Conviso One

CONVISO® ONE herbicidas

Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių, ALS (acetolaktato sintazė) herbicidams atsparių cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose.

 • Veikliosios medžiagos:
  • foramsulfuronas 50 g/l (4,9%) - HRAC grupė 2,
  • metiltienkarbazonas 30 g/l (2,9%) - HRAC grupė 2.
 • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

Kaip veikia herbicidas CONVISO® ONE?

CONVISO One – tai nauja sistema cukrinių runkelių augintojams, kuri užtikrina veiksmingą, saugų ir paprastesnį herbicidų naudojimą. Herbicidas CONVISO One gali būti naudojamas tik ALS (acetolaktato sintazė) herbicidams atspariose cukrinių runkelių veislėse. Atsparūs cukriniai runkeliai išvesti pasitelkus atranką, tai nėra genetiškai modifikuoti organizmai (GMO). Šių veislių išvedimas leido sukurti specialią apsaugos nuo piktžolių sistemą cukriniuose runkeliuose.

Lyginant tradicinę piktžolių kontrolę cukriniuose runkeliuose su naująja CONVISO sistema, pastaroji yra pranašesnė, nes herbicidų panaudojimo laikas yra lankstesnis, o sunaikinamų vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių spektras išlieka platus. CONVISO One yra visiškai saugus naudoti ALS herbicidams atspariose cukrinių runkelių veislėse.

CONVISO One sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms. Šis plataus veikimo spektro herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių cukrinių runkelių pasėliuose.

Veikliosios medžiagos skirtingai patenka į augalą. Didžioji dalis foramsulfurono į augalus patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis, todėl efektyvus veikimas užtikrinamas tik medžiagai patekus ant sudygusių piktžolių. Metiltienkarbazonas vienodai gerai įsisavinamas tiek per lapus, tiek ir per šaknis; jis gerai naikina platų spektrą vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių. Ši veikli medžiaga veiksmingai naikina vienaskiltes piktžoles ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.

Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti su pasėliu. Piktžolės nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4 savaites po herbicido panaudojimo.

CONVISO One geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis silpnina produkto efektyvumą.

Kaip naudoti herbicidą CONVISO® ONE?

CONVISO One efektyviai naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Purškimo norma: 1,0 l/ha

Purškimo laikas: cukriniai ir pašariniai runkeliai turi turėti 4-8 tikruosius lapelius (BBCH 14-18), o piktžolės turi būti ne didesnės kaip keturių lapelių (BBCH 14).

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Vandens kiekis: 150-300 l/ha.

Lietus praėjus 4-6 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Kokias piktžoles naikina CONVISO® ONE herbicidas?

 • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
 • Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai atsparios: 50-69,9% efektyvumas.

Vienaskiltės

Norma 1 L/ha

Paprastoji rietmenė  Echinochloa crus-galli

Labai jautri

Vienmetė miglė  Poa annua

Jautri

Paprastasis varputis  Elytrigia repens

Labai jautri

 

Dviskiltės

Norma

1 L/ha

Nuodingoji šunpetrė  Aethusa cynapium

Labai jautri

Rapsas  Brassica napus

Labai jautri

Baltoji balanda  Chenopodium album

Labai jautri

Kibusis lipikas  Galium aparine

Labai jautri

Raudonžiedė notrelė  Lamium purpureum

Labai jautri

Bekvapis šunramunis  Tripleurospermum perforatum

Labai jautri

Vijoklinis pelėvirkštis  Fallopia convolvulus

Labai jautri

Paprastoji takažolė  Polygonum aviculare

Labai jautri

Dėmėtasis rūgtis  Persicaria maculosa

Labai jautri

Daržinė žliūgė  Stellaria media

Labai jautri

Dirvinė čiužutė  Thlaspi arvense

Labai jautri

Dirvinė veronika  Veronica arvensis

Labai jautri

Persinė veronika  Veronica persica

Vidutiniškai atspari

Dirvinė našlaitė  Viola arvensis

Labai jautri

PASTABOS

 • CONVISO One naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia ALS herbicidams atsparių cukrinių runkelių. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai, pasireiškiantys pageltimu, sulėtėjusiu augimu, kai purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei +25°C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei +10°C, dideli dienos ir nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas.
 • Nerekomenduojama CONVISO One naudoti jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kieko ar maisto medžiagų stygiaus.
 • CONVISO One naudojant pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui ar maistui.
 • CONVISO One nenaudoti, kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Esant galimybei naudoti tirpalo lašelių nunešimą mažinančius purkštukus.
 • Venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
 • Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“