trečiadienis, 14. kovo 2018

Pirmą kartą visą išsamių saugumo tyrimų informaciją galima pasiekti per „Bayer“ platformą

„Bayer“ skaidrumo iniciatyvą perkelia į kitą etapą

„Bayer“ išdidžiai praneša, kad bendrovės skaidrumo iniciatyva perėjo į kitą etapą. Dabar galima prašyti visų nuodugnių saugumo tyrimų ataskaitų, jei jos nebus naudojamos komerciniais tikslais. „Bayer“ skaidrumo platforma cropscience-transparency.bayer.com rodo, kaip galima padidinti skaidrumą, susijusį su augalų apsaugos tyrimais, kartu apsaugant konfidencialią verslo informaciją.
Transparency
„Bendrovės „Bayer“ iniciatyva yra kelrodis augalų apsaugos tyrimų skaidrumo srityje. Palankiai vertiname Europos Komisijos planą padaryti šio sektoriaus tyrimus skaidresnius, kartu atsižvelgiant į būtinumą apsaugoti teisėtą konfidencialią verslo informaciją“, – teigia „Bayer“ padalinio „Crop Science“ mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas Adrian Percy. „Labai svarbu užtikrinti, kad saugumo duomenys būtų prieinami tik nekomerciniais tikslais, siekiant apsaugoti ir toliau skatinti naujovių kūrimą.“

Bendrovė siūlo visokeriopą pagalbą Europos Komisijai ieškant praktinių sprendimų, kaip padaryti šio sektoriaus saugumo tyrimus labiau prieinamus.

„Bayer“ skaidrumo iniciatyva
, apie kurią pirmą kartą buvo paskelbta 2016 m., skirta pašalinti kliūtis, didinant visuomenės pasitikėjimą, ir skatinti sąžiningą, mokslu pagrįstą dialogą apie augalų apsaugos produktus. Platforma buvo paleista 2017 m. Iki šiol daugiausia buvo prieinamos tyrimų santraukos ir saugumo tyrimų ataskaitos apie veikliąją medžiagą imidaklopridą. Bendrovei „Bayer“ yra gyvybiškai svarbus pasitikėjimas mokslo metodais, naudojamais siekiant užtikrinti produktų saugumą. Atsižvelgdama į tai, „Bayer“ laiko savo skaidrumo iniciatyvą galimybe prisidėti, atgaunant visuomenės ir politikų pasitikėjimą reguliavimo srities mokslu.
© „Bayer AG“
© „Bayer AG“