Incelo herbicidas javams

INCELO® herbicidas

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose.

Veikliosios medžiagos

 • mezosulfuron metilas 45 g/kg (4,5 %) - HRAC 2 grupė,
 • metiltienkarbazonas 15 g/kg (1,5 %) - HRAC 2 grupė.

Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 112.5 g/kg (11,25 %)

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės.

Produkto platintojai: Kauno grūdai“ ir „Linas Agro

Kaip veikia herbicidas INCELO?

INCELO® yra sisteminio veikimo herbicidas. Į jo sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms ir pasižyminčioms tokiu pačiu veikimo mechanizmu. Herbicidas yra ALS (acetolaktatsintazės) inhibitorius, kuris sutrikdo ląstelių dalijimąsi šaknų ir žaliųjų augalo dalių augimo vietose blokuodamas trijų amino rūgščių (leucino, izoleucino ir valino) gamybą.

Mezosulfuron metilas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei. Sudygę piktžolės įsisavina šią veikliąją medžiagą per lapus ir tik nedidelę dalį per šaknis.

Metiltienkarbazonas priklauso sulfonil amino karbonil triazolinonų cheminei grupei ir į piktžoles patenka per lapus ir šaknis.

Veikliosios medžiagos patekusios į vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles pasiskirsto visame augale, blokuoja augalo gyvybines funkcijas, sustabdo jo augimą ir vystymąsi. Piktžolės sunyksta per 3-6 savaites. Rekomenduojama herbicidą naudoti, kai piktžolės yra ankstyvame augimo tarpsnyje, intensyviai auga, o oro sąlygos palankios, t. y. pakankama oro ir dirvos drėgmė, yra šilta.

Kokias piktžoles naikina herbicidas INCELO®?

INCELO® efektyvumas

 • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
 • Jautrios piktžolės: 85-94.9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84.9%;
 • Vidutiniškai atsparios: 50-69.9%

Vienskiltės piktžolės


 0,2 kg/ha + Biopower 1l/ha 0,1 kg/ha + Biopower 1l/ha 

Pelinis pašiaušėlis
(Alopecurus myosuroides)

 Jautri  Vidutiniškai atspari
Dirvinė smilguolė
(Apera spica-venti)
 Labai jautri  Jautri
Vienmetė miglė
(Poa annua)
 Jautri  Jautri

 

Dviskiltės piktžolės


 
 0,2 kg/ha + Biopower 1l/ha  0,1 kg/ha + Biopower 1l/ha
Trikertė žvaginė
(Capsella bursa-pastoris)
 Labai jautri  Labai jautri
Kibusis lipikas
(Galium aparine)
 Jautri  Jautri
Raudonžiedė notrelė
(Lamium purpureum)
 Jautri  Jautri
Bekvapis šunramunis
(Tripleurospermum inodorum)
 Labai jautri  Vidutiniškai jautri
Aguona birulė
(Papaver rhoeas)
 Labai jautri  Jautri
Daržinė žliūgė
(Stellaria media)
 Labai jautri  Labai jautri

 

Kaip naudoti herbicidą INCELO®?

INCELO® skirtas piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. Purškiama pavasarį atsinaujinus augalų vegetacijai, kai sudygsta piktžolės. Piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose ir aktyviai auga. Geriausias efektyvumas naikinant vienskiltes piktžoles pasiekiamas herbicidą panaudojus iki jų krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 29). Kitų piktžolių jautrumas herbicidui taip pat mažėja, jei purškiamos vėlesniuose išsivystymo tarpsniuose. Pasėlis purškimo metu turi būti nuo bamblėjimo pradžios iki kol susiformuoja antras bamblys (BBCH 30-32).

Norma:

 • 0,2 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga. Maksimali rekomenduojama norma žieminiuose kviečiuose ir žieminiuose kvietrugiuose
 • 0,1 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga. Maksimali rekomenduojama norma žieminiuose rugiuose

Vandens kiekis: 150-200 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Lietus, praėjus 5 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.

PASTABOS

 • Rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos, pvz. Biopower 1 l/ha.
 • Pakankama santykinė oro drėgmė, šiltos temperatūros skatina produkto įsisavinimą, o tai sąlygoja gerą veiksmingumą.
 • Negalima INCELO® naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.
 • Negalima INCELO® naudoti avižose ir miežiuose.
 • Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
 • Nerekomenduojama INCELO® purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ar kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių veiksnių.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

INCELO // Turiu daugiau lankstumo.

Herbicidas Incelo

Užregistruotas herbicidas „Incelo®“ piktžolių kontrolei javuose pavasarį.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“