MCPA SUPER herbicidas

Kaip veikia herbicidas MCPA SUPER?

MCPA super - sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu, raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.

  • Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l - HRAC grupė 4.
  • Produkto forma: tirpus koncentratas

MCPA Super veiklioji medžiaga MCPA, pagal veikimo pobūdį, priklauso sintetiniams auksinams. MCPA Super yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, į augalus patenka per lapus ir stiebus, kaupiasi meristeminiuose audiniuose, sutrikdydamas fotosintezės procesą. Optimaliam herbicido veikimui reikia, kad oro temperatūra būtų +10º C - +20º C. Produktą gerai toleruoja augalai. Poveikis piktžolėms pastebimas praėjus 2 - 7 dienoms po purškimo, piktžolės sunyksta per 10-15 dienų.

Kaip naudoti herbicidą MCPA SUPER?

Žemės ūkio augalai
Norma l/ha Purškimo laikas 
Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos  1,0-1,5 Pasėliai purškiami nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.
Javai su dobilų įsėliu
0,8 - 1,2
Dobilams turint 2 - 3 tikruosius lapelius, o javams esant krūmijimosi tarpsnyje ne daugiau kaip 1 kartą.
Raudonieji dobilai sėklai
0,8 - 1,2

Dobilams turint 2 - 3 tikruosius lapelius.

Pastaba. Kūlenas gyvulių šėrimui galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo

Pievos ir ganyklos
1,5 - 2,0
Purkšti, kai piktžolės jaunos, aktyviai auga ir ne daugiau kaip 1 kartą. Pastaba: nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.
Bulvės
2,0 Iki bulvių sudygimo, vegetuojančios piktžolės.
Bulvės
1,0
Purškiama, kai bulvės yra 3 – 8 cm aukščio, BBCH 11 – 19 tarpsniuose.
  • Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ ha.
  • Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
  • Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 4-6 valandos.

Kokias piktžoles naikina herbicidas MCPA SUPER?

Jautrios piktžolės:

Vidutiniškai jautrios piktžolės:

Mažai jautrios piktžolės:

PASTABOS

  • Produktui jautrūs kopūstai, salotos (Lactuca sativa), ropės (Brassica rapa), pomidorai (L. esculentum), špinatai (Spinacia oleracea), garstyčios (Sinapis spp.), brokoliai (Brassica oleracea L. var. Italica), žiediniai kopūstai (Brassica oleracea L. var. Botrytis L.), agurkai (Cucumis sativus), svogūnai (A. cepa), cukriniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Altissima), pašariniai runkeliai (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Alba), raudonieji burokėliai (Beta vulgaris spp. Esculenta), vasariniai ir žieminiai rapsai (Brassica napus).
  • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki produktui jautrių augalų.
  • Nepurkšti jei pasėliai nusilpę nuo nepalankių oro sąlygų, jei oro temperatūra viršija +25ºC.


Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“