspoemulsija.

Kaip veikia herbicidas BETANAL® 160?

BETANAL – kontaktinio poveikio herbicidas. Kiekvieno purškimo metu sunaikinamos naujai sudygusios piktžolės. Herbicido efektyvumas nepriklauso nuo dirvos tipo ar drėgmės, bet priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Nupurškus piktžoles BETANAL, jos gelsta, atsiranda chlorotinės dėmės ant lapų, piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta.

Kokias piktžoles naikina herbicidas BETANAL® 160?

Produktas gerai (daugiau nei 90 proc.) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

 • Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris),
 • Daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • Galinsogos (Galinsoga spp.),
 • Paprastasis kežys (Spergula arvensis),
 • Baltoji balanda (Chenopodium album),
 • Raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum).

Produktas vidutiniškai (70-90 proc.) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

 • Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare),
 • Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
 • Trumpamakščiai rūgčiai (Polygonum lapathifolium),
 • Dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria),
 • Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
 • Kibieji lipikai (Galium aparine),
 • Našlaitės (Viola spp.),
 • Bevainikė ramunė (Chamomilla suaveolens),
 • Veronikos (Veronica spp.).

Kaip naudoti herbicidą BETANAL® 160?

Didžiausia rekomenduojama norma viso sezono metu yra 6 l/ha.Visą normą reikia išpurkšti per 2 (braškės) arba per 3 (braškės, burokėliai) kartus. Tokiu būdu labai gerai sunaikinamos naujai išdygusios piktžolės.

Naudojimas braškėse:

 • Derančiame braškyne herbicidą reikia purkšti anksti pavasarį iki braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių.
 • Rekomenduojama purkšti 3 kartus po 2,0 l/ha arba 2 kartus po 3 l/ha produkto, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.
 • Purškiama kas 5-14 d., priklausomai nuo piktžolių sudygimo greičio.
 • Purkšti ne daugiau nei 3 kartus.

Naudojimas naujai įveistame braškyne:

 • BETANAL išpurkšti 3 l/ha praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo. Purškimą pakartoti pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant 3 l/ha, priklausomai nuo oro sąlygų, 5-14 dienų po ankstesnio purškimo.
 • Purkšti ne daugiau nei 2 kartus.

Naudojimas špinatuose, auginamuose sėklai:

 • Rekomenduojama purkšti per 4 kartus po 1,0-1,25 l/ha: pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, antrą kartą po 5–7 dienų ant naujai sudygusių piktžolių, trečią kartą po 6–9 dienų nuo antrojo purškimo ant naujai sudygusių piktžolių, ketvirtą kartą po 7–9 dienų nuo trečiojo purškimo ant naujai sudygusių piktžolių.
 • Rekomenduojama purkšti 3 kartus po 2,0 l/ha.
 • Purkšti kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje. Purškiama kas 5-14 d., priklausomai nuo piktžolių sudygimo greičio.
 • Purkšti ne daugiau nei 3 kartus.

BETANAL naudojimas špinatuose, auginamuose sėklai, burokėliuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Vandens norma: 150-300 l/ha.

Naudojant BETANAL pagal rekomendacijas ir registruotomis normomis, produkto likučių produkcijoje nelieka.

PASTABOS

 • Lietus praėjus 3 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • BETANAL negalima purkšti karštą dieną (temperatūra viršija 25ºC), stipriai šviečiant saulei, nes produktas gali pakenkti pasėliams (sulėtėti augimas, atsirasti dėmės ant lapų). Jei diena labai karšta, reikia purkšti vakare. Vėsus oras pristabdo produkto veikimą, bet pakilus temperatūrai, herbicido poveikis vėl suaktyvėja.
 • Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti kenkėjų, vyrauja sausra ir kitos nepalankios sąlygos.
 • Praėjus 3 dienoms po purškimo, lauke galima dirbti mechanizuotus darbus, o praėjus 7 dienoms – rankų darbus.
 • Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
 • Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“