TARGA SUPER® herbicidas

VIENSKILČIŲ PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS SU TARGA SUPER

Herbicidas Targa Super efektyviai naikina vienskiltes piktžoles ir miglinius javus rapsų, bulvių, morkų, cukrinių runkelių, žirnių ir pupų pasėliuose. Tai puiki priemonė naikinti javų pabiras žieminių rapsų laukuose rudenį, bei varpučio kontrolė bulių, cukrinių runkelių ir morkų pasėliuose. Targa Super - tai sisteminio veikimo ariloksifenoksipropionatų grupės herbicidas.

 • Veiklioji medžiaga: kvizalofopo-p-etilas 50 g/l,
 • Produkto forma: koncentruota emulsija,
 • Sudėtyje yra petroleteris (sunkioji benzino frakcija).

KAIP VEIKIA HERBICIDAS TARGA SUPER?

Herbicidas veikia piktžoles daugiausiai per lapus, todėl yra naudojamas jau sudygusioms piktžolėms naikinti. Veiklioji medžiaga greitai įsiskverbia į lapus ir su augalų sultimis pernešama į meristemą, kur stabdo tolesnį augalo vystymąsi. Efektyvumas vizualiai matomas praėjus 10–14 dienų po nupurškimo. Targa Super veiksmingumą didina šiluma ir didelė oro drėgmė. Piktžolės pabąla, paskui pagrindiniai ūgliai pamažu žūva (tampa lengvai ištraukiami).

Targa Super veikia nepriklausomai nuo dirvos tipo. Dėl sisteminio poveikio veiklioji medžiaga veikia ir pernešta į daugiamečių žolių po žeme esančius audinius, neleidžia augalams atželti. Palankios sąlygos (šiluma ir oro drėgmė) spartina augalų žūtį.

KOKIOMS KULTŪROMS REGISTRUOTAS TARGA SUPER?

Targa Super registruotas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėliuose.

Rapsų nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas rapsams.
Cukrinių runkelių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas cukriniams runkeliams.
Žieminiai ir vasariniai rapsai 
Pašariniai ir cukriniai runkeliai
Bulvių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas bulvėms.
Morkų nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas morkoms.
Bulvės
Morkos
Pupų nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas pupoms.
Žirnių nuotrauka. Peržvelkite Bayer auginimo technologijas žirniams.
Pupos
Žirniai
 

KOKIAS PIKTŽOLES NAIKINA HERBICIDAS TARGA SUSER?

TARGA SUPER naikina pagrindines vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles.

Naudojant 0,75-1,25 l/ha normą, labai gerai arba gerai naikina:

 • javų (visų rūšių) pabiras,
 • pelinį pašiaušėlį (Alopecurus myosuroides),
 • dirvinę smilguolę (Apera spica-venti),
 • dirses (Bromus spp.),
 • tuščiąją avižą (Avena fatua),
 •  svidres (Lolium spp.),
 • paprastąją rietmenę (Echinochloa crus-galli).

Naudojant 1,5-2,0 l/ha normą, labai gerai arba gerai naikina:

 • paprastąjį varputį (Elytrigia repens).

Po apdorojimo išdygusių piktžolių nenaikina. Silpnai naikina vienmetę miglę (Poa annua).

KAIP NAUDOTI HERBICIDĄ TARGA SUPER?

 • Naudojimo laikas. TARGA SUPER naudoti reikia tada, kai dauguma piktžolių jau yra sudygusios. Rekomenduojama žieminius ir vasarinius rapsus, pašarinius ir cukrinius runkelius, bulves, žirnius, pupas ir morkas purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki tol, kol kultūriniai augalai uždengia piktžoles, ir herbicidas ant jų nebegali patekti.
 • Naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles (išskyrus vienmetę miglę) sudygusių žieminių rapsų pasėlius galima purkšti rudenį ir pavasarį, sudygusių vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėlius purkšti pavasarį, kai piktžolės yra dviejų lapelių - krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29). Norma: 0,75-1,25 l/ha.
  • Pastaba. Kai TARGA SUPER yra purškiamos jaunos piktžolės, esant palankioms oro sąlygoms (šilta, temperatūra didesnė nei 10°C ir yra drėgna), tai normą galima sumažinti iki 0,75-1,0 l/ha. Jeigu piktžolės purškimo metu yra gerokai išsikrūmijusios reikia naudoti didžiausią normą – 1,25 l/ha.
 • Naikinant paprastąjį varputį sudygusių žieminių rapsų pasėlius galima purkšti rudenį ir pavasarį, sudygusių vasarinių rapsų, cukrinių ir pašarinių runkelių bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėlius purkšti pavasarį, kai varputis turi pakankamai lapų masės veikliajai medžiagai pasisavinti, t.y. pasiekia maždaug 15-20 cm aukštį. Norma: 1,5-2,0 l/ha.

PASTABOS

 • Galima naudoti visų veislių cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose. Po apdorojimo cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose gali pasireikšti trumpalaikis lapų pabalimas, kuris vėliau pranyksta, ir neigiamos įtakos derliui neturi.
 • Herbicido Targa Super sudėtyje yra lipniosios medžiagos, todėl nereikia jos naudoti papildomai.
 • Produktas nėra fitotoksiškas žirniams. Nerekomenduojama purkšti žydinčių augalų.
 • Targa Super naudojimas išplėstas pupoms ir morkoms vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
 • Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l /ha. Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 • Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
 • Žemiausia temperatūra purškimo metu +5°C, tinkamiausia daugiau nei +10°C.
 • Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – žieminiams rapsams (kai herbicidas panaudotas pavasarį), vasariniams rapsams – 75 d., bulvėms – 45 d., žirniams – 35 d., pupoms 42 d., morkoms – 40 d.

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“