Roundup Flex

ROUNDUP® FLEX

Veiklioji medžiaga: glifosatas 480 g/l (35.74% w/w) - HRAC grupė 9.

Roundup® Flex – sisteminis glicinų šeimos, skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš derliaus nuėmimą žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, laukuose po derliaus nuėmimo, vaismedžių pomedžiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, miškuose ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Roundup® Flex - sisteminis herbicidas. Produkto veiklioji medžiaga - glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias jo dalis, aktyvios vegetacijos metu. Roundup® Flex poveikis piktžolėms pastebimas po 5 - 10 dienų, o visiškai jos žūsta po 2 – 3 savaičių. Roundup® Flex efektyviausiai veikia piktžolėms turint gerą lapiją (varputis turi ne mažiau 3-4 lapus). Veikimo simptomai pasireiškia lapų raudonavimu, vėliau geltonavimu. Lietus Roundup® Flex gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti vienmetes varpines piktžoles reikia ne mažiau 1 valandą prieš lietų, varputį reikia purkšti 2 valandos prieš lietų, kitas daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles reikia purkšti ne mažiau kaip 4 valandos prieš lietų. Roundup® Flex geriausiai veikia, kai oro temperatūra 10-20°C šilumos ir pakanka drėgmės. Nepurkškite piktžolių, kurios yra pažeistos šalnų, sausros, yra padengtos dulkių sluoksniu. Dėl šių priežasčių gali sumažėti herbicido efektyvumas. Visos piktžolės purškimo metu turi aktyviai vegetuoti.

 ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI Norma (kg/ha) NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS  PASTABOS
ŽIEMINIUOSE IR VASARINIUOSE KVIEČIUOSE, MIEŽIUOSE, KVIETRUGIUOSE IR RUGIUOSE
2,25 - 3   10-14 dienų prieš pjūtį, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Tai atitinka pilnos vaškinės brandos stadiją. Praktiškai tai yra tada, kai spaudžiant nykščio nagu ant grūdo lieka žymė. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltės ir dviskiltės piktžoles. Nepurkšti sėklinių javų plotų. Paskutinis purškimas - 10 dienų prieš derliaus nuėmimą
 ŽIRNIUOSE 2,25 - 3 10-14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75 % ankščių. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nepurkšti sėklinių žirnių plotų. Paskutinis purškimas- 10 dienų prieš derliaus nuėmimą.
 LINUOSE 2,25 - 3 10 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nepurkšti sėklinių linų plotų. Paskutinis purškimas 10 dienų prieš derliaus nuėmimą.
ŽIEMINIUOSE IR VASARINIUOSE RAPSUOSE 2,25 - 3 10-14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Nepurkšti sėklinių rapsų plotų. Paskutinis purškimas 10 dienų prieš derliaus nuėmimą.
PŪDYMUOSE 2,25
Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
PŪDYMUOSE
3,75
Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
LAUKUOSE PO DERLIAUS NUĖMIMO 2,25 - 3
Purkšti vegetuojančias vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti, kai varpučiai turi 3 - 6 lapelius.
Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIUOSE
2,25 Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.
Purkšti galima ne jaunesnius kaip 2 metų pasodintų vaismedžių pomedžius. Purškiama po derliaus nuėmimo, o pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio.
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIUOSE
3,75
Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.
Purkšti galima ne jaunesnius kaip 2 metų pasodintų vaismedžių pomedžius. Purškiama po derliaus nuėmimo, o pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio.
UOGAKRŪMIŲ POKRŪMIUOSE
2,25
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos vegetuojančios piktžolės aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį apsaugant žaliąsias uogakrūmių dalis.
Purkšti galima ne jaunesnius kaip 2 metų uogakrūmių pokrūmius.
PLOTAMS, SKIRTIEMS UOGAKRŪMIŲ ĮVEISIMUI
2,25 - 3
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purškiamos aktyviai augančios piktžolės, kai jos turi 4 – 5 lapus arba yra 10 – 12 cm aukščio.

NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES PLOTUOSE

(Elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai)

4,5
Naikina vegetuojančias vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha.
MIŠKŲ ŪKYJE RUOŠIANT DIRVĄ DAIGYNAMS, MEDELYNAMS, ŽELDINIAMS 3
Purškiama antžemine įranga augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio - rugpjūčio mėnesiais. Naikina vegetuojančias vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha.
MIŠKŲ ŪKYJE VIRŽIŲ NAIKINIMUI
3
Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais.
Purkšti dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų.
MIŠKŲ ŪKYJE VIRŽIŲ NAIKINIMUI
4,5
Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje – rugsėjo mėnesiais.
Purkšti dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų.
SPYGLIUOČIŲ ŽELDINIUOSE 1,5
Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje - rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metų pumpurui. Naikina vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltės piktžolės.
Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha.
SPYGLIUOČIŲ ŽELDINIUOSE
2,5
Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio mėnesio pabaigoje - rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamų metų pumpurui. Naikina vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalos ir krūmai.
Naudojant traktorinius purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha. Naudojant rankinius (nugarinius) purštuvus su hidrauliniais purkštukais išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha.

Roundup® Flex naudojimas išplėstas uogakrūmiams vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 51 straipsniu.

Atsakomybė: gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. atsakomybę už galimą neigiamą poveikį šilauogėms prisiima produkto naudotojas.

PURŠKIMO TECHNIKA

Roundup® Flex kokybiškai išpurkšti galima įprastais traktoriniais purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, naudojamo vandens kiekis turi būti 50-200 l/ha (naudojant žemesnes nei 2,0 l/ha normas - ne daugiau 150 l/ha), slėgis turėtų būti 2-3 barai, važiavimo greitis - 7-8 km/val.

Tik miškininkystėje ir ne žemės ūkio plotuose galima naudoti rankinius (nugarinius) purkštuvus su hidrauliniais purkštukais, rekomenduojamas išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350 – 500 l/ha. Naudojant miškininkystėje ir ne žemės ūkio plotuose traktorinius purkštuvus su hidrauliniais purkštukais, rekomenduojamas išpurškiamo vandens kiekis turi būti 50 – 400 l/ha.

Traktorinius ir rankinius (nugarinius) purkštuvus su rotaciniais purkštukais (skleidžiančiais mažo dydžio lašelius ar daleles) galima naudoti tik miškų ūkyje ir spygliuočių želdiniuose. Purškiant šiais purkštuvais, išpurškiamų lašelių skersmuo turi būti vidutinis (200-300 μm). Naudojamas minimalus vandens kiekis turi būti griežtai ribojamas, priklausomai nuo naudojamos technikos ir produkto normų:

  • purškiant traktoriniais lauko purkštuvais su rotaciniais purkštukais naudojamas minimalus vandens kiekis 10 l/ha, kai produkto norma 3,0 l/ha ir mažesnė. Kai minimali produkto norma 4,5 l/ha, tai naudojamas minimalus vandens kiekis 20 l/ha;
  • purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais su rotaciniais purkštukais, naudojamas minimalus vandens kiekis 40 l/ha, kai produkto norma 3,0 l/ha. Kai minimali produkto norma 4,5 l/ha, tai naudojamas minimalus vandens kiekis 50 l/ha.

Atskirais atvejais gali būti naudojami ir specialūs ežektoriai, aplikatoriai ir kiti įrenginiai.

Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvo siurblį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudokite tik švarų, be priemaišų vandenį.

 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

  • Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
  • Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“