100614
Winterweizen zu Beginn des Schossens
Wheat, shoot development stage

Pavasarinės piktžolių kontrolės aktualijos

Kokios gi piktžolės gąsdina jūsų pasėlius po šių metų žiemos? Kokius produktus naudoti, kad jas veiksmingai išnaikintume arba bent sumažintume jų plitimą, nes kasmet atsparių piktžolių rūšių daugėja greičiau, negu yra sukuriama naujo veikimo herbicidų. Tai globali problema. Yra duomenų, kad šiuo metu piktžolės visame pasaulyje yra atsparios 165 skirtingiems herbicidams. Tai pritrenkiantys skaičiai! Pavasarinės piktžolių kontrolės aktualijomis dalijasi UAB „Bayer“ agronomai – Algirdas Balčiūnas ir Tomas Šulcas.


Lietuvoje vis girdime apie naujus plintančius kenkėjus ir naujai pastebimas virusines ligas. Kaip su piktžolėmis? Su kokiais sunkumais ūkininkai susiduria jas kontroliuodami?

Algirdas: Prieš kelis dešimtmečius Lietuvos ūkiuose pagrindinės piktžolės, kurios kėlė daugiausiai sunkumų ir galvos skausmo, buvo dirvinė usnis, paprastasis varputis, paprastoji kiaulpienė, rugiagėlė. Tokia situacija susiklostė dėl mažo produktų pasirinkimo. Laikui bėgant, sukurti naujos kartos herbicidai, kurie efektyviai naikino šias piktžoles, tačiau keičiantis ūkininkavimo metodams ir rinkai diktuojant naujas sąlygas, ūkiai keitėsi. Pamažu sėjomainose pradėjo daugėti miglinių javų, mažėti daugiamečių žolynų, menko vasarinių augalų plotai, ir ūkininkai susidūrė su naujais iššūkiais.Anksčiau tokios piktžolės kaip dirvinė smilguolė, vienmetė miglė, pelinis pašiaušėlis nebuvo taip stipriai išplitusios kaip dabar, o dauguma ūkininkų šių piktžolių savo laukuose nebuvo ir matę. Paskutiniais metais lankydamiesi ūkininkų laukuose pastebime vis didėjančią vienskilčių piktžolių problemą.


Kaip manote, kokios pagrindinės priežastys paskatino minėtų piktžolių plitimą ir kaip galima jį sumažinti?

Tomas: Viena priežasčių – populiarėjanti technikos padargų ir kombainų nuoma: piktžolės lengvai plinta iš vieno lauko į kitą. Kita – pakilus energetikos išteklių kainoms, ūkiuose mažinamas žemės dirbimo intensyvumas, didėja žieminių javų plotai sėjomainose, netaikoma integruota piktžolių kontrolė ir kt.


Efektyviai piktžolių kontrolei yra svarbu kuo įvairesnė, iš skirtingų rūšių augalų sudaryta sėjomaina, įtraukiant į ją vasarinius augalus, posėlius. Vasariniai augalai labai stipriai prisideda prie vienskilčių piktžolių sėklų banko mažinimo dirvožemyje, nes tokios piktžolės kaip dirvinė smilguolė, pelinis pašiaušėlis ir vienmetė miglė intensyviai pradeda dygti rudenį, o tai yra tinkamas laikas sunaikinti jas su visuotinio veikimo herbicidais (Roundup PowerMax, Roundup Flex).


Nereikėtų sumenkinti ir žemės dirbimo svarbos mažinant piktžolių sėklų banką dirvoje. Buvo pamirštas seniau plačiai taikytas pavasarinis pasėlių akėjimas. Pastaruoju metu nemažai ūkininkų grįžta prie šios priemonės. Pavasarį akėjant pasėlius, sunaikiname mažas ir bedygstančias piktžoles bei pageriname augalų augimo sąlygas.


Ateinant naujoms žemės dirbimo technologijoms, vis mažiau laukų ariama. Arti ar ne? Šis klausimas tarp ūkininkų visada kelia daug diskusijų, tačiau reikėtų vertinti ne tik jo trūkumus, bet ir naudą mažinant piktžolių sėklų banką. Ardami dirvą, paviršiuje esančias piktžolių sėklas užverčiame į gilesnį dirvos sluoksnį, kur jos, laikui bėgant, tampa nedaigios. Laukus, kuriuose ypač gausu piktžolių, reikėtų aparti kartą per 3–4 metus, taip pat galima taikyti ir skirtingą arimo gylį. Prieš rapsų sėją arti giliau, o atsėliuojant javus – sekliau.


Tai, ką paminėjome, yra tik dalis priemonių, kurių reikėtų laikytis norint mažinti piktžolių kiekį savo laukuose. Žinoma, neatsiejama piktžolių naikinimo dalis yra ir herbicidai. Kiekvienas laukas yra skirtingas, turi skirtingą dirvožemį, vyraujančias piktžoles, todėl renkantis herbicidus reikia į tai atkreipti dėmesį.


Kontroliuoti piktžoles žieminiuose javuose ūkininkai vis dažniau pradeda rudenį, tačiau ne visi ryžtasi tokioms investicijoms ir šį darbą palieka pavasarį. Kokia jūsų nuomonė?

Algirdas: Kaip minėjome anksčiau, esant vis palankesnėms sąlygoms piktžolėms augti rudenį, daugelis vienskilčių bei dviskilčių piktžolių pavasarį pasiekia stipriai išsivysčiusios, kai kurios netgi su žiedynais. Tokias piktžoles pavasarį sunaikinti yra tikras iššūkis. Negana to, pavasarinės šalnos bei permainingi orai atidėlioja tinkamą laiką šioms piktžolėms naikinti. Dėl šių priežasčių vis daugiau ūkininkų piktžoles pradeda naikinti rudenį.


Įmonė „Bayer“ rudeniniam piktžolių naikinimui javuose gali pasiūlyti efektyvių sprendimų. Vienas jų – visiems gerai žinomas plataus veikimo spektro herbicidas Komplet. Jis naikina platų spektrą dviskilčių (daržines žliūges, raudonžiedes notreles, veronikas) bei vienskilčių piktžolių (dirvines smilguoles, vienmetes migles, pelinius pašiaušėlius). Kitas sprendimas, ypač tinkantis naudoti programose, – Mateno Duo. Produktas išsiskiria labai geru efektyvumo ir kainos santykiu. Naudodami Mateno Duo rudenį, sunaikinsime platų spektrą dviskilčių piktžolių bei pristabdysime dirvinės smilguolės ir vienmetės miglės vystymąsi. Taikydami šį rudeninį sprendimą, vienskiltes piktžoles baigsime naikinti pavasarį.


Vis dažniau spaudoje ir žemės ūkio tematikos žurnaluose pranešama apie piktžolių atsparumą herbicidams. Kokios jūsų įžvalgos?

Tomas: Įmonė „Bayer“ jau beveik dešimt metų Lietuvoje vykdo atsparių piktžolių plitimo monitoringą. Iš probleminių ūkininkų laukų surenkame piktžoles ir siunčiame jas tirti į Vokietijoje esantį mūsų piktžolių atsparumo tyrimų centrą.


Per šiuos monitoringo metus pastebėta, kad beveik kasmet atsparių piktžolių nustatoma vis daugiau. Tai yra globali problema, sparčiai auganti ir mūsų šalyje. Remiantis portalo www.weedscience.org duomenimis, šiuo metu piktžolės visame pasaulyje yra atsparios 165 skirtingiems herbicidams. Atsparumas nustatytas 154 dviskiltėms ir 113 vienskilčių piktžolių. Tai išties pritrenkiantys skaičiai, todėl kiekvienam, dirbančiam žemės ūkyje, turėtų kelti susirūpinimą, nes atsparių piktžolių rūšių daugėja greičiau, negu yra sukuriama naujo veikimo mechanizmo herbicidų joms naikinti.


Būtent dėl šios priežasties turėtume labai atidžiai rinktis herbicidus (skirtingo veikimo pobūdžio). Juos visada naudoti laiku, kada piktžolės yra mažos ir aktyviai augančios, naudoti pilnas registruotas normas, laikytis kitų integruotos piktžolių kontrolės metodų.


Pavasaris vis labiau įsibėgėja, ir ūkininkai suką galvas, kaip reikės kontroliuoti kenkėjus, ligas ir piktžoles laukuose. Gal turite naujų sprendimų?

Algirdas: Įmonė „Bayer“ nuolatos stengiasi rasti ir pasiūlyti ūkininkams naujų sprendimų. Vis tik, turime ir ne vienus metus sėkmingai rinkoje įsitvirtinusį produktą Hussar Activ Plus. Šis herbicidas naikina tiek dviskiltes, tiek vienskiltes piktžoles žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose. Herbicidas efektyviai naikina dirvinę smilguolę, tuščiąją avižą, aguoną birulę, rugiagėlę, bekvapį šunramunį, kibųjį lipiką, dirvinę čiužutę ir kitas dažniausiai laukuose vešinčias piktžoles. Hussar Activ Plus naudojamas vasariniuose kviečiuose 0,75 l/ha, kituose pasėliuose – 1,0 l/ha norma.


Pernai metais Lietuvos rinkai pristatėme naują herbicidą Incelo. Į herbicido sudėtį įeina mezosulfuron metilas, metiltienkarbazonas ir apsauginės medžiagos. Svarbu pabrėžti, kad šios veikliosios medžiagos puikiai viena kitą papildo, nes mezosulfuron metilas veikia per lapus, o metiltienkarbazonas – tiek per lapus, tiek per šaknis. Todėl Incelo efektyviai naikina dirvinę smilguolę, vienmetę miglę, pelinį pašiaušėlį, dirses bei svidres, taip pat stabdo paprastojo varpučio augimą. Šis herbicidas registruotas naudoti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose bei žieminiuose rugiuose.


Piktžolės efektyviausiai naikinamos, kai yra jaunos (iki jų krūmijimosi tarpsnio pabaigos), aktyviai auga, yra pakankama oro bei pakanka dirvoje drėgmės ir šilumos. Tokiu atveju, panaudojus herbicidą, piktžolės visiškai sunyksta per 3–6 savaites. Pasėlis purškimo metu turi būti nuo bamblėjimo pradžios iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 30–32).


Kalbant apie Incelo, reikia pabrėžti dvi produkto naudojimo normas: didesnioji – 0,2 kg/ha – skirta žieminiams kviečiams ir žieminiams kvietrugiams, o 0,1 kg/ha norma – vasariniams kviečiams ir žieminiams rugiams. Herbicidas Incelo visada turi būti naudojamas kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga BioPower, kurios negalima pakeisti į kitokią paviršiaus aktyviąją medžiagą.


Tomas: Svarbu pabrėžti, kad panaudojus Incelo, saugu sėti žieminius rapsus tiek tiesiogiai, tiek į minimaliai dirbtą dirvą. Prieš išleisdami produktą į rinką, atlikome bandymus, kuriais norėjome patikrinti herbicido maišymo galimybes. Bandymo metu Incelo buvo maišytas su fungicidais, mikroelementinėmis trąšomis bei augimo reguliatoriais. Visais variantais efektyvumas nesumažėjo. Tačiau mūsų rekomendacija išlieka – nemaišyti daugiau negu trijų produktų, o dėl maišymo galimybių visada pasitarti su agronomais konsultantais.


Incelo puikiai naikina ne tik vienskiltes, bet ir dviskiltes piktžoles (aguoną birulę, bekvapį šunramunį, daržinę žliūgę, garstuką, rapsų pabiras, trikertę žvaginę ir kt.). Praplėčiant naikinamų dviskilčių spektrą, rekomenduojame Incelo naudoti mišinyje su Estet 0,8 l/ha arba MCPA Super 1,0 – 1,5 l/ha.