PUMA UNIVERSAL® herbicidas

Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas vienaskilčių (ypač dirvinės smilguolės bei tuščiosios avižos) piktžolių naikinimui vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių ir žieminių miežių, vasarinių ir žieminių kvietrugių bei žieminių rugių pasėliuose.

 • Veiklioji medžiaga: fenoksaprop-P-etilas 69 g/l (6,57 %) - HRAC grupė 1.
 • Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 75 g/l.
 • Sudėtyje yra: petroleteris, sunkioji benzino frakcija.
 • Produkto forma: vandens emulsija.

Kaip veikia herbicidas PUMA UNIVERSAL?

PUMA UNIVERSAL – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltėms (ypač dirvinei smilguolei ir tuščiajai avižai) piktžolėms. Herbicidas neturi dirvinio poveikio. Į piktžoles patenka tik per lapus, stiebus ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Po purškimo vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po 2-3 dienų augimas sustabdomas ir per 2-4 savaites, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta. PUMA UNIVERSAL yra gerai toleruojamas javų, nesukelia jiems streso, efektyvus ir vėlyvesniuose piktžolių vystymosi etapuose.

Kokias piktžoles naikina herbicidas PUMA UNIVERSAL?

Jautrios piktžolės

 • Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti),
 • Tuščioji aviža (Avena fatua),
 • Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides).

Atsparios piktžolės

 • Paprastasis varputis (Elytrigia repens),
 • Vienmetė miglė (Poa annua),
 • Eraičinai (Festuca spp.),
 • Svidrės (Lolium spp.),
 • Dviskiltės piktžolės.

Kaip naudoti herbicidą PUMA UNIVERSAL?

Norma:

 • žieminiai kviečiai, kvietrugiai ir rugiai: 1,0-1,2 l/ha;
 • vasariniai ir žieminiai miežiai: 0,8-1,0 l/ha;
 • vasariniai kviečiai ir kvietrugiai: 0,8-1,0 l/ha.

Naudojama kai:

 • vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai, vasariniai ir žieminiai kvietrugiai bei žieminiai rugiai yra 3 lapelių - 2-ojo bamblio susidarymo tarpsniuose (BBCH 13-32).
 • žieminiai miežiai – nuo 3 lapelių susidarymo tarpsnio iki bamblėjimo pradžios (BBCH 13-30).

Nepriklausomai nuo to, kokioje vystymosi fazėje yra javai, herbicidas geriausiai veikia prieš vienaskiltes piktžoles, kai jos yra 2-jų lapelių - krūmijimosi tarpsniuose.

Vandens kiekis: 200-300 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

PASTABOS

 • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • Purkšti pavasarį, kai piktžolės sudygsta. Ypač svarbu stebėti tuščiąją avižą, nes jos dygimo periodas yra labai ilgas – tuo metu, kai dalis piktžolių būna pirmųjų lapelių tarpsnyje, kita dalis jau būna krūmijimosi pabaigoje.
 • Esant nepalankioms augalų augimo sąlygoms (pav. sausra, žema temperatūra) arba vėlesniuose piktžolių augimo tarpsniuose rekomenduojama naudoti didžiausią PUMA UNIVERSAL normą.
 • Kad būtų efektyviai sunaikinta tuščioji aviža ir dirvinė smilguolė krūmijimosi tarpsnio pabaigoje (BBCH 28-29), nerekomenduojama PUMA UNIVERSAL maišyti su kitais herbicidais.
 • Kai yra maišoma su kitais herbicidais, rekomenduojama naudoti didžiausią normą.
 • Palankios oro sąlygos piktžolių augimui (drėgmė, nuo +12 iki+20ºC temperatūra) padidina herbicido efektyvumą.
 • Sausros metu herbicido poveikis sumažėja, todėl tokiomis sąlygomis rekomenduojama purkšti pavakaryje.
 • Saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių.
 • Herbicidu nepurkšti, jei augalai labai pažeisti ligų ar kenkėjų, tikimasi šalnų, oro temperatūrą daugiau nei +28° C, santykinė oro drėgmė žemiau 30%, pučia stipresnis nei 3 m/s vėjas ir gali nunešti tirpalą ant gretimų pasėlių.
 • Nenaudoti PUMA UNIVERSAL mišiniuose su druskiniais herbicidais (2,4 D, MCPA).

SĖJOMAINA

Jeigu PUMA UNIVERSAL nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, tinkamai paruošus dirvą galima sėti visus augalus. 

Herbicidas Puma Universal yra vienas tolerantiškiausių herbicidų javams ir pasižymi ypač efektyvia apsauga nuo piktžolių!   

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“