Estet herbicidas

ESTET herbicidas

Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose javuose, kukurūzuose, varpinėse žolėse, ganyklose.

 • Veiklioji medžiaga: 2,4 D rūgšties 600 g/l = 2,4 D 2-etilheksilesterio 905 g/l
 • Produkto forma: koncentruota emulsija

Kaip veikia herbicidas ESTET?

ESTET yra auksinų tipo herbicidas. Nupurškus,piktžolės pradeda nenormaliai augti, t.y. ištįsta,deformuojasi, nes herbicidas padidina hormoon auksino koncentraciją intensyviai augančiose augalo dalyse. Piktžolių ląstelėms augant per greitai jos per 14–21 dienų visiškai sunyksta. Geriausias efektas pasiekiamas, kai purškiamos piktžolės yra 3–4 lapelių – pirmųjų žiedinių pumpurų susiformavimo tarpsniuose.

Kokias piktžoles naikina herbicidas ESTET?

ESTET naikina aktyviai augančias piktžoles. Gerai naikina daugiametes dviskiltes piktžoles, kai jos yra lapų skrotelės augimo tarpsnyje. Geriausias efektas gaunamas, kai purškiamos piktžolės yra 3-4 lapelių - pirmųjų žiedinių pumpurų susiformavimo tarpsniuose.

Labai geras arba geras efektyvumas (85 – 100 proc.):

 • plačioji balandūnė (Atriplex patula),
 • savaime išsisėję rapsai (Brassica napus),
 • trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris),
 • rugiagėlės (Centaurea cyanus),
 • baltoji balanda (Chenopodium album),
 • dirvinė usnis (Cirsium arvense),
 • dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis),
 • aguona birulė (Papaver rhoeas),
 • siauralapis gyslotis (Plantago lanceolata),
 • plačialapis gyslotis (Plantago major),
 • dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),
 • dirvinis garstukas (Sinapis arvensis),
 • dirvinė pienė (Sonchus arvensis),
 • daržinė pienė (Sonchus oleraceus),
 • paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis),
 • dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),
 • baltasis dobilas (Trifolium repens),
 • mėlynžiedis vikis (Vicia cracca).

Vidutinis efektyvumas (60 – 85 proc.):

 • paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium),
 • paprastasis pentinius (Delphinium consolidae),
 • vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
 • dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit),
 • snapučiai (Geranium spp.),
 • dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
 • rūgčiai (Polygonum spp.)

Silpnas efektyvumas (mažiau nei 60 proc.):

 • dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
 • raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum),
 • rūgštynės (Rumex spp.),
 • daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • persinė veronika (Veronica persica),
 • našlaitės (Viola spp.).

Kaip naudoti ESTET?

Žieminiai kviečiai, rugiai ir kvietrugiai

ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH 14- 32).

Norma: 0,5-1,0 l/ha

 • Naudojant 0,5 l/ha normą, ESTET naikina baltasias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
 • Naudojant 0,7 l/ha normą, ESTET naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje.
 • ESTET 1,0 l/ha normą rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės).
 • Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos

ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH 14- 32).

Norma: 0,5-1,0 l/ha

 • Naudojant 0,5 l/ha normą, ESTET naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstu53 kus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
 • Naudojant 0,7 l/ha normą, ESTET naikina platų spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje.
 • ESTET 1,0 l/ha normą rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės).
 • Norint praplėsti naikinamų piktžolių spektrą, rekomenduojamastoks mišinys: ESTET 0,7-1,0 l/ha + Grodyl 20 g/ha + lipni (paviršiaus aktyvioji) medžiaga.
 • Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.

Kukurūzai

 • ESTET purškiama iki kukurūzų 6 lapelių augimo tarpsnio (BBCH 16).
 • Norma: 0,5 l/ha.
 • ESTET gerai naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime išsisėjusius rapsus.

Varpinės žolės

 • ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje.
 • Norma: 1,0-2,0 l/ha.
 • Didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės dviskiltės piktžolės, ypač paprastosios kiaulpienės, dirvinės usnys. Nerekomenduojama naudoti ESTET varpinių žolių pasėlyje, jeigu jame įsėtos ankštinės žolės.

Ganyklos be ankštinių žolių

 • ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi– vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje.
 • Norma: 1,0-2,0 l/ha.
 • Didžiausią normą rekomenduojama naudoti, kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės dviskiltės piktžolės.
 • Praėjus 28 dienoms po purškimo galima ganyti gyvulius ir šienauti.

PASTABOS

 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha, kai pasėlis yra normalaus tankumo.
 • Rekomenduojamas vandens kiekis: 300-400 l/ha, kai pasėlis yra didelio tankumo.
 • Didžiausias apdorojimų skaičius sezono metu: 1.
 • Lietus, praėjus 4-5 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • Herbicido panaudojimo metu temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5ºC ir ne aukštesnė nei +25ºC (geriausiai veikia, kai temperatūra yra aukštesnė nei +12ºC).

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“