DECIS® MEGA insekticidas

Kaip veikia insekticidas DECIS MEGA?

Sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naikina kenkėjus lauko, sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose, spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose.

Insekticidas DECIS MEGA spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

 • Veiklioji medžiaga: deltametrinas 50 g/l - IRAC grupė 3A.
 • Sudėtyje yra petroleteris (sunkioji benzino frakcija).
 • Produkto forma: vandens emulsija.

DECIS MEGA yra sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio (veikia per virškinimo organus) veikimo. Veiklioji medžiaga veikia ardydama kenkėjų nervų sistemą. Insekticido efektyvumas priklauso nuo panaudotos normos arba tirpalo koncentracijos. Insekticidas pasižymi tokiu poveikiu:
 • staigiu efektu, kai insekticido poveikis kenkėjams pasireiškia per keletą minučių;
 • maitinimosi instinkto praradimu. Tai apsaugo augalus nuo pažeidimų, nes kenkėjai daugiau nebesimaitina augalų dalimis, o pasišalina arba žūsta nuo bado.
 • trumpalaikiu atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu.

Kaip naudoti insekticidą DECIS MEGA?

DECIS MEGA naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius pažeidimus ant augalų.

Augalai

Kenkėjai

Norma, l/ha

 Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo

Didžiausias purškimų skaičius

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos

Tripsai (Thysanoptera),

Lemai (Oulema spp.)

Pjūkleliai (Pachynematus spp.)

Balniniai gumbauodžiai (Haplodiplosis equestris)

0,125-0,15

 20  2

Amarai (Aphididae)

0,15

Žirniai, pupos

Žirniniai amarai (Acyrthosiphon pisum)

Pupiniai amarai (Aphis fabae)

Žirniniai vaisėdžiai (Laspeyresia spp.)

Gumbeliniai straubliukai (Sitona lineatus)

0,15

20
2

Žieminiai ir vasariniai rapsai

Rapsiniai žiedinukai (Meligethes aeneus)

Ankštariniai paslėptrastraubliai (Ceuthorhynchus spp.),

Ankštariniai gumbauodžiai (Dasineura brassicae)

Spragės (Phyllotreta spp.)

0,125-0,15

20
2

Bulvės

Kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata)

0,1-0,15

 20  2

Maistinės bulvės

Amarai (Aphididae)

0,15

Gūžiniai ir žiediniai kopūstai, brokoliai, griežčiai

Baltukai (Pieris spp.),

Kryžmažiedės spragės (Phyllotreta spp.),

Kopūstiniai pelėdgalviai (Mamestra brassicae),

Amarai (Aphididae)

0,125-0,15

 14  2

Morkos

Morkinės musės (Psila rosae)

0,15

 30  2

Augalai

Kenkėjai

Norma, l/ha

Tirpalo koncentra-cija, %

 Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo

Didžiausias purškimų skaičius

Dekoratyviniai augalai

Cikadelės (Eupteryx collina)

0,15

0,015

 - 2

Amarai (Aphis spp.)

0,25

 

0,025

Obelys, kriaušės

Amarai (Aphis mali, Dysaphis devecta, Anuraphis subterranea),

Lapsukiai (Archips rosana, Tmetocera ocellana, Agyroploce variegana),

Obeliniai žiedgraužiai (Anthonomus pomorum),

Obuolinis vaisėdis (Cydia pomonella), Pjūkleliai (Hoplocampa testudinea)

0,15-0,25

0,015-0,025

30

2
 Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose Amarai, skydamariai, pjūkleliai, gumbavapsvės, lapsukiai  0,25  0,025 -
2

PASTABOS

 • DECIS MEGA naudojimas spygliuočių ir lapuočių sodmenyse medelynuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
 • ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas. 
 • Žydinčių augalų plotus (net jei juose žydi piktžolės), o taip pat plotus esančius netoli žydinčių augalų, purkšti vakare, pasibaigus bičių skraidymui arba labai anksti ryte (nuo 21.00 iki 4.00 val.).
 • Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
 • Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu tolygiai padengti tirpalu visą augalo paviršių.
 • Produktas geriausiai veikia, kai temperatūra yra žemesnė nei 20ºC. Jei dieną temperatūra yra aukštesnė, tai rekomenduojama purkšti ryte arba vakare.
 • Naudojant DECIS MEGA dekoratyviniuose augaluose, pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažame plotelyje ir įvertinti augalų jautrumą insekticidui.

Akcija Superprizas

Daugiau

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

Saugos duomenu lapas

Produkto etiketė
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“