Grodyl herbicidas

GRODYL® herbicidas

Sisteminio veikimo, sulfonilurėjos cheminės grupės herbicidas, naudojamas vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač kibiojo lipiko) naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių rugių, avižų, linų pasėliuose.

 • Veiklioji medžiaga: amidosulfuronas 750 g/kg - HRAC grupė 2.
 • Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Kaip veikia herbicidas GRODYL?

GRODYL - atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienmetėms dviskiltėms piktžolėms sudygusių javų pasėliuose. Herbicidas į augalus patenka per lapus ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po kelių dienų išryškėja ir nekrotinės dėmės (pirmiausia arti viršūnėlių). Per 2–6 savaites, priklausomai nuo aplinkos sąlygų, piktžolės visai sunyksta. Produktas geriausiai veikia piktžoles, kai jos turi 2–3 lapelius. Herbicidas gerai naikina kibųjį lipiką, nepriklausomai nuo jo išsivystymo tarpsnio. GRODYL yra geras partneris mišiniuose.

Kokias piktžoles naikina herbicidas GRODYL?

Labai geras efektyvumas ( >95 proc.):

 • šiurkštusis burnotis (Amaranthus retrofleksus),
 • trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris),
 • kibusis lipikas (Galium aparine),
 • dirvinis vėdrynas (Ranunculus arvensis),
 • dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),
 • garstukas (Sinapis arvensis),
 • dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),
 • dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit).

Vidutinis efektyvumas (70-94 proc.):

 • dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
 • ramunės (Matricaria spp.),
 • dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
 • rūgtis takažolė (Polygonum aviculare),
 • rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus),
 • bukalapė rūgštynė (Rumex obtusifolius),
 • dirvinė skaistažiedė (Chrysanthemum segetum),
 • paprastasis kežys (Spergula arvensis),
 • daržinė žliūgė (Stellaria media),
 • vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
 • dirvinė pienė (Sonchus arvensis),
 • savaime išsisėję rapsai.

Silpnas efektyvumas (< 70 proc.):

 • balandos (Chenopodium spp.),
 • dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis),
 • vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
 • notrelės (Lamium spp.),
 • aguona birulė (Papaver rhoeas),
 • našlaitės (Viola spp.),
 • veronikos (Veronica spp.),
 • daugiametės piktžolės.

Kaip naudoti herbicidą GRODYL®?

Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose rugiuose bei avižose norma yra 20-40 g/ha. Rekomenduojamas vandens kiekis - 200-300 l/ha. Jeigu kibusis lipikas yra iki 20 cm dydžio, jį gerai sunaikina 20 g/ha herbicido norma. Jeigu kibusis lipikas didesnis nei 20 cm, reikia naudoti 40 g/ha normą. Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Žieminiuose javuose GRODYL naudojamas pavasarį atsinaujinus javų vegetacijai, iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 49), kai sudygsta dauguma piktžolių. Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla iki 5° C.

Vasariniuose javuose GRODYL naudojamas javų vegetacijos metu nuo trečiojo lapo pasirodymo (BBCH 13) iki vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 49), kai sudygsta dauguma piktžolių.

Linams herbicido norma 20-40 g/ha, priklausomai nuo piktžolių dydžio. Rekomenduojamas vandens kiekis - 200-300 l/ha.

GRODYL naudojamas pavasarį, sudygus linams, kai linai yra 3-12 cm aukščio. Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 90 d. Didžiausias purškimų skaičius: 1.

PASTABOS

 • Nenaudoti GRODYL javuose su ankštinių augalų įsėliu.
 • Po purškimo iki lietaus turi praeiti 1,5 val.
 • Dėl GRODYL maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

SĖJOMAINA

Produktas greitai skyla, todėl jis nepavojingas kitą sezoną auginamiems augalams. Bet jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa, ir nuo herbicido panaudojimo javuose pavasarį iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be arimo. Jei tais pačiais metais ruošiamasi sėti ankštinius augalus, tai nuo GRODYL 20 g/ha panaudojimo javuose iki ankštinių augalų sėjos turi praeiti 90 dienų, nuo GRODYL 40 g/ha panaudojimo javuose iki ankštinių augalų sėjos turi praeiti 120 dienų. Dirvą būtina suarti.

Pasėliui, kuris buvo purkštas GRODYL, žuvus dėl nepalankių aplinkos sąlygų (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.), tais pačiais metais suarus dirvą atsėti galima tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves. Jei ruošiamasi auginti kukurūzus ar bulves, tai iki jų sėjos ar sodinimo turi praeiti 1 mėn.

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“