Roundup Powermax

ROUNDUP® POWERMAX herbicidas

  • Veiklioji medžiaga: glifosatas 720 g/kg (72 %) - HRAC grupė 9, kuris produkte yra kaip glifosato amonio druska (832 g/kg (83,2 %).
  • Produkto forma: vandenyje tirpios granulės

Roundup® PowerMax - ant lapų purškiamas sisteminis glicinų šeimos herbicidas, skirtas vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių kontrolei prieš sėjant arba sodinant bet kokius lauko augalus. Naudojamas javų ir kai kurių kitų augalų pasėliuose prieš išdygstant ir prieš nuimant derlių, pievoms naikinti ir išdygusioms piktžolėms naikinti ražienose, vaismedžių soduose, nedirbamuose žemės plotuose, miškų ūkio ir ne žemės ūkio paskirties plotuose.

NAUDOJIMAS

Roundup® PowerMax yra neselektyvusis herbicidas, naudojamas daugumai vienamečių ir daugiamečių, šaknimis ir sėklomis besidauginančių piktžolių, kontrolei. Herbicidas absorbuojamas per žaliuosius lapus ir ūglius ir su augalo sultimis patenka į šaknų sistemą. Produkto poveikis pastebimas po 5–10 dienų po purškimo. Piktžolės visiškai sunaikinamos po 1–3 savaičių. Kad Roundup® PowerMax būtų kuo veiksmingesnis, produktas turi būti naudojamas esant 5–25 °C oro temperatūrai, dideliam oro drėgnumui. Purškiamos aktyviai augančios, šalnų arba sausros nepažeistos piktžolės. Nepurkškite, jeigu vėjo greitis didesnis nei 4 m/s.

Kad produktas būtų absorbuojamas augalo šaknų sistemoje, daugiametės piktžolės, pavyzdžiui, varputis, turi turėti mažiausiai 3–4 lapus. Apdorojus daugiametes piktžoles tiesioginę sėją galima pradėti po 4 parų, apdorojus varputį – po 2 parų, apdorojus vienametes piktžoles – po 6 valandų.

Ant dirvos patekęs glifosatas visiškai suskaidomas, todėl nėra jokio pavojaus vėliau išdygstantiems pasėliams.

Atsparumo lietui laikotarpis: Roundup® PowerMax tampa atsparus lietui (t. y. nenuplaunamas lietaus vandens) 1 valanda po purškimo, jeigu purškiama optimaliomis sąlygomis.

PRIVALU IMTIS YPATINGŲ ATSARGUMO PRIEMONIŲ, KAD PURŠKIAMO PREPARATO VĖJAS NENUNEŠTŲ Į ŠALĮ, NES ANTRAIP GALI BŪTI LABAI PAŽEISTI GRETIMI PASĖLIAI IR AUGALAI.
 

 

NAUDOJIMO BŪDAI

ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI Norma (kg/ha)
NAUDOJIMO LAIKAS
Pastabos
LAUKO AUGALAI PRIEŠ SĖJANT, SODINANT ir PASĖJUS / PRIEŠ SUDYGSTANT
1,5–2,0

Pašariniai kviečiai, pašariniai ir stambiagrūdžiai miežiai purškiami ne vėliau kaip 72 valandos prieš sudygstant, visų kitų javų pasėlius galima purkšti 48 valandos po sėjos.

Įspėjimas: pasirūpinkite, kad purkšti baigtumėte prieš išdygstant pasėliams.

* Galima naudoti ventiliatorinį purkštuvą (žr. skyriuje „Purkštuvai“).

Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
JAVAI, išskyrus žieminius rugius, RAPSAI, GARSTYČIOS, ŽIRNIAI, PUPOS, LINAI / PRIEŠ NUIMANT DERLIŲ
1,5
10 dienų prieš pjūtį, kai grūdų arba sėklų drėgmė mažesnė nei 30 %. Tai atitinka pilnąją vaškinę brandą. Praktiškai nustatoma spaudžiant grūdą arba sėklą nykščio nagu: turi likti įspausta žymė.
Paskutinis purškimas – 10 dienų prieš nuimant derlių. Roundup® PowerMax negalima purkšti sėklinių pasėlių. Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
LAUKAI PO DERLIAUS NUĖMIMO
1,5–2,0

Mažesne norma purškiamos vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyviojo augimo laikotarpiu), javų pabiros ir plačiai nepaplitusios daugiametės dviskiltės piktžolės. Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyviojo augimo laikotarpiu.

Po pjūties surinkite šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Varpučius purkšti, kai turi 3–6 lapus. Roundup® PowerMax galima purkšti iki vėlyvo rudens.

Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
VAISMEDŽIŲ POMEDŽIAI
1,5–2,0
Nuėmus derlių arba pavasarį iki žaliojo pumpuro tarpsnio. Piktžoles purkšti aktyviuoju augimo laikotarpiu, joms esant 15–20 cm aukščio.

Saugokite medžių lapiją, kamienus ir šaknis.

Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.

PŪDYMAI
1,5–2,0

Mažesne norma purškiamos vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyviojo augimo laikotarpiu) ir plačiai nepaplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės.

Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyviojo augimo laikotarpiu.

Purkšti tinkamomis oro sąlygomis, pasėliams aktyviai augant. Varputis turi turėti mažiausiai 4–6 lapus ir būti maždaug 12 cm aukščio. Daugiametės plačialapės piktžolės su gilia šaknų sistema geriau kontroliuojamos purškiant aktyviojo augimo laikotarpiu arba prieš pražystant. Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
PIEVŲ NAIKINIMAS IR ATNAUJINIMAS  1,5–3,0
Apdoroti ne vėliau kaip 10 dienų prieš pradedant ganyti arba pjauti birželio–spalio mėnesį arba žolei ataugus po ganymo arba pjovimo.
Apdorotų pasėlių negalima naudoti pašarui. Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
ŽOLĖ PRIEŠ NUPJOVIMĄ
1,5–2,0
Apdoroti 10 dienų prieš šienapjūtę, kai žolė parengta surinkti.
Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
MIŠKŲ ŪKIO PLOTAI, RUOŠIANT DIRVĄ DAIGYNAMS, MEDELYNAMS, ŽELDINIAMS
1,5–2,0

Purškiama antžemine įranga augalų aktyviojo augimo laikotarpiu. Mažesne norma purškiamos vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyviojo augimo laikotarpiu) kai plačiai nepaplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės.

Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyviojo augimo laikotarpiu.

Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais.

Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
KELMŲ APDOROJIMAS
20 % tirpalas

Kad nupjautų krūmų arba medžių kelmai neišleistų ūglių, iškart nupjovus kelmus galima apdoroti Roundup® PowerMax. Nupjautą vietą tepti Roundup® PowerMax tirpalu.

Geriausia apdoroti nuo spalio iki vasario mėn.

Nupjautą vietą purkšti Roundup® PowerMax 20 % tirpalu draudžiama!
SPYGLIUOČIŲ ŽELDINIAI (įskaitant kalėdines eglutes)
1,5–2,0

Purkšti birželio–rugpjūčio mėnesiais.

Eglių, kaukazinių ir pilkųjų kėnių plantacijas galima purkšti rudenį, pasibaigus metiniam augimui, subrendus pavasariniams ūgliams ir ant šakų viršūnių susiformavus pumpurams. Eglių tarpueilius galima purkšti, kai eglės gerai įsitvirtinusios nuolatinėje augimo vietoje.

Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus. Saugokite jaunų spygliuočių kamienus ir spyglius.
KALĖDINIŲ EGLUČIŲ PURŠKIMAS
1,75
Apdoroti tik subrendus (sumedėjus) naujiems kalėdinių eglučių ūgliams, rugsėjo arba spalio mėn.
Purkšti ne dažniau kaip kartą per metus.
NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES PLOTAI (elektros perdavimo linijų, naftotiekių, dujotiekių juostos, pakelės, geležinkeliai ir t. t.)
1,5–3,0

Mažesne norma purškiamos vienametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės (aktyviojo augimo laikotarpiu) ir plačiai nepaplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės.

Didesne norma purškiamos daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės aktyviojo augimo laikotarpiu.

Purkšti ne dažnioau kaip kartą per metus.
Piktžolės 20 cm aukštesnės už lauko augalus
16–22 % tirpalas
Vienmečių ir daugiamečių siauralapių ir plačialapių piktžolių tepimas tirpalu.

Tepti ne dažniau kaip kartą per metus.

Piktžolių šluostuku negalima liesti lauko augalų.

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIAI

  • Roundup PowerMax kokybiškai išpurkšti galima įprastiniais traktoriniais ir rankiniais (nugariniais) purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
  • Tik miškų ūkyje ir spygliuočių želdiniuose papildomai galima naudoti traktorinius ir rankinius (nugarinius) purkštuvus su rotaciniais purkštukais (skleidžiančiais mažo dydžio lašelius ar daleles). Purškiant šiais purkštuvais, išpurškiamų lašelių skersmuo turi būti vidutinis (200-300 µm).
  • Aukštesnių už pasėlius piktžolių tepimas 16–22 % tirpalu. Nupjautų krūmų arba medžių kelmų tepimas 20 % tirpalu.

Dėmesio: negalima mažinti nurodyto minimalaus vandens kiekio! Priklausomai nuo naudojamos technikos ir produkto normų, naudojamas minimalus vandens kiekis turi būti griežtai ribojamas:

  • traktoriniai purkštuvai su hidrauliniais purkštukais: 100–200 l/ha;
  • rankiniai (nugariniai) purkštuvai su hidrauliniais purkštukais: 250–500 l/ha;
  • traktoriniai purkštuvai su rotaciniais purkštukais: 10–50 l/ha;
  • rankiniai (nugariniai) purkštuvai su rotaciniais purkštukais: 20–40 l/ha.

Prieš pradėdami purkšti patikrinkite purkštuvo siurblį, slėgio matuoklį ir purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis. Purkštuvas turi būti geros būklės ir švariai išplautas. Tirpalui ruošti naudokite tik švarų ir neužterštą vandenį. Nepurkškite vėjuotu oru.


Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“