Sekator OD herbicidas

SEKATOR® OD herbicidas

Sisteminio, atrankinio veikimo herbicidas, naudojamas dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių žieminių kviečių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių ir miežių pasėliuose.

  • Veikliosios medžiagos: amidosulfuronas 100 g/l, natrio metiljodosulfuronas 25 g/l
  • Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 250 g/l. Sudėtyje yra: petroleteris, sunkioji benzino frakcija
  • Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija.

Kaip veikia herbicidas SEKATOR OD?

SEKATOR OD į pikžoles patenka per lapus ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas. Per 14-18 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta. Veikliosios medžiagos amidosulfuronas ir natrio metiljodosulfuronas priklauso sulfonilurėjos cheminei klasei ir veikia kaip acetohidroksilo rūgščių sintezės (ALS) inhibitoriai. Tokia herbicido sudėtis yra saugi javams ir suteikia galimybę naudoti jį ilgesnį laiko tarpą – iki javų vėliavinio lapo pasirodymo. Nauja Odesi (OD) produkto forma užtikrina gerą purškiamojo tirpalo pasiskleidimą ant augalų ir veikliųjų medžiagų įsisavinimą.

Kokias piktžoles naikina herbicidas SEKATOR OD?

Jautrios piktžolės

Garstukas (Sinapis arvensis),

Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris),

Dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),

Dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),

Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),

Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),

Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus),

Raudonžiedžis progailis (Anagalis arvensis),

Paprastoji dedešva (Malva neglecta),

Daržinė žliūgė (Stellaria media),

Dirvinė usnis (Cirsium arvense) 10 - 15 cm aukščio,

Galinsogos (Galinsoga spp.),

Paprastasis kežys (Spergula arvensis),

Kibusis lipikas (Galium aparine),

Baltoji balanda (Chenopodium album),

Dirvinė aklė (Galeopsis arvensis),

Vijoklinis rūgtis (Fallopia convolvulus),

Plačioji balandūnė (Atriplex patula),

Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) 2-4 lapelių,

Rugiagėlė (Centaurea cyanus) 2-4 lapelių,

Pūdyminė aguona (Papaver rhoeas) 2-4 lapelių,

Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),

Dirvinė našlaitė (Viola arvensis) 2-4 lapelių,

Savaime išsisėję rapsai, saulėgrąžos.

Vidutiniškai jautrios piktžolės

Paprastoji žilė (Senecio vulgaris),

Vikiai (Vicia spp.).

Atsparios piktžolės

Vienaskiltės, daugiametės dviskiltės (išskyrus dirvinę usnį).

Kaip naudoti herbicidą SEKATOR OD?

Norma:

  • Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai – 0,15 l/ha,
  • vasariniai kviečiai ir miežiai – 0,1-0,15 l/ha. 

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.

Naudojimo laikas:

Herbicidu SEKATOR OD purškiama pavasarį, javų vegetacijos metu nuo antrojo (BBCH 12) iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 37). Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai herbicidas panaudojamas iki javų krūmijimosi pabaigos (BBCH 29) ir kai piktžolės yra 2 - 3 - jų lapelių augimo tarpsnyje. SEKATOR OD galima purkšti ankstyvą pavasarį, kai oro temperatūra sušyla iki +5°C.

PASTABOS

  • Lietus praėjus 2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
  • Norint pagerinti SEKATOR OD poveikį esant nepalankioms sąlygoms, ypač kai šalta ir sausa arba peraugus piktžolėms rekomenduojama maišyti su lipniomis (paviršiaus aktyviosiomis) medžiagomis.
  • SEKATOR OD negalima purkšti javų su įsėliu.
  • SEKATOR OD negalima purkšti avižų.
  • Maišant SEKATOR OD su kitais augalų apsaugos produktais reikia laikytis visų apribojimų, nurodomų produktui - partneriui.

SĖJOMAINA

Produktas greitai skyla dirvoje, todėl jis nepavojingas kitais metais auginamiems augalams. Jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa, ir nuo herbicido panaudojimo javuose iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be arimo.

Jei nupurkštas SEKATOR OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai suarus dirvą, galima atsėti tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“