HUSSAR® ACTIV PLUS OD herbicidas

Sisteminis, sulfonilurėjos ir fenoksi cheminių grupių herbicidas, skirtas dirvinės smilguolės ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose bei tuščiosios avižos ir dviskilčių piktžolių naikinimui vasariniuose kviečiuose.

 • Veikliosios medžiagos:
  • metiltienkarbazonas 7.5 g/l (0,72 %) - HRAC grupė 2,
  • natrio metiljodsulfuronas 10 g/l (0,96 %)  - HRAC grupė 2,
  • 2,4-D 2-etilheksilo esteris 300 g/l (28,85 %) - HRAC grupė 4.
 • Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 30 g/l (2,88 %)
 • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija

Kaip veikia herbicidas HUSSAR® ACTIV PLUS OD?

 

HUSSAR® ACTIV PLUS OD yra sisteminio veikimo herbicidas. Į jo sudėtį įeina trys veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms ir pasižyminčiomis dvejopu veikimo mechanizmu. Natrio metiljodsulfuronas ir metiltienkarbazonas yra ALS (acetolaktatsintazės) inhibitoriai, kurie veikia sutrikdydami ląstelių dalijimąsi šaknų ir žaliųjų augalo dalių augimo vietose. Šios veikliosios medžiagos pirmiausia į piktžoles patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. 2,4-D 2-etilheksilo esteris priklauso fenoksi cheminei grupei. Pastarasis yra auksinų tipo herbicidas. Jis į piktžoles patenka per lapus ir šaknis.

Veikliosios medžiagos patekusios į augalus pasiskirsto visame augale, blokuoja augalo gyvybines funkcijas, sustabdo jo augimą ir vystymąsi. Pirminiai požymiai ant piktžolių paprastai pasirodo po kelių dienų, o po 4-6 savaičių piktžolės visiškai sunyksta.

Rekomenduojama herbicidą naudoti, kai piktžolės yra ankstyvame augimo tarpsnyje, intensyviai auga, o oro sąlygos palankios, t. y. pakankama oro ir dirvos drėgmė.

Kokias piktžoles naikina herbicidas HUSSAR® ACTIV PLUS OD?

2013 - 2015 m. 38 bandymų rezultatai. Bandymai atlikti Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. „Hussar Activ Plus“ norma - 1,0 L/ha.

 

VEIKIMO SPEKTRAS

Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;

Jautrios piktžolės: 85-94.9% efektyvumas.

Vienaskiltės


 Žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose

Norma, 1 L/ha

Dirvinė smilguolė  Apera spica-venti

Labai jautri*

 
 Vasariniuose kviečiuose  Norma, 0,75 L/ha
 Tuščioji aviža Avena fatua  Jautri

 

 Dviskiltės  

Žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose

Norma, 1 L/ha

Aguona, birulė Papaver rhoes

Labai jautri

Bobramunis, dirvinis Anthemis arvensis

Labai jautri

Čiužutė, dirvinė Thlaspi arvense

Labai jautri

Lipikas, kibusis Galium aparine

Labai jautri

Našlaitė, dirvinė Viola arvensis

Jautri

Neužmirštuolė, dirvinė Myosotis arvensis

Labai jautri

Notrelė, raudonžiedė Lamium purpureum

Labai jautri

Raguolis, dirvinis Consolida regalis

Labai jautri

Rapsų pabiros Brassica napus

Labai jautri

Rugiagėlė Centaurea cyanus

Labai jautri /Jautri**

Snaputis, karpytasis Geranium dissectum

Labai jautri

Šunramunis, bekvapis Tripleurospermum inodorum

Labai jautri

Veronika, pūdyminė Veronica arvensis

Jautri

Žliūgė, daržinė Stellaria media

Labai jautri

Žvaginė, trikertė Capsella bursa-pastoris

Labai jautri

   
 Vasariniuose kviečiuose  Norma, 0,75 L/ha
 Balanda, baltoji Chenopodium album

Labai jautri

 Pelėvirkštis, vijoklinis Fallopia convolvulus

Labai jautri

 Lipikas, kibusis  Galium aparine

Labai jautri

 Garstukas, dirvinis Sinapis arvensis

Labai jautri

 Notrelė, raudonžiedėLamium purpureum

Labai jautri

 Našlaitė, dirvinė Viola arvensis

Labai jautri

 Aklė, dirvinė Galeopsis tetrahit

Labai jautri

 Balandūnė, plačioji Atriplex patula

Labai jautri

 Šunramunis, bekvapis Tripleurospermum inodorum

Labai jautri

*HUSSAR ACTIV PLUS OD veiksmingai naikina tik ALS herbicidams jautrias dirvinių smilguolių populiacijas.

**Norint pasiekti kuo geresnį veiksmingumą, būtina herbicidu apdoroti kuo jaunesnes, aktyviai augančias rugiagėles; oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10ºC ir pakankamas drėgmės kiekis dirvoje prieš ir po purškimo.

Kaip naudoti herbicidą HUSSAR® ACTIV PLUS OD?

 • Naudojimo laikas:
  • HUSSAR ACTIV PLUS OD skirtas piktžolių naikinimui vasariniuose ir žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose. Purškiama pavasarį atsinaujinus augalų vegetacijai, kai sudygsta pavasarinės piktžolės. Žieminiai kviečiai ir kvietrugiai purškiami nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo tarpsnio iki pasirodo pirmas bamblys (BBCH 23-31), vasariniai kviečiai purškiami nuo pirmojo šoninio ūglio pasirodymo iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 21-29), rugiai purškiami nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23-29). Piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose ir aktyviai auga. Geriausias efektyvumas naikinant dirvinę smilguolę pasiekiamas herbicidą panaudojus iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 29). Kitų piktžolių jautrumas herbicidui taip pat mažėja, jei purškiamos vėlesniuose išsivystymo tarpsniuose.
 • Norma: HUSSAR ACTIV PLUS OD naudojimo norma žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose 1,0 l/ha. Naudojimo norma vasariniuose kviečiuose 0,75 l/ha.
 • Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 1.

SAUGUS MIŠINIUOSE SU AUGIMO REGULIATORIAIS, FUNGICIDAIS IR TRĄŠOMIS

2017 m. 3 bandymų vidurkis, Latvija. Efektyvumas naikinant dirvinę smilguolę ir fitotoksiškumas.

PASTABOS

 • Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.
 • Oro temperatūra purškimo metu: ne žemesnė nei +5ºC ir ne aukštesnė kaip +25ºC, optimali temperatūra nuo +12ºC.
 • Purškimo metu turi būti užtikrintas tolygus produkto išpurškimas (svarbų dėmesį skirkite važiavimo greičiui).
 • Ypatingai venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
 • Geriausias produkto veiksmingumas užtikrinamas, kai purškiama esant ne mažesniam kaip 50% oro drėgnumui, tai pagerina veikliųjų medžiagų judėjimą piktžolėse.
 • Nereikia papildomai pridėti paviršiaus aktyviųjų medžiagų, nes produktas savo sudėtyje turi aliejaus, gerinančio herbicido prilipimą.
 • Negalima HUSSAR ACTIV PLUS OD naudoti javuose su ankštinių augalų įsėliu.
 • Negalima HUSSAR ACTIV PLUS OD naudoti avižose ir miežiuose.
 • Ypatingai saugokite, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių.
 • Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV PLUS OD purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ar kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių veiksnių.
 • HUSSAR ACTIV PLUS OD yra saugus javams. Retais atvejais gali pasireikšti augimo sulėtėjimas ir lapų pabalimas, tačiau šie simptomai yra laikini, greitai išnyksta ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.
 • Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV PLUS OD purkšti žieminių kviečių ir kvietrugių, jei jie yra didesni nei pirmo bamblio tarpsnio (BBCH 31), o vasarinių kviečių ir rugių – vėliau nei krūmijimosi pabaiga (BBCH 29). Yra pavojus pakenkti pasėliui.

SĖJOMAINA

Po HUSSAR ACTIV PLUS OD panaudojimo vasariniuose ir žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar rugiuose galima sėti šiuos augalus:

Produkto naudotojai prisiima atsokomybę dėl glaimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje. 

Jei nupurkštas HUSSAR ACTIV PLUS OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, kitus žemės ūkio augalus galima sėti tik rudenį (žr. lentelę).

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“