INCELO® herbicidas

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių kontrolei žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose.

Veikliosios medžiagos

 • mezosulfuron metilas 45 g/kg (4,5 %) - HRAC 2 grupė,
 • metiltienkarbazonas 15 g/kg (1,5 %) - HRAC 2 grupė.

Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 112.5 g/kg (11,25 %)

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės.

Produkto platintojai: Kauno grūdai“ ir „Linas Agro

Kaip veikia herbicidas INCELO®?

INCELO® yra sisteminio veikimo herbicidas. Į jo sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms ir pasižyminčioms tokiu pačiu veikimo mechanizmu. Herbicidas yra ALS (acetolaktatsintazės) inhibitorius, kuris sutrikdo ląstelių dalijimąsi šaknų ir žaliųjų augalo dalių augimo vietose blokuodamas trijų amino rūgščių (leucino, izoleucino ir valino) gamybą.

Mezosulfuron metilas priklauso sulfonilurėjos cheminei grupei. Sudygę piktžolės įsisavina šią veikliąją medžiagą per lapus ir tik nedidelę dalį per šaknis. Metiltienkarbazonas priklauso sulfonil amino karbonil triazolinonų cheminei grupei ir į piktžoles patenka per lapus ir šaknis.

Veikliosios medžiagos patekusios į vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles pasiskirsto visame augale, blokuoja augalo gyvybines funkcijas, sustabdo jo augimą ir vystymąsi. Piktžolės sunyksta per 3-6 savaites. Rekomenduojama herbicidą naudoti, kai piktžolės yra ankstyvame augimo tarpsnyje, intensyviai auga, o oro sąlygos palankios, t. y. pakankama oro ir dirvos drėgmė, yra šilta.

Kokias piktžoles naikina herbicidas INCELO®?

INCELO® efektyvumas

 • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
 • Jautrios piktžolės: 85-94.9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84.9%;
 • Vidutiniškai atsparios: 50-69.9%

Vienskiltės piktžolės


 0,2 kg/ha + Biopower 1l/ha 0,1 kg/ha + Biopower 1l/ha 

Daugiametė svidrė
(Lolium perenne)

 Jautri  Vidutiniškai jautri
Dirsės
(Bromus sp.)
 Jautri  Vidutiniškai jautri
 Dirvinė smilguolė
(Apera spica-venti)
 Labai jautri  Jautri

Gausiažiedė svidrė
(Lolium multiflorum)

 Vidutiniškai jautri  -
Paprastasis varputis
(Elymus repens)
 Vidutiniškai jautri  -
Paprastoji rietmenė
(Echinocloa crus-gali)
 Labai jautri  Jautri
Peliauodegė vulpija
(Vulpia yorus)
 Vidutiniškai atspari
 -

Pelinis pašiaušėlis
(Alopecurus myosuroides)

 Jautri  Vidutiniškai atspari
Tuščioji aviža
(Avena fatua)
 -  Jautri
Vienmetė miglė
(Poa annua)
 Jautri  Jautri

 

Dviskiltės piktžolės


 
 0,2 kg/ha + Biopower 1l/ha  0,1 kg/ha + Biopower 1l/ha
Aguona birulė
(Papaver rhoeas)
 Labai jautri  Jautri
Bekvapis šunramunis
(Tripleurospermum inodorum)
 Labai jautri  Vidutiniškai jautri
Daržinė žliūgė
(Stellaria media)
 Labai jautri  Labai jautri
Dirvinė našlaitė
(Viola Arvensi)
 -  Vidutiniškai atspari
Trikertė žvaginė
(Capsella bursa-pastoris)
 Labai jautri  Labai jautri
Kibusis lipikas
(Galium aparine)
 Jautri  Jautri
Raudonžiedė notrelė
(Lamium purpureum)
 Jautri  Jautri
Dirvinis garstukas
(Sinapis arvensi)
 -  Labia jautri
Kibusis lipikas
(Galium aparine)
 Jautri
Jautri
Raudonžiedė notrelė
(Lamium purpureum)
 Jautri
 Jautri
Trikertė žvaginė
(Capsella bursa-pastoris)
 Labai jautri
 Labai jautri
Vijoklinis pelėvirkštis
(Fallopia convolvulus)
 -  Jautri

*INCELO® veiksmingai naikina tik ALS herbicidams jautrias piktžoles.

Kaip naudoti herbicidą INCELO®?

INCELO® skirtas piktžolių naikinimui žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose. Purškiama pavasarį atsinaujinus augalų vegetacijai, kai sudygsta piktžolės. Piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose ir aktyviai auga. Geriausias efektyvumas naikinant vienskiltes piktžoles pasiekiamas herbicidą panaudojus iki jų krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 29). Kitų piktžolių jautrumas herbicidui taip pat mažėja, jei purškiamos vėlesniuose išsivystymo tarpsniuose. Pasėlis purškimo metu turi būti nuo bamblėjimo pradžios iki kol susiformuoja antras bamblys (BBCH 30-32).

Norma:

 • 0,2 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga. Maksimali rekomenduojama norma žieminiuose kviečiuose ir žieminiuose kvietrugiuose;
 • 0,1 kg/ha + paviršiaus aktyvioji medžiaga. Maksimali rekomenduojama norma žieminiuose rugiuose ir vasariniuose kviečiuose.

Vandens kiekis: 150-200 l/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Lietus, praėjus 5 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.

PASTABOS

 • Rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos, pvz. Biopower 1 l/ha.
 • Pakankama santykinė oro drėgmė, šiltos temperatūros skatina produkto įsisavinimą, o tai sąlygoja gerą veiksmingumą.
 • Negalima INCELO® naudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.
 • Negalima INCELO® naudoti avižose ir miežiuose.
 • Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
  Nerekomenduojama INCELO® purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ar kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių veiksnių.

SĖJOMAINA

Po INCELO® panaudojimo žieminiuose ar vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar žieminiuose rugiuose galima sėti šiuos augalus:

  Tiesioginė sėja Po seklaus dirvos dirbimo
(min. 10 cm)

Suarus
(min. 20 cm)
Tų pačių metų
vasarą/rudenį*

Žieminiai javai
Žieminiai rapsai**
Žieminiai javai
Žieminiai rapsai**
Žieminiai javai
Žieminiai rapsai
Kitų metų pavasarį* Baltosios garstyčios
Žirniai
Kukurūzai
Baltosios garstyčios
Žirniai
Kukurūzai
Cukriniai runkeliai
Vasariniai javai
Sojos pupelės
Saulėgrąžos
Baltosios garstyčios
Žirniai
Kukurūzai
Cukriniai runkeliai
Vasariniai javai
Sojos pupelės
Saulėgrąžos

*Produkto naudotojai prisiima atsakomybę dėl galimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje.

**Jei nuo INCELO® panaudojimo javuose iki rapsų rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti.

Jei nupurkštas INCELO® pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, suarus dirvą galima atsėti vasarinius miežius ir kviečius, žirnius ir kukurūzus.


Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

INCELO // Turiu daugiau lankstumo.

Herbicidas Incelo

Užregistruotas herbicidas „Incelo®“ piktžolių kontrolei javuose pavasarį.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“