pirmadienis, 21. rugsėjo 2020

Rudeninei žieminių javų apsaugai nuo piktžolių – BAYER herbicidai „Komplet“ ir „Mateno Duo“

Agro naujienos rudeniniai herbicidai Komplet ir Mateno Duo

BAYER „Komplet“ herbicidas – vienas iš dažniausiai naudojamų herbicidų rudeniniam žieminių javų purškimui. Šio herbicido naikinamų piktžolių spektras yra labai platus. „Komplet“ efektyviai (95-100 %) sunaikina vienmetes migles, dirvines smilguolesdaržines žliūges (atsparias ALS herbicidams), vaistines žvirbliarūtes, dirvines našlaites, raudonžiedes notreles, veronikas, kibiuosius lipikus, bekvapius šunramunius, dirvines čiužutes, trikertes žvaginesdirvinius bobramunius ir kt. „Komplet“ 85-95 % efektyvumu naikina rugiagėles ir rapsų pabiras, tai leidžia javams netrukdomai pradėti krūmijimosi procesą ir stelbti šalia esančias piktžoles.

Rekomenduojama naudoti „Komplet“ 0,5 l/ha norma, purškimo laikas – kai javai turi vieną-tris lapelius (BBCH 11-13). Šis herbicidas piktžoles veikia per dirvą ir kontaktiškai užpurškus ant jų. Daugelio metų patirtis rodo, kad, panaudojus „Komplet“ rudenį, pasėliai susiformuoja tolygiau, mažėja piktžolių atsparumo rizika, pavasarį užtenka panaudoti tik „Estet“ herbicidą siekiant sunaikinti pavienes rugiagėles ar rapsų pabiras.

Šių metų rudenį BAYER naujiena – rudeninis herbicidas „Mateno Duo“, skirtas piktžolių naikinimui žieminių javų pasėliuose. Šį herbicidą sudaro dvi veikliosios medžiagos – aklonifenas ir diflufenikanas. „Mateno Duo“ yra skirtas dviskilčių piktžolių naikinimui, jį rekomenduojama naudoti žieminių kviečių, kvietrugių, miežių ir rugių apsaugai.

Rekomenduojama naudoti „Mateno Duo“ 0,35 l/ha norma, purškimo laikas – kaip javai turi vieną-tris lapelius (BBCH 11-13). Šis herbicidas efektyviai (95-100 %) sunaikina tokias dviskiltes piktžoles kaip trikertė žvaginė, raudonžiedė notrelė, dirvinė neužmirštuolėdaržinė žliūgė (atsparią  ALS herbicidams), rapsų pabira, aguona birulė, paprastoji žilė, dirvinė ir persinė veronika, dirvinė našlaitė. „Mateno Duo“ veiksmingai (85-95 %) naikina  ir bekvapius šunramunius, kibiuosius lipikus, smulkiuosius snapučius ir rugiagėles. Panaudojus naująjį herbicidą rudenį, pavasarį reikėtų grįžti į lauką ir įvertinti pasėlio piktžolėtumą,  pasirinkti herbicidą, kuris sunaikintų likusias piktžoles. „Mateno Duo“ piktžoles veikia per dirvą ir kontaktiškai užpurškus ant jų.

Mateno duo

Žieminiai kviečiai 2019 m. rudenį. Rudeninis herbicidas nenaudotas. Gausu rapsų pabirų.

Mateno duo

Žieminiai kviečiai 2019 m. spalio 1 d., praėjus 25 dienoms po „Mateno Duo“ panaudojimo.

Mateno duo

Žieminiai kviečiai 2020 m. kovo pab. Vienmetė miglė - vienintelė išgyvenusi piktžolė po „Mateno Duo“ panaudojimo rudenį.

Mateno duo

2020 m. balandžio pr. aptiktos kelios pavienės miglės. Ūkininkas pasirinko „Estet“ 0,8 l/ha pavienių dviskilčių kontrolei mišinyje su kitu herbicidu vienskiltėms naikinti.

„Komplet“ labiau tinkamas, kai laukuose vyrauja dirvinės smilguolės ir vienmetės miglės kartu su dviskiltėmis piktžolėmis. „Komplet“ herbicidas jau rudenį efektyviai sunaikins vienskiltes piktžoles, dėl kurių pavasarį  nebereikės sukti galvos.

„Mateno Duo“ rudenį labiau tinkamas laukuose, kur vyrauja dviskiltės piktžolės.

Rudeninių herbicidų („Komplet“ ir „Mateno Duo“) panaudojimas užtikrina, kad kuo anksčiau sunaikinsime piktžoles, tuo mažesnius derliaus nuostolius patirsime dėl konkurencijos su piktžolėmis. Be to, piktžolių naikinimas rudenį ženkliai sumažina piktžolių atsparumo išsivystymą ir sėklų banką lauke.

KOMPLET® ir MATENO DUO® herbicidus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite ženklinimą ir produkto etiketę.

KOMPLET® aprašymas

MATENO DUO® aprašymas

Kontaktai Bayer Crop Science Lietuva
Turite agronominių klausimų?

Mes Jums padėsime! Susisiekite su BAYER atstovu.

DELARO FORTE // Lankstus kaip ir Jūs.

Fungicidas Delaro forte

Užregistruotas fungicidas „Delaro® Forte“ ligų kontrolei javuose.

© „Bayer AG“
© „Bayer AG“