penktadienis, 31. sausio 2020

„Bayer“ palankiai vertina JAV aplinkos apsaugos agentūros patvirtinimą, kad glifosatas yra saugus naudoti, o ne kancerogeninis

„EPA sprendimas atitinka daugiamečius pripažintų tarptautinių sveikatos institucijų vertinimus“, – Liam Condon, „Bayer“ valdybos narys.
JAV teisingumo departamento teismo konsultanto pranešime Hardemano byloje taip pat palaikoma glifosato sauga.
Aguona birule

Monheimas / Whippany, N.J., 2020 m. sausio 31 d. – „Bayer“ šiandien pareiškė, kad JAV aplinkos apsaugos agentūros teigiama išvada dėl glifosato saugos jos laikinajame registracijos peržiūros sprendime, dar kartą patvirtina, kad daugybė mokslo sričių ir toliau palaiko glifosato veikliosios medžiagos turinčių herbicidų, saugumą ir kad ši veiklioji medžiaga nėra kancerogeniška. JAV aplinkos apsaugos agentūros teigiama išvada paremta 10 metų agentūros ekspertų atlikta apžvalga.

Laikinajame registracijos peržiūros , EPA padarė išvadą, kad „nenustatytas joks glifosato poveikis žmonių sveikatai“.

„Paskutinis EPA sprendimas dėl glifosato veikliosios medžiagos turinčių herbicidų pridedamas prie daugiamečio pripažintų tarptautinių sveikatos institucijų vertinimo, kad šie produktai gali būti saugiai naudojami ir kad glifosatas nėra kancerogeniškas“, – kalbėjo „Bayer AG“ valdybos narys ir Crop Science skyriaus prezidentas Liam Condon. „Glifosato turintys herbicidai yra vieni iš labiausiai ištirtų augalų apsaugos produktų. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl viso pasaulio ūkininkai ir toliau pasitiki šiais produktais ne tik siekdami veiksmingos piktžolių kontrolės, bet ir siekdami kuo labiau sumažinti žemės dirbimo poveikį aplinkai, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir patenkinti augantčius pasaulio gyventojų poreikius. EPA moksliškai pagrįstas ir nuodugnus ekspertų vertinimas atspindi griažčiausius mokslo standartus, kurioų laikosi reguliavimo institucijos ir mokslininkai visame pasaulyje.

Anksčiau šiais metais EPA jau patvirtino savo poziciją dėl glifosato. Kartu su JAV teisingumo departamentu JAV vyriausybės vardu EPA pateikė pranešimą apie „Roundup“ bylą Hardemano apeliaciniame skunde. Šiame pranešime abi valdžios institucijos palaiko bendrovės argumentus. 2019 m. rugpjūčio mėn. EPA išsiuntė laišką glifosato registruotojams, kuriame teigiama, kad įspėjimas apie vėžį, pateikiamas ant glifosato turinčių gaminių prieštarautų agentūros moksliniam produkto kancerogeninio potencialo vertinimui bei būtų klaidingas ir klaidinantis pareiškimas.

Laikinajame registracijos peržiūros sprendime EPA taip pat teigė, kad glifosato registacijos peržiūros metu atliekant šios veiklios medžiagos rizikos vertinimą ji rėmėsi naujausiomis rizikos vertinimo metodikomis ir mokslo taisyklėmis. EPA nuodugniai įvertino glifosato poveikio žmonėms keliamą riziką, kylančią dėl visų registruotų naudojimo būdų bei galimų poveikio būdų, ir nenustatė jokios susirūpinimą keliančios rizikos.“ EPA taip pat pakartojo savo išvadą, kad glifosatas greičiausiai nėra kancerogeniškas žmonėms, kuri yra pats palankiausias įvertinimas.

Glifosato turintys augalų apsaugos produktia yra plačiausiai naudojami herbicidai pasaulyje, o šiandien paskelbtas EPA pranešimas yra tik paskutinis reguliavimo agentūros pavyzdys, patvirtinantis, kad glifosatas nėra kancerogeninis. Nuo 2015 m. IARC įvertinimo, reguliavimo ir mokslo įstaigos, kurios dar kartą patvirtino savo išvadas apie produktų, pagrįstų glifosatu, saugumą ir kad glifosatas nėra kancerogeniškas, yra Europos maisto saugos tarnyba (angl. „European Food Safety Authority“, EMST), Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. „European Chemicals Agency“, ECHA), Vokietijos BfR ir Australijos, Kanados, Korėjos, Naujosios Zelandijos ir Japonijos reguliavimo institucijos, taip pat Jungtinis FAO / PSO susitikimas dėl pesticidų likučių (JMPR).

2019 m. sausio mėn. „Health Canada“ pateikė išvadą: „Atlikus išsamią mokslinę apžvalgą, susirūpinimas glifosato saugumu negalėjo būti moksliškai pagrįstas svarstant visus susijusius duomenis. „Health Canada“ taip pat pažymėjo, kad 20 apžvalgą atlikusių mokslininkų, kurie nedalyvavo atliekant 2017 m. pakartotinį glifosato vertinimą, nepaliko nė vieno akmens neapversto ir turėjo prieigą prie visų svarbių duomenų ir informacijos iš federalinių ir vietinių vyriausybių, tarptautinių reguliavimo agentūrų, paskelbtų mokslinių ataskaitų ir daugelio pesticidų gamintojų.

„Bayer“ vykdo skaidrumo iniciatyvą ir suteiks prieigą prie visų nuodugnių glifosato saugos ir kitų augalų apsaugos tyrimų, kuriems turi leidimą ir kurie buvo pateikti Europos maisto saugos tarnybai (EMST). Šiuos duomenis „Bayer“ publikuos skaidrumo platformoje. „Bayer“ pasiryžusi pasiūlyti daugiau pasirinkimo augintojams ir praėjusiais metais paskelbė apie 5 milijardų eurų investiciją papildomų kovos su piktžolėmis metodų paieškai.

Norėdami pasiekti EPA siūlomą tarpinės registracijos peržiūros sprendimą, spustelėkite čia.

Norėdami daugiau informacijos apie „Roundup“, apsilankykite adresu: https://www.bayer.com/en/glyphosate-roundup.aspx

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“