MAISTER POWER® OD herbicidas

Kokios herbicido MAISTER POWER® OD savybės?

Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.

Veikliosios medžiagos:

 • natrio foramsulfuronas 30 g/l (3,06 %) - HRAC grupė 2,
 • natrio metiljodosulfuronas 1 g/l (0,1 %) - HRAC grupė 2,
 • metiltienkarbazonas 10 g/l (1,02 %) - HRAC grupė 2.

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija.

Apsauginė medžiaga: ciprosulfamidas 15 g/l (1,53 %).

Kaip veikia herbicidas MAISTER POWER OD?

MAISTER POWER OD sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Šis plataus veikimo spektro herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių kukurūzų pasėliuose. Produkto sudėtyje esanti nauja apsauginė medžiaga – ciprosulfamidas, kukurūzus nuo herbicidinio poveikio apsaugo tiek per lapus, tiek ir per šaknų sistemą.

Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti su pasėliu. Piktžolės nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4 savaites po herbicido panaudojimo.

MAISTER POWER OD geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis mažina produkto efektyvumą.

Kaip naudoti herbicidą MAISTR POWER OD?

 • Vandens norma: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 1.
 • Naudojimo laikas: MAISTER POWER OD purškiamas pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas puikiai naikina ir didesnes piktžoles, tačiau rekomenduojama purkšti kuo jaunesnes piktžoles, kad kuo anksčiau būtų sumažinta konkurencija pasėliui. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio pasėliui, vėliausiai MAISTER POWER OD purkšti, kai kukurūzai yra 6 lapelių augimo tarpsnyje.

Kokias piktžoles naikina herbicidas MAISTER POWER OD?

 • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
 • Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9% efektyvumas.

Vienaskiltės

Paprastasis varputis  Elytrigia repens

Labai jautri

Tuščioji aviža  Avena fatua

Jautri

Paprastoji rietmenė  Echinochloa crus-galli

Jautri


Dviskiltės

Dirvinis bobramunis Anthemis arvensis

Labai jautri

Paprastasis kietis Artemisia vulgaris

Jautri

Rapsų pabiros Brassica napus

Labai jautri

Trikertė žvaginė Capsella bursa-pastoris

Labai jautri

Baltoji balanda Chenopodium album

Jautri

Dirvinė usnis Cirsium arvense

Jautri

Paprastasis dalgutis Erodium cicutarium

Labai jautri

Vaistinė žvirbliarūtė Fumaria officinalis

Labai jautri

Kibusis lipikas Galium aparine

Labai jautri

Smulkusis snaputis Geranium pusillum

Jautri

Apskritalapė notrelė Lamium amplexicaule

Labai jautri

Raudonžiedė notrelė Lamium purpureum

Labai jautri

Bekvapis šunramunis Tripleurospermum perforatum

Labai jautri

Takažolė Polygonum aviculare

Labai jautri

Vijoklinis pelėvirkštis Fallopia convolvulus

Labai jautri

Trumpamakštis rūgtis Persicaria lapathifolia

Labai jautri

Dėmėtasis rūgtis Persicaria maculosa

Labai jautri

Dirvinis garstukas Sinapis arvensis

Labai jautri

Dirvinė čiužutė Thlaspi arvense

Labai jautri

Pūdyminė veronika Veronica agrestis

Vidutiniškai jautri

Gebenlapė veronika Veronica hederifolia

Vidutiniškai jautri

Persinė veronika Veronica persica

Jautri

Dirvinė našlaitė Viola arvensis

Labai jautri

PASTABOS

 • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.
 • Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
 • Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.
 • MAISTER POWER OD naudojant pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui ar maistui.
 • MAISTER POWER OD naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pristabdytas augimas, lapų pašviesėjimas), kai purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei +25C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei +10C, dideli dienos ir nakties temperatūrų svyravimai (>20C), lietingas periodas. Šie požymiai greitai išnyksta ir neturi neigiamos įtakos kukurūzų derliui.
 • Nerekomenduojama MAISTER POWER OD naudoti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kiekio ar maisto medžiagų stygiaus.
 • Siekiant išvengti galimo fitotoksiškumo kukurūzams, rekomenduojama, kad tarp purškimų MAISTER POWER OD ir mikroelementų, aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos organofosfatų ar karbamatų cheminių grupių insekticidų naudojimo praeitų 7 dienų laikotarpis.

SĖJOMAINA

Nuėmus įprastai augusių kukurūzų derlių, kitą pavasarį galima sėti visus žemės ūkio augalus. Prieš sėją dirvą būtina giliai suarti (min. 20 cm).

Jeigu nupurkštas MAISTER POWER OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, praėjus 4 mėnesiams po purškimo ir giliai suarus (min. 20 cm) galima sėti tik žieminius varpinius javus.


Akcija Superprizas

Daugiau

Sertifikavimo šalis:
Lietuva
Bendrinis pavadinimas:
 • foramsulfuronas 31.5 g/l
 • natrio metiljodosulfuronas 1 g/l
 • metiltienkarbazonas 10 g/l
Toksiškumas:

MAISTER POWER OD naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pristabdytas augimas, lapų pašviesėjimas), kai purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei +25°C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei +10°C, dideli dienos ir nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas. Šie požymiai greitai išnyksta ir neturi neigiamos įtakos kukurūzų derliui.

Nerekomenduojama MAISTER POWER OD naudoti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kiekio ar maisto medžiagų stygiaus.

Siekiant išvengti galimo fitotoksiškumo kukurūzams, rekomenduojama, kad tarp purškimų MAISTER POWER OD ir mikroelementų, aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos organofosfatų ar karbamatų cheminių grupių insekticidų naudojimo praeitų 7 dienų laikotarpis. Jeigu dėl kokių nors priežasčių neįmanoma išlaukti 7 dienų, tuomet maišant aliejinės koncentruotos suspensijos (OD) formos insekticidus su MAISTER POWER OD naudoti mažesniąją rekomenduojamą herbicido normą.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“