Betanal MaxxPro

BETANAL® MAXXPRO OD herbicidas

Kontaktinio ir dirvinio veikimo, fenilkarbamatų, benzofurano ir uracilo cheminių grupių herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose.

 • Veikliosios medžiagos: desmedifamas 47 g/l, etofumezatas 75 g/l, lenacilas 27 g/l, fenmedifamas 60 g/l.
 • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

Kaip veikia herbicidas BETANAL® MAXXPRO?

Veiklioji medžiaga etofumezatas priklauso benzofurano cheminei grupei ir stabdo lipidų sintezę. Fenmedifamas ir desmedifamas priklauso fenilkarbamatų cheminei grupei, stabdo fotosintezę. Lenacilas priklauso uracilo cheminei grupei, taip stabdo fotosintezę.

Veikliosios medžiagos fenmedifamas ir desmedifamas į piktžoles patenka tik per lapus ar ūglius, o etofumezatas – tiek per šaknis, tiek per lapus ir ūglius. Veiklioji medžiaga lenacilas į piktžoles patenka per šaknis ir sistemiškai pasiskirsto visose augalų dalyse. Lenacilas produkte atlieka ir aktyvatoriaus vaidmenį, suaktyvindama kitų veikliųjų medžiagų veikimą.

Herbicido efektyvumas priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Fenmedifamo ir desmedifamo poveikis padidėja esant aukštesnei oro temperatūrai ir drėgmei, o etofumezato – esant pakankamai drėgnai dirvai. Nupurškus piktžoles BETANAL® MaxxPro® OD jos gelsta, atsiranda chlorozinės dėmės ant lapų, piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta. Geriausiaim sunaikinamos piktžolės ankstyvuose jų augimo tarpsniuose. Rekomenduojama produkto normą išpurkšti per tris kartus, nes kiekvieno purškimo metu sunaikinamos naujai sudygusios piktžolės.

Tai 40 metų trukusio atkaklaus ir tikslingo mokslininkų darbo rezultatas, siekiant sukurti genialų ir nepamainomą produktą:

 • Nepriekaištinga piktžolių kontrolė
 • Stabilios konsistencijos purškimo tirpalas esant bet kokioms sąlygoms
 • Švarios mašinos ir jų purkštuvai
 • Labai gera purškimo kokybė
 • Puikiai pasiskleidžia ant lapų ir įsiskverbia į augalus
 • Puikus suderinamumas su šiuolaikinėmis purškimo technologijomis
 • Paprastas ir saugus produkto sandėliavimas

Kokias piktžoles naikina herbicidas BETANAL® MAXXPRO?

Produktas labai gerai naikina piktžoles (efektyvumas >95%), kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

 • baltoji balanda (Chenopodium album)*,
 • trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris),
 • kibusis lipikas (Galium aparine)*,
 • notrelės (Lamium spp.),
 • vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus)*,
 • juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum),
 • daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense),
 • veronikos (Veronica spp.)*,
 • dirvinė našlaitė (Viola arvensis),
 • rūgtis takažolė (Polygonum aviculare)*,
 • dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa),
 • dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
 • dirvinė pienė (Sonchus arvensis),
 • smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora).

Produktas gerai naikina piktžoles (efektyvumas 95-90%), kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:

 • šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus),
 • bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
 • rapsų pabiros (Brassica napus).

Produktas silpnai naikina (efektyvumas <85%):

 • paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-galli).

*Pastaba: geriausiam veiksmingumui pasiekti reikia naudoti 1,5 l/ha normą.

Kaip naudoti hrbicidą BETANAL® MAXXPRO?

Veiksmingiausia naudoti trijų purškimų sistemą. Pradedama purkšti, kai cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai yra skilčialapių išsivystymo tarpsnyje (BBCH 10). Piktžolės taip pat turi būti skilčialapių tarpsnyje:

 • Pirmas purškimas – BETANAL MaxxPro OD 1,25 l/ha;
 • Antras purškimas – BETANAL MaxxPro OD 1,25 – 1,5 l/ha. Purškiama išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo;
 • Trečias purškimas – BETANAL MaxxPro OD 1,25 – 1,5 l/ha. Purškiama išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po antrojo purškimo.

*PASTABA: jeigu pirmo ir antro purškimo metu yra karšta (temperatūra didesnė nei 25 ºC), labai intensyviai šviečia saulė, tai naudojant Betanal® MaxxPro® mišiniuose, nenaudoti didesnės nei 1,0 l/ha normos. Nemaišyti Betanal maxxPro su lipniomis medžiagosmis, mikroelementais, insekticidais.

 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 3.

PASTABOS

 • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • Herbicidą BETANAL® MaxxPro® OD būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas.
 • Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje.
 • BETANAL maxxPro OD negalima purkšti karštą dieną (kai temperatūra viršija 250C), stipriai šviečiant saulei, nes produktas gali pakenkti pasėliams (sulėtėti augimas, atsirasti dėmės ant lapų).
 • Rekomenduojama purkšti vakare.
 • Vėsus oras pristabdo produkto veikimą, bet pakilus temperatūrai, herbicido poveikis vėl suaktyvėja.
 • Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti kenkėjų, vyrauja sausra, šalnos ir kitos nepalankios sąlygos.
 • Nepurkšti, kai augalų lapai šlapi, o taip pat esant didesniam nei 4 m/s vėjui, nes tirpalas gali patekti ant gretimų pasėlių ir jiems pakenkti.
 • Nenaudoti maistui herbicidu nupurkštų raudonųjų burokėlių lapų!
 • Naudoti BETANAL maxxPro OD tame pačiame lauke ne dažniau kaip kas trejus metus.

SĖJOMAINA

Jeigu BETANAL maxxPro OD nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, suarus dirvą galima sėti tik cukrinius ir pašarinius runkelius, raudonuosius burokėlius. Dirvą Stuarti 15-20 cm gyliu. Praėjus 3 mėn. po purškimo galima sėti žieminius miežius. Dirvą suarti 15-20 cm gyliu.

BETANAL maxxPro OD nesukelia jokio pavojaus kitais metais auginamiems augalams.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“